Individueel waarde overhevelen
ImagePensioenakkoord

Individueel waarde overhevelen

ImageLeestijd 4 minuten

Je bent jong en je wilt wat! (Maar mag het ook?)

Stel je bent rond de 30 jaar en bouwt nu pensioen op in een traditionele middelloonregeling bij een pensioenverzekeraar. Stel daarbij dat de opgebouwde pensioenen hoger zijn dan de grens die gehanteerd wordt voor kleine pensioenen . De regeling kent geen indexatie van opgebouwde pensioenen. De werkgever gaat straks ergens voor 1 januari 2028 onder de aangepaste pensioenwetgeving over naar een nieuwe pensioenregeling met een vlakke premie waarbij de premie inleg wordt belegd in een individuele life cycle. Wat zijn dan de mogelijkheden om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling?

Flexibiliteit of toch niet?

Procesmatig stopt de oude pensioenregeling en blijven de oude opgebouwde rechten staan, levenslang gegarandeerd door de verzekeraar. In dit voorbeeld zonder enige vorm van indexatie. Een aanzienlijk risico van koopkrachtverlies op het opgebouwde pensioen ligt hier op de loer.

Stel nu dat de deelnemer dit deel van het pensioen wil overhevelen naar de nieuwe DC-regeling. Deze vraag kan ik me voorstellen omdat er nog een behoorlijke horizon is van een werkzaam leven. En het geld onder de oude aanspraken in de nieuwe regeling mogelijk een beter rendement oplevert dan de oude rekenrente onder het oude contract. Daarbij verliest de deelnemer op dat oude stuk koopkracht als er inflatie optreedt. So why not?

Wat zijn de mogelijkheden?

  • De werkgever verzoekt de verzekeraar om een Collectieve Waardeoverdracht (CWO) van de opgebouwde pensioenen in de oude regeling naar de nieuwe regeling. Dit kan, en elke deelnemer heeft hierop een bezwaarrecht: een deelnemer gaat hierin mee, of geeft aan dit niet te willen en maakt bezwaar. Afhankelijk van de afspraken in het contract met de verzekeraar (rekenregels bij Collectieve Waardeoverdracht) wordt dan per individu een waarde berekend die ingebracht wordt in de nieuwe regeling. Op basis van een vanuit die waarde gemaakte berekening over het verwachte pensioen, in een goed- verwacht- en slechtweerscenario, kan de deelnemer bepalen of zo’n overdracht interessant voor hem is.
  • De werkgever onderneemt geen actie. In dat geval is het niet mogelijk zelf een individuele waardeoverdracht op te starten. Huh? Eigenlijk best raar. Want stel dat de oude regeling niet bij een verzekeraar maar bij een pensioenfonds zou lopen en de nieuwe regeling ook. Dan gaat via het invaarmechanisme in principe het oude pensioen over naar de nieuwe regeling. Dat is in elk geval het uitgangspunt van de wet. Hiervoor is een aparte wetsbepaling voor pensioenfondsen opgenomen. Invaren is als het ware een interne CWO waarbij het bezwaarrecht niet is opgenomen.
  • De deelnemer gaat uit dienst en gaat naar een werkgever met een vergelijkbare nieuwe regeling onder de nieuwe wetgeving. Dan kan de deelnemer via een individuele waardeoverdracht, met de rekenregels die daarvoor gelden, de waarde van de oude opgebouwde rechten laten overzetten naar de nieuwe regeling. Vooraf krijgt de deelnemer te horen wat die waarde aan verwacht pensioen in de nieuwe regeling kan opleveren, en kan de deelnemer dus kiezen de waarde wel of niet over te hevelen. Ah, een mogelijkheid om het oude pensioen in het nieuwe stelsel in te brengen! Hm, dan moet je wel de dienstbetrekking beëindigen. Is dit dan wel een serieuze optie?

Er zijn dus mogelijkheden, maar die zijn wel afhankelijk van wat de werkgever wil faciliteren, of afhankelijk van een wijziging van een dienstverband. Doet de werkgever niets en wil de deelnemer niet van baan veranderen, dan kan de deelnemer in deze casus niets veranderen aan het feit dat zijn of haar oude pensioen premievrij blijft staan. En met de lange horizon flink in koopkracht zal dalen.

Ik zie hier ruimte voor verbetering in wetgeving (zeg ik op persoonlijke titel). Wat mij betreft zou iedere deelnemer de mogelijkheid moeten krijgen om op individuele basis de opgebouwde pensioenen in de oude regeling (middelloon regelingen) om te zetten naar de nieuwe regeling. Uiteraard op basis van faire rekenregels en begeleid met goede communicatie.

Maar ja, wet is wet! Dus hoe creëer je mogelijkheden voor deelnemers om bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel iets te doen met de oude opgebouwde pensioenen? Bij regelingen die ondergebracht zijn bij een verzekeraar, zou je als werkgever gebruik kunnen maken van het verzoek van Collectieve Waardeoverdracht met individueel bezwaarrecht. In ieder geval wat mij betreft een aandachtspunt bij de gesprekken over de invulling van de nieuwe regeling.

Nu heb ik hier een voorbeeld geschetst van iemand die nog ver voor de pensioendatum zit. Zit een deelnemer nu al vlak voor de pensioendatum? Met zo’n korte horizon wordt de uitkomst van de vraag of het verstandig is de oude opgebouwde en gegarandeerde aanspraken over te zetten naar de nieuwe regeling, een hele andere.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 15 april 2024

Meer over het pensioenakkoord

Zwitserleven voor beginners

We willen jou helpen om je pensioen beter te snappen, zodat je er meer bij betrokken bent.

Leestijd 2 minuten

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Instemmen bij invaren?

Berry van Sonsbeek neemt je mee in de uitdagingen rondom de nieuwe pensioenwet bij pensioen­fondsen.

Leestijd 2 minuten