RendementsCorrectie voor i-Pensioen Nabestaandenpensioen.

RendementsCorrectie voor i-Pensioen Nabestaanden­pensioen.

Met een i-Pensioen Nabestaandenpensioen ontvangen de nabestaanden van uw verzekerde werknemers een gegarandeerd pensioen. Zij lopen geen beleggingsrisico. De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het pensioen van uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie.

Bij RendementsCorrectie vergelijken wij de marktrente met de rekenrente van 2,5%. En we houden rekening met de kosten. Is de marktrente hoger dan 2,5%? Dan krijgt u als werkgever een korting op de premie. Is de marktrente lager dan 2,5 %? Dan betaalt u als werkgever een opslag.

Rendementscorrectie Vast voor i-Pensioen Nabestaandenpensioen

Hierbij zetten we de RendementsCorrectie bij de start van het contract vast. De korting of opslag op de premie geldt dan voor de hele termijn van uw pensioencontract. De premie is niet afhankelijk van schommelingen van de marktrente. Bij het vaststellen van de RendementsCorrectie Vast kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioen­regeling.

Solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding

De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding bedragen samen 0,25%. De solvabiliteitsvergoeding hebben we onder andere nodig om de pensioenen te kunnen garanderen als verzekerden langer blijven leven dan verwacht. De beheerkostenvergoeding hebben we nodig om het pensioenvermogen te beheren. De solvabiliteits- en beheerkostenvergoeding is al verwerkt in het percentage RendementsCorrectie in de grafiek hierboven. De RendementsCorrectie stellen wij vast met een formule. Het omslagpunt tussen een korting of een opslag ligt niet precies bij 2,5%. RendementsCorrectie Variabel en RendementsCorrectie Vast hebben verschillende omslagpunten.