Pensioen en belasting.

Inhoudingen

Op uw pensioenuitkering wordt minder loonheffing ingehouden dan op uw salaris. Dit komt omdat u geen premies meer betaalt voor de werknemersverzekeringen. Bij de vaststelling van de in te houden bedragen worden de groene tabellen van de Belastingdienst gehanteerd.

U heeft de keuze om door ons de loonheffingskorting wel of niet toe te laten passen. De loonheffingskorting wordt standaard niet toegepast door Zwitserleven. De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Meestal wordt naast het pensioen nog een andere uitkering ontvangen zoals AOW, AAW, ANW, WIA of WAO.

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever/uitkeringsinstantie worden toegepast. U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen. Om de loonheffingskorting te wijzigen, kunt u dit loonheffingsformulier van de Belastingdienst uitprinten, volledig invullen en uploaden. Wij zullen de loonheffingskorting dan per de eerstvolgende uitkering aanpassen.

Naast de loonheffing wordt er ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden op uw pensioenuitkering. Deze inhouding bedraagt 5,32% van het bruto bedrag. Maximaal mag er per jaar € 3.810,- ingehouden worden per uitkeringsinstantie. Deze gegevens gelden voor het jaar 2024. Kijk hier voor meer informatie over de Zorgverzekeringswetbijdrage.

Wat verandert er als u ook een AOW-uitkering ontvangt?

Vanaf de maand waarin u AOW ontvangt, betaalt u geen AOW-premie meer. Dit betekent dat er door Zwitserleven alleen loonheffing (exclusief AOW) en ZvW premie wordt ingehouden op uw bruto pensioenuitkering. In de periode voordat uw recht heeft op uw AOW-uitkering betaalt u nog wel AOW-premie.

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Kijk dan op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Heeft u vragen over uw uitkeringsspecificatie? Stuur ons een e-mail of neem contact met ons op. Wij helpen u graag!