Inhoudingen.

Wettelijke inhoudingen per 1 januari

Elk jaar worden per 1 januari de wettelijke inhoudingen door de overheid aangepast. Zwitserleven is wettelijk verplicht om deze gewijzigde inhoudingen op de bruto uitkeringen toe te passen. De gewijzigde inhoudingen zorgen ervoor dat u van Zwitserleven netto meer of netto minder ontvangt dan u in het vorige fiscale jaar ontving.

Inhoudingen
Op uw pensioenuitkering wordt minder loonheffing ingehouden dan op uw salaris. Dit komt omdat u geen premies meer betaalt voor de werknemersverzekeringen. Bij de vaststelling van de in te houden bedragen worden de groene tabellen van de Belastingdienst gehanteerd. 

U heeft de keuze om door ons de loonheffingskorting wel of niet toe te laten passen. De loonheffingskorting wordt standaard niet toegepast door Zwitserleven. De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Meestal wordt naast het pensioen nog een andere uitkering ontvangen zoals AOW, AAW, ANW, WIA of WAO.
De loonheffingskorting mag maar door één werkgever/uitkeringsinstantie worden toegepast. U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen. Om de loonheffingskorting te wijzigen, kunt u dit loonheffingsformulier van de Belastingdienst uitprinten, volledig invullen en naar ons opsturen. Wij zullen de loonheffingskorting dan per de eerstvolgende uitkering aanpassen.

Naast de loonheffing wordt er ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden op uw pensioenuitkering. Deze inhouding bedraagt 5,65% van het bruto bedrag. Maximaal mag er per jaar € 3.085,69 ingehouden worden per uitkeringsinstantie. Deze gegevens gelden voor het jaar 2018. Kijk hier voor meer informatie over de Zorgverzekeringswetbijdrage

Wat verandert er als u ook een AOW-uitkering ontvangt?
Vanaf de maand waarin u AOW ontvangt, betaalt u geen AOW-premie meer. Dit betekent dat er door Zwitserleven alleen loonheffing (exclusief AOW) en ZvW premie wordt ingehouden op uw bruto pensioenuitkering. In de periode voordat uw recht heeft op uw AOW-uitkering betaalt u nog wel AOW-premie.

Meer informatie over deze wijzigingen vindt u op de site van de Belastingdienst.

U kunt hier terecht voor direct contact over uw uitkeringsspecificatie