Geen lockdown pensioen - Vrijheid in aanwenden van uw pensioenpot
ImagePensioenakkoord

Geen lockdown pensioen - Vrijheid in aanwenden van uw pensioenpot

ImageLeestijd 4 minuten

Het nieuwe pensioenstelsel geeft deelnemers inzicht in hun pensioenpot, maar helaas geen volledige vrijheid in keuze van de pensioenuitvoerder.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Als straks de pensioenregelingen onder de nieuwe wet zijn ingericht, liggen er in alle opzichten mooie kansen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de fase waarin je werkt en pensioen opbouwt en de fase waarin je aan het genieten bent van je pensioeninkomen. Mensen komen bij pensionering in een andere levensfase waarin andere zaken dan werk belangrijker worden. Vaak krijgen en nemen ze dan meer tijd om zich te verdiepen in hun pensioen. Duidelijk is dat mensen meer regie willen hebben op de keuzes die ze maken op het moment van pensioeningang.

Vanuit deelnemer perspectief is volledige vrijheid op pensioendatum gewenst.

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om deelnemers te helpen bij het maken van pensioenkeuzes. Keuzes die van invloed zijn op het inkomen na pensionering. Of het nu gaat om een opname van een bedrag van maximaal 10% van je pensioenpot ineens, een zogenoemde hoog-laag constructie, een variabel pensioen, of een vast pensioen, het zijn allemaal keuzes waar we deelnemers over moeten informeren. Sterker nog, zoals het nu vorm wordt gegeven gaan pensioenuitvoerders op basis van beschikbare en verkregen informatie proberen om deelnemers een best passende keuze voor te leggen.

Ik ben van mening dat je als deelnemer er in een aantal gevallen verstandig aan doet om samen met een adviseur naar je totale financiële plaatje te kijken voor je een keuze maakt. Simpelweg omdat  pensioenuitvoerders niet alles van een deelnemer weten, en ook niet volledig zijn ingericht om goed te kunnen adviseren. Echter als je dan pensioenkeuzes hebt gemaakt, zit je in een aantal gevallen vast aan je huidige pensioenuitvoerder. Ook in het nieuwe stelsel!

Wie bepaalt voor de deelnemer wat  de beste pensioenuitvoerder is als die persoon met pensioen gaat?

De markt is volop in beweging om pensioenoplossingen te ontwikkelen om deelnemers te voorzien van een goed- en koopkracht bestendig pensioen. Producten met variabele- en vaste pensioenen (of combinaties daarvan) krijgen steeds meer vorm. Pensioenfondsen bereiden zich voor op het voorzien in pensioenen met solidaire elementen, die voor deelnemers aantrekkelijk moeten zijn en blijven.
Blijft de vraag staan, wat nu de beste pensioenuitvoerder is in de uitkeringsfase, en welke vrijheid wil de deelnemer. Een ding is duidelijk, en dat is dat de pensioenuitvoerder niet per definitie dezelfde hoeft te zijn als waar het pensioen in de opbouwfase is gefinancierd.

Geef deelnemers volledige vrijheid om te kiezen bij welke pensioenuitvoerder(s) ze in de uitkeringsfase van hun pensioen willen genieten.

Elke pensioenuitvoerder doet de deelnemer bij pensioeningang een goed aanbod voor een maandelijks pensioeninkomen dat past binnen de mogelijkheden. De voordelen en risico’s worden helder gecommuniceerd. Vervolgens zou wettelijk geregeld moeten zijn, dat de deelnemer de keuze heeft om de pensioenpot over te hevelen naar een andere pensioenuitvoerder. Omdat de deelnemer vindt dat de andere pensioenuitvoerder een beter product heeft, of simpelweg omdat de deelnemer bij de andere uitvoerder een beter gevoel heeft bij een gelijkwaardig aanbod.

Een mooie wens om in de wet rond het nieuwe stelsel te verankeren!
Het enige waar pensioenuitvoerders rekening mee moeten houden, is dat een percentage deelnemers een overstap maakt naar een andere partij op moment van pensioeningang. Dat kan van invloed zijn op balansmanagement en inrichting van beleggingen. Maar laten we eerlijk zijn, het sluit wel beter aan bij de wens van vrije keuze om als deelnemer zelf te bepalen wie het best passende pensioeninkomen kan bieden.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 17 mei 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Transitie Wtp: carve-out als extra keuze.

De overheid wil dat oude aanspraken zoveel mogelijk worden ‘ingevaren’, ofwel ingebracht, in het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk criterium in de besluitvorming is dat invaren op een verantwoorde manier kan en dat voldaan is aan een evenwichtige belangenafweging van alle deelnemers. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Dispensatie van bedrijfs­pensioen­fonds.

Werkgevers met een verplicht gesteld fonds die een eigen regeling willen aanbieden, moeten aantonen dat die actuarieel gelijk­waardig is aan de regeling van het fonds. Hoe zij dat onder de nieuwe wet precies moeten aantonen is volgens de deskundigen nog niet helder. Het verdient aandacht in de uitwerking van lagere wet en regelgeving. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Slip of the pen in beantwoording van vragen door de minister.

Berry van Sonsbeek is in zijn laatste opiniestuk ingegaan op de compensatie­regeling die in alle gevallen ook van toepassing moet zijn voor nieuwe werknemers. Uit de stukken van de tweede ronde vragen en antwoorden tussen de minister en Tweede Kamer (gepubliceerd op 30 juni jl.) is een aantal dingen naar voren gekomen.

Leestijd 4 minuten