Gegarandeerd pensioen

Heeft u een pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen? Dan is de hoogte van uw pensioeninkomen al bekend, en bent u dus zeker van dit pensioen. U krijgt dit inkomen vanzelf, u hoeft dit pensioen niet zelf te kopen. U kunt nog wel keuzes maken over uw pensioen, afhankelijk van de afspraken die in uw pensioenregeling staan. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende keuzes. U kunt deze keuzes zelf maken, of met een adviseur.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) leest u of u een pensioenregeling met gegarandeerd pensioen heeft. Ook vindt u hier de hoogte van uw pensioeninkomen.

Wat betekent dit voor u?

U ontvangt zes maanden voor uw pensioendatum van ons een brief. In deze brief leest u meer over de hoogte en de ingangsdatum van uw pensioen. Naast de brief ontvangt u een formulier persoonsgegevens en loonheffing. Op dit formulier staan vragen over uw persoonlijke situatie en op welke bank­rekening wij uw pensioen mogen overmaken. De keuzes die u maakt voor uw pensioeninkomen, geeft u ook door via dit formulier. Zodra wij het formulier terug hebben ontvangen, dragen wij zorg voor de verdere afhandeling.

Als de pensioendatum bereikt is, ontvangt u van ons uw ouderdoms­pensioen. Afhankelijk van de pensioen­regeling krijgt u de uitkering per maand of per kwartaal uitgekeerd. Dit kunt u teruglezen in de pensioeningangsbrief. De manier waarop we uitkeren (per maand of per kwartaal) is helaas niet te wijzigen, omdat dit is vastgelegd in het pensioenreglement van uw werkgever.

Hoe werkt het?

RendementCreated with Sketch.
Informatie

 U ontvangt 6 maanden van tevoren van ons een brief met informatie over de hoogte en de ingangsdatum van uw pensioen.

Keuzes

U heeft ook een aantal keuzes wat betreft uw pensioen. Uw pensioen kunt u hiermee aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

Pensioeninkomen

U ontvangt uw pensioeninkomen 3 weken na einddatum pensioenverzekering.

Welke keuzes heeft u?

U kunt uw pensioeninkomen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw pensioenreglement heeft u bepaalde keuzemogelijkheden. Deze keuzes geeft u aan ons door via het formulier dat u bij de brief van ons ontvangt. Wij raden u aan om u hierbij te laten adviseren.​ Hieronder vindt u de meest voorkomende keuzes. 

Uw pensioen uitstellen of vervroegen 

Misschien wilt u uw pensioen uitstellen en werkt u nog langer door. Of wilt u de uitbetaling van uw pensioen op hetzelfde moment laten ingaan als uw AOW. Als u wilt stoppen met werken voordat uw AOW ingaat, dan kunt u uw pensioen vervroegen. Wilt u later met pensioen gaan dan kunt u uw pensioen uitstellen. Zorg ervoor dat u uw keuze doorgeeft via het formulier dat u bij de brief vindt. 

Pensioen vervroegen

Pensioen vervroegen

Pensioen uitstellen

Pensioen uitstellen

Uitruil partnerpensioen

U kunt het pensioen na pensioendatum afstemmen op uw persoonlijke situatie door pensioen uit te ruilen.

  • Als er een partnerpensioen is opgebouwd en er geen partnerpensioen nodig is kan het partnerpensioen uitgeruild worden naar een hoger ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dan bij uw overlijden minder of geen pensioen. Uw partner moet daar wel akkoord op geven.
  • Als er geen partnerpensioen is opgebouwd en er wel behoefte is aan partnerpensioen na uw overlijden, kan een gedeelte van het ouderdomspensioen worden uitgeruild naar een partnerpensioen. Het partnerpensioen kan niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. U ontvangt een lager ouderdomspensioen bij het uitruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen. 
    Houdt u er rekening mee dat partnerpensioen (gedeeltelijk) niet uitruilbaar kan zijn. Dit geldt meestal voor partnerpensioen dat is opgebouwd vóór 1 januari 2002. Partnerpensioen dat is opgebouwd na deze datum is over het algemeen uitruilbaar.

Standaard verdeling 100%-70%

Standaard verdeling 100%-70%

Partnerpensioen volledig uitgeruild

Partnerpensioen volledig uitgeruild

Tijdelijk een hoger pensioeninkomen

Heeft u bijvoorbeeld nog hypotheeklasten, wilt u verre reizen maken of een periode zonder AOW opvangen? Dan kunt u kiezen voor een tijdelijk hoger pensioeninkomen, maximaal 10 jaar. De verhouding tussen het hoge en het lage pensioen moet 100:75 zijn. Oftewel het laagste inkomen is minimaal 75% van het hoogste inkomen.

Hoog/laag

Hoog/laag

Meer weten?
 

MijnZwitserleven

Wilt u alvast zien welk effect de verschillende keuzes hebben op uw pensioen? Bekijk in MijnZwitserleven hoeveel pensioeninkomen u ontvangt en maak goed voorbereid uw keuzes.

Persoonlijk advies?

Een financieel adviseur kan u onafhankelijk advies geven over pensioenoplossingen van Zwitserleven en andere aanbieders. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.