De hoogte van de RendementsCorrectie Vast voor i-Pensioen Nabestaandenpensioen.

De hoogte van de RendementsCorrectie Vast voor i-Pensioen Nabestaanden­pensioen.

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie Vast wordt iedere eerste werkdag van de week vastgesteld. En is geldig tot en met de zondag daarna. Op de dag dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie Vast vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de week dat u akkoord gaat. De RendementsCorrectie Vast staat vast  voor de duur van de overeenkomst.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie wordt vastgesteld.

De marktrente voor de RendementsCorrectie Vast in het Zwitserleven i-Pensioen Nabestaandenpensioen wordt vastgesteld op basis van de 20-jaars Euro Swap bidrente.  Bij het vaststellen van de RendementsCorrectie Vast kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioenregeling. 

Offertes na 1 juli 2021

De grafiek hieronder geldt voor offertes die zijn opgesteld vanaf 1 juli 2021.