i-Pensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen.

i-Pensioen Nabestaandenoverbruggings­pensioen.

Voor werkgevers vanaf 10 werknemers met een basis- en/of excedent pensioenregeling bij Zwitserleven.

Het i-Pensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) van Zwitserleven is een risicoverzekering. Het zorgt voor een tijdelijk pensioen voor de partner als uw werknemer overlijdt voor de pensioenleeftijd die in het reglement staat. De uitkeringen gaan direct na het overlijden van uw werknemer in. En we keren uit tot de partner AOW krijgt, de pensioenrichtleeftijd bereikt die u vooraf kiest, of eerder overlijdt.
Voor het administreren van het i-Pensioen NOVP vragen we een eenmalige kostenvergoeding voor het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst en een kostenvergoeding per polis per jaar.

Waarom het NOVP?

 • Tijdelijk pensioen voor de partner bij overlijden van de werknemer
 • Gelijkblijvende of stijgende uitkering
 • Bij arbeidsongeschiktheid geen premiebetaling
 • Geen medische waarborgen nodig
 • Extra dekking voor werknemers met jongere partner

Wanneer is het voor u interessant om het NOVP voor uw werknemers te verzekeren?

Als:

 • u in de basis- of excedent pensioenregeling bij Zwitserleven niets heeft geregeld bij het overlijden van uw werknemer
 • de partner naar verwachting geen Anw krijgt als uw werknemer overlijdt
 • de partner van uw werknemer geen eigen inkomen heeft
 • het partnerpensioen dat de partner krijgt laag is
 • de partner alleen partnerpensioen krijgt als uw werknemer na zijn pensioendatum overlijdt
 • de pensioenregeling een maximum loon kent. Of als het partnerpensioen een maximum uitkering heeft. 

De hoogte van de uitkering kiezen

U kiest hoe hoog de uitkering moet zijn. De meeste werkgevers kiezen als verzekerd bedrag € 17.859, het standaardbedrag in 2023. U kunt hiervan afwijken. Het bedrag mag tussen € 8.929 en € 20.411 (beide bedragen uit 2023) liggen. Na ingang van de uitkering blijft de hoogte van de uitkeringen gelijk. U kunt er ook voor kiezen dat de uitkering elk jaar 2% stijgt. In dat geval is het maximaal verzekerde bedrag € 17.859. We keren het verzekerde bedrag altijd geheel uit. Ook als de partner een Anw-uitkering ontvangt of een eigen inkomen heeft.

Extra dekking voor jongere partner

Heeft uw werknemer een jongere partner? Dan loopt de verzekering van het NOVP door totdat de partner AOW krijgt of de pensioenrichtleeftijd bereikt die u vooraf heeft gekozen. Of tot het overlijden van de partner als dat eerder is. Als uw werknemer met pensioen gaat, dan vervalt normaal gesproken de dekking. Maar als de werknemer daarna komt te overlijden en hij heeft een jongere partner die nog geen AOW krijgt, dan loopt bij het NOVP van Zwitserleven de dekking gewoon door. Totdat de jongere partner ook AOW krijgt of de pensioenrichtleeftijd bereikt die u vooraf heeft gekozen. Wel zo veilig! Deze dekking geldt alleen als de werknemer tot de AOW-leeftijd verzekerd was voor het NOVP. U betaalt hiervoor geen extra premie Er moet dan wel premie zijn betaald tot de pensioendatum van de werknemer.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Als goede werkgever zoekt u een pensioen dat past bij uw bedrijf en uw werknemers. Voor elk soort bedrijf hebben we volop keuze. Bijvoorbeeld pensioen op basis van beschikbare premie voor beleggingen, eventueel aangevuld met Nettopensioen.

Bekijk hier het complete overzicht van onze producten

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.