Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Werkt u bij een werkgever en bouwt u pensioen op? Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is een jaarlijks overzicht van uw pensioen bij Zwitserleven. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken dezelfde opzet van dit overzicht. Zo kunt u gemakkelijk bedragen bij elkaar optellen. Op het UPO ziet u het pensioen voor uzelf en wat er geregeld is bij uw overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit hangt af van de pensioenregeling die u heeft.

Wilt u binnen 10 minuten een compleet overzicht van uw pensioen? Ga dan naar PensioenInzicht en log in met uw DigiD.

Heeft u een vraag over uw UPO? Wij helpen u graag!

Actueel

 • Wat is er dit jaar veranderd op de UPO voor premieovereenkomsten?

  Heeft u een premieovereenkomst en bouwt u daarin een kapitaal of een beleggingswaarde op? Dan koopt u daarmee op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering. Op het UPO vindt u naast het opgebouwde kapitaal of de opgebouwde beleggingswaarde ook een schatting van het pensioen dat u hiermee kunt kopen. Daarbij zijn drie zaken belangrijk:

  1. Hoeveel kapitaal of beleggingswaarde u heeft opgebouwd tot en met 2017. Dat staat op het UPO.
  2. Hoe hoog de rekenrente is op uw pensioendatum. Zwitserleven gebruikt dus de rekenrente die Zwitserleven zelf ook gebruikte op de datum van de stand op het UPO. 
  3. Hoe hoog de tarieven van Zwitserleven zijn als u het kapitaal of de beleggingswaarde op de pensioendatum omzet in een periodieke pensioenuitkering. 
 • Waarom zie ik het bereikbaar pensioen niet op mijn UPO?

  U ziet het bereikbaar pensioen niet meer staan op uw UPO. Dit is een bewuste keuze. Tegenwoordig gebeurt het weinig dat werknemers tot hun pensioen bij dezelfde werkgever blijven. In dat opzicht heeft het weergeven van het bereikbaar pensioen geen toegevoegde waarde meer. Per werkgever ontvangt u een UPO met het opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2017. Volgens het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie moet het UPO de situatie weergeven van het tot dat moment opgebouwde pensioen.

  Wilt u toch het bereikbaar pensioen weten? Kijkt u dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website worden al uw pensioenen en uw AOW opgeteld en getoond. U ziet dan het tot nu opgebouwde én bereikbare pensioen.

Ontvangst

 • Mijn UPO per post of elektronisch? Instellen postvoorkeur

  Ontvangt u uw UPO en andere documenten liever per post? Of bekijkt u ze juist liever elektronisch? Op PensioenInzicht wijzigt u eenvoudig uw ‘voorkeuren’ voor verzending. Deze voorkeur staat standaard op digitaal (elektronisch). Door deze op ‘Nee’ te zetten ontvangt u vanaf dat moment al uw documenten per post.

  Wilt u uw voorkeuren liever op een andere manier doorgeven? Dit kan ook via ons
  contactformulier. Of bel met één van onze medewerkers op 020 - 347 86 80. Wij helpen u graag verder.

 • Ik heb de brief of kaart over mijn UPO ontvangen op mijn oude adres. Hoe kan dat?

  Er zit soms tijd tussen het maken en verzenden van de brieven. Hierdoor kan het zijn dat er nog een oud adres op de brief staat.

  • Heeft u uw verhuizing binnen Nederland doorgegeven aan de gemeente? Dan hoeft u uw nieuwe adres niet meer door te geven aan Zwitserleven. We krijgen dat automatisch door van de Basisregistratie Personen. En verwerken dit in onze administratie.
  • Verhuist u naar of in het buitenland? Dan moet u dit wel zelf doorgeven aan Zwitserleven. Dit kunt u doen via zwitserleven.nl/pensioenvragen.

  Overigens ontvangt u alleen de brief of kaart thuis die aankondigt dat de UPO voor u klaar staat. De UPO zelf ziet u op PensioenInzicht van Zwitserleven.

 • Waar vind ik mijn UPO?

  U kunt uw UPO downloaden via PensioenInzicht.

Algemeen

 • Waarom krijg ik een UPO?

  Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken hetzelfde uniforme pensioenoverzicht. Zo zijn alle pensioenoverzichten vergelijkbaar en bij elkaar op te tellen. Zo krijgt u inzicht in het pensioen voor uzelf als u met pensioen gaat, het pensioen voor uw nabestaanden en wat er geregeld is bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

  Op het UPO staat bovenaan een datum. De gegevens op het UPO zijn van die datum. Uw situatie of de stand van uw pensioen kan inmiddels veranderd zijn.

  Op het UPO vindt u ook de aangroei van uw pensioen (factor A) in het jaar waarover het UPO gaat. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

 • Wat doe ik met een UPO?

  Het overzicht geeft u inzicht in het opgebouwde pensioen voor uzelf, uw nabestaanden en wat er geregeld is bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Lees het UPO goed door. Vergelijk het pensioen met uw huidige inkomen. Ga voor uw totale pensioen naar PensioenInzicht van Zwitserleven of mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Bekijk of het pensioen genoeg is voor u of uw nabestaanden. Wilt u meer informatie over uw pensioenregeling? Lees dan in PensioenInzicht uw Pensioen 1-2-3. Daar staat wat u krijgt, welke keuzes u heeft en wanneer u in actie moet komen. U kunt in vijf minuten klaar zijn.

 • Hoe vaak krijg ik een UPO?

  U krijgt van ons een UPO:

  • Elk jaar als u nog bij de werkgever werkt bij wie u pensioen opbouwt.
  • Elk jaar als u arbeidsongeschikt bent en uw pensioenopbouw nog steeds wordt voortgezet.
  • Elk jaar als u een pensioenuitkering ontvangt van Zwitserleven.
  • Eén keer in de vijf jaar als u niet meer bij de werkgever werkt bij wie u pensioen opbouwde, maar ook nog niet met pensioen bent.
  • Eén keer in de vijf jaar als u arbeidsongeschikt bent en uw pensioenopbouw niet meer wordt voortgezet.
  • Eén keer in de vijf jaar als u gescheiden bent van de werknemer die pensioen opbouwde.
 • Staan op mijn UPO de meest actuele gegevens?

  Bovenaan het UPO staat “Stand per” en een datum (bijvoorbeeld “Stand per 31 december 2017”). De gegevens op uw UPO zijn van die datum. Het kan zijn dat uw situatie daarna is gewijzigd.

  Veranderingen na die datum zijn nog niet in het overzicht verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een wijziging in uw salaris in 2018.
  • Een wijziging van uw parttimepercentage in 2018.
  • Een waardeoverdracht in 2018.
 • De gegevens van mijn partner staan niet of onjuist op mijn UPO. Hoe kan dit?
  • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje ‘Uw partner’: “geboortedatum niet bekend” of “geen partner bekend” terwijl u wel een partner heeft? Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner verzekerd! Bouwt u nog actief pensioen op in de pensioenregeling waar dit UPO over gaat? Geef de gegevens van uw partner zo snel mogelijk aan uw werkgever door. Heeft u een pensioen op basis van beleggingen? Dan kunt u de partnergegevens zelf aanpassen. Dit kunt u doen via uw persoonlijke website bij Zwitserleven: ga naar Pensioeninzicht en log in met uw DigiD.
  • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje ‘Uw partner’: “De gegevens van uw (eventuele) partner hebben we nu nog niet nodig.” zonder de naam of geboortedatum van uw partner daarbij? Dan is het partnerpensioen voor uw partner meeverzekerd. U hoeft de naam of geboortedatum van uw partner niet alsnog aan ons door te geven.
  • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje ‘Uw partner’ wel de naam van uw partner, maar geen geboortedatum? Of wel een geboortedatum, maar geen naam? Dan is het partnerpensioen voor uw partner meeverzekerd. U hoeft de geboortedatum van uw partner niet alsnog aan ons door te geven.

  Heeft u een partner? Controleer altijd op het UPO bij “Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?” of er partnerpensioen verzekerd is.

  Kijkt u voor meer informatie in het pensioenreglement bij ‘Partnerpensioen’.

 • Krijg ik de pensioenen op het UPO bruto of netto uitgekeerd?

  Kijk op het UPO in het blok ‘Uw persoonlijke gegevens’. Kijk onder het kopje ‘Uw pensioengegevens’. Staat daar achter ‘Soort pensioenregeling’ ‘Bruto uitkeringsovereenkomst’ of ‘Bruto premieovereenkomst’? Dan zijn de vermelde pensioenuitkeringen bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u premies en belasting over de uitkeringen verschuldigd bent. De hoogte hiervan kan nadat u met pensioen gaat anders zijn dan voordat u met pensioen gaat. Ook hangt het af van uw persoonlijke situatie.

  Staat er ‘Netto pensioenregeling’? Bij een Netto pensioenregeling wordt de pensioenpremie betaald van uw nettosalaris. Zwitserleven houdt dan bij de uitkeringen geen loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet in. U krijgt de pensioenuitkeringen dus netto.

 • Hoeveel pensioen hou ik netto over bij een bruto pensioenregeling?

  Bij een ‘Bruto pensioenregeling’ ziet u de pensioenen als bruto bedragen per jaar. U bent echter premies en belasting verschuldigd over de uitkeringen. Zwitserleven houdt deze premies en belasting in als u de pensioenuitkeringen ontvangt. U krijgt de uitkeringen dus netto.

  Met PensioenInzicht geeft Zwitserleven u meer inzicht in uw pensioen. Hierin kunt u ook zien hoeveel uw pensioenuitkering netto bedraagt bij een ‘Bruto pensioenregeling’. Houdt u er rekening mee dat de overheid het belastingtarief kan aanpassen.

  Bij een ‘Netto pensioenregeling’ wordt de pensioenpremie betaald van uw netto salaris. Zwitserleven houdt geen loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet in als u de pensioenuitkeringen ontvangt. U krijgt de pensioenuitkeringen dus netto.

 • Op mijn UPO staat een datum. Ik heb na die datum ook een ander overzicht ontvangen. Welke moet ik nu aanhouden?

  Heeft u eerder dit jaar een Mutatieoverzicht ontvangen met een datum in 2018? Dan staan op dat Mutatieoverzicht de meest actuele bedragen.

Pensioen

 • Hoe krijg ik inzicht in mijn pensioen?

  Uw overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uw Pensioen 1-2-3. Daarop ziet u wat u krijgt (welke soorten pensioen voor u of uw nabestaanden), of wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt. U vindt Pensioen 1-2-3 op PensioenInzicht van Zwitserleven.
  • Uw UPO 2018. Daarop staat het tot en met 2017 opgebouwde ouderdomspensioen. Op uw UPO 2018 staan ook de pensioenen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid die Zwitserleven op grond van het pensioenreglement uitkeert als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. U vindt uw UPO’s ook op PensioenInzicht van Zwitserleven. Klik hiervoor in ‘Documenten’ op ‘Uniform Pensioenoverzicht’.
  • Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Daarop ziet u het bereikbare pensioen op de pensioendatum. Dus hoe veel pensioen u totaal kunt opbouwen of hoeveel pensioen er totaal verzekerd is als u blijft deelnemen aan de pensioenregeling tot de pensioendatum die in het pensioenreglement staat. U vindt hier ook het pensioen dat u bij andere werkgevers heeft opgebouwd en uw AOW. U kunt dit alles ook vinden op PensioenInzicht van Zwitserleven. Uw bereikbare pensioen bijvoorbeeld vindt u in het document ‘Pensioenoverzicht’ onder ‘Documenten’.

  In PensioenInzicht tonen we uw totale pensioen in een eenvoudige grafiek. En vergelijken het pensioen met uw inkomen op dit moment. Ook ziet u het effect op uw pensioen als u eerder wilt stoppen met werken. Of als u extra wilt sparen voor uw pensioen. Behalve uw verwachte inkomen op pensioendatum ziet u ook de verwachte gemiddelde netto uitgaven per maand volgens Nibud.

 • Waarom bouw ik over een deel van mijn loon dat meetelt voor de pensioenregeling geen pensioen op?

  Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. AOW-franchise
   Over een deel van uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling mag u geen pensioen bij uw werkgever opbouwen omdat u ook AOW krijgt. Dit deel heet ‘franchise’. Het bedrag moet fiscaal binnen bepaalde grenzen liggen en is vaak afgeleid van de hoogte van de uitkeringen uit de AOW.
  2. Maximum loon in de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds
   Het kan ook zijn dat u verplicht pensioen opbouwt in een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Het BPF houdt dan al rekening met de AOW. Wat is dan de reden dat u over een deel van uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling, toch geen pensioen opbouwt? In veel BPF-regelingen mag u slechts pensioen opbouwen over loon tot een bepaalde grens.
   Bij Zwitserleven bouwt u dan aanvullend pensioen op over het meerdere loon boven het maximale loon van de pensioenregeling van het BPF. De franchise in het pensioen van Zwitserleven is dan het maximale loon van het BPF.
   U bouwt dus alleen pensioen op over uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling, minus de franchise. De franchise kan de inbouw van de AOW zijn of het maximale loon volgens de pensioenregeling van het BPF.
 • Waarom is het loon dat meetelt voor deze pensioenregeling lager dan mijn loon volgens de opgave door mijn werkgever?

  Er kunnen twee oorzaken zijn:

  1. Fiscaal maximum
   Uw loon over 2017 volgens opgave van uw werkgever is hoger dan € 103.317 (2017). Vanaf 1 januari 2015 mag u vanwege fiscale regels geen nieuw pensioen opbouwen over het loon boven € 100.000. Deze grens wordt elk jaar aangepast en bedroeg in 2017 € 103.317. Uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling is dan maximaal dit bedrag. De begrenzing heeft ook gevolgen voor de hoogte van het eventuele partner- en wezenpensioen, maar hoeft niet te gelden voor het eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen.
   Heeft u een hoger loon dan deze grens? Dan bouwt u geen pensioen op over uw loon boven deze grens. Dit kan financiële gevolgen hebben voor uzelf, of voor uw nabestaanden als u overlijdt. Neem hierover contact op met uw adviseur. Hij kent uw situatie het beste en kan u adviseren.
  2. Maximum loon voor pensioen opgenomen in de pensioenregeling
   Uw loon over 2017 volgens opgave van uw werkgever is hoger dan het maximum loon dat uw werkgever heeft vastgesteld voor de pensioenregeling. Het maximum loon voor de pensioenregeling kan uw werkgever zelf bepalen en is op z’n hoogst het fiscaal maximum loon (€ 103.317 in 2017), maar vaak minder. Uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling is dan maximaal het loon tot die grens. De begrenzing heeft ook gevolgen voor de hoogte van het eventuele partner-, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
   Heeft u een hoger loon dan deze grens? Dan bouwt u geen pensioen op over uw loon boven deze grens. Dit kan financiële gevolgen hebben voor uzelf, of voor uw nabestaanden als u overlijdt. Neem hierover contact op met uw adviseur. Hij kent uw situatie het beste en kan u adviseren.
 • Mag ik mijn pensioen afkopen?

  Nee, Zwitserleven werkt niet mee aan individuele afkoop verzoeken klein pensioen voor pensioendatum.

 • Waarom zie ik het bereikbaar pensioen niet op mijn UPO?

  U ziet het bereikbaar pensioen niet meer staan op uw UPO. Dit is een bewuste keuze. Tegenwoordig gebeurt het weinig dat werknemers tot hun pensioen bij dezelfde werkgever blijven. In dat opzicht heeft het weergeven van het bereikbaar pensioen geen toegevoegde waarde meer. Per werkgever ontvangt u een UPO met het opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2017. Volgens het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie moet het UPO de situatie weergeven van het tot dat moment opgebouwde pensioen.

  Wilt u toch het bereikbaar pensioen weten? Kijkt u dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website worden al uw pensioenen en uw AOW opgeteld en getoond. U ziet dan het tot nu opgebouwde én bereikbare pensioen.

Factor A

 • Waar vind ik mijn factor A?

  De factor A vindt u meestal onderaan het UPO. Doet u aangifte inkomstenbelasting en wilt u betaalde premies voor lijfrente aftrekken? Dan heeft u de factor A nodig. Heeft u meerdere polissen? Eventueel bij meerdere pensioenuitvoerders? Dan telt u de factor A van de verschillende overzichten van hetzelfde UPO-jaar bij elkaar op.

  Heeft u maar een deel van het jaar gewerkt in de periode waarover het UPO gaat? Dan vindt u de factor A over de gewerkte periode van het lopende jaar op de brief die u van Zwitserleven kreeg toen u uit dienst ging. Daarna krijgt u nog maar één keer in de vijf jaar een UPO. Op de UPO voor werknemers die uit dienst zijn staat geen Factor A.

  Kijk ook bij "Wat betekent factor A"?

 • Wat betekent factor A?

  Factor A staat voor aangroei van uw pensioen in een kalenderjaar. Er is alleen aangroei van pensioen op het UPO 2018 als u in 2017 actief ouderdomspensioen opbouwde in deze pensioenregeling.

  Bent u niet meer in dienst bij de werkgever en ontvangt u eens per vijf jaar een UPO van het in het verleden opgebouwde pensioen? Dan is de factor A van die pensioenregeling nul. In die gevallen vermelden we de factor A meestal niet op het UPO.

  Is er wel partnerpensioen verzekerd, maar geen ouderdomspensioen? Bij de factor A gaat het uitsluitend om de opbouw van ouderdomspensioen. Ook dan is de factor A van die pensioenregeling nul en vermelden we deze meestal niet op het UPO.
  Misschien wilt u uw pensioen aanvullen met een lijfrenteverzekering. De lijfrentepremie kan aftrekbaar zijn. Doet u aangifte inkomstenbelasting en wilt u de betaalde lijfrentepremie aftrekken? Dan heeft u de factor A nodig om uw fiscale ruimte voor aftrek te bepalen.

  Dat werkt zo: De aangroei van uw pensioen in 2017 staat op het UPO 2018. Ging u in 2017 uit dienst bij de werkgever? Dan staat de aangroei van uw pensioen in 2016 op de brief over uw pensioen die u van Zwitserleven kreeg toen u uit dienst ging of we vermelden deze op het UPO. Deze Factor A gebruikt u bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2018. Deze aangifte moet u vóór 1 mei 2019 bij de Belastingdienst hebben ingeleverd.

  Wilt u uw fiscale jaarruimte berekenen? Ga dan naar de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst. Wilt u liever niet zelf rekenen? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij kent uw situatie het beste en kan u adviseren.

Pensioenleeftijd en AOW

 • Wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de AOW-leeftijd?

  Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de pensioenleeftijd van uw pensioen bij Zwitserleven. Dat is de leeftijd die in het pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Dat was eerder meestal 65, de laatste jaren is dat meestal 68. Maar wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In dit filmpje ziet u de gevolgen voor uw inkomen als u langer doorwerkt of juist eerder wilt stoppen. En hoe u dat kunt regelen met uw werkgever en de pensioenuitvoerder.

  Is er voor u een ouderdomspensioen verzekerd dat u vanaf uw 65e ontvangt? Dan verandert dat pensioen niet meer. Nieuwe opbouw van pensioen vindt meestal plaats met pensioenrichtleeftijd 68. Het kan dus zijn dat een deel van uw pensioen wordt uitgekeerd vanaf uw 65e. En een ander deel vanaf uw 67e of uw 68e. Soms krijg u dan ook meerdere UPO’s. 
  Is dit voor u het geval? Dan staat dat op de Toelichting achter uw UPO bij ‘Wat voor pensioenregeling heeft u?’

 • Heb ik een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst?

  Dit staat onder het kopje ‘Uw pensioengegevens’. Zwitserleven heeft meerdere soorten pensioenregelingen:

  (bruto) uitkeringsovereenkomst

  • Middelloonregeling. Hierbij bouwt u elk jaar pensioen op over het loon van dat jaar.
  • Eindloonregeling. Hierbij is de uitkering gebaseerd op uw laatste loon.
  • Nabestaandenpensioen: Hierbij is pensioen verzekerd voor uw partner en kinderen als u in dienst bent van de werkgever en overlijdt. De uitkering is vaak levenslang.
  • Nabestaandenoverbruggingspensioen: Hierbij is een pensioen verzekerd voor uw partner als u in dienst bent van de werkgever en overlijdt. De uitkering is tijdelijk. Het is een extra inkomen voor uw partner als hij of zij bij uw overlijden geen of slechts beperkt recht heeft op een Anw-uitkering van de overheid.

  Premieovereenkomst

  • (bruto) premieovereenkomst voor pensioen. Hierbij stelt uw werkgever jaarlijks een percentage van de pensioengrondslag als premie beschikbaar. De premie wordt direct omgezet in een aanspraak op een jaarlijkse uitkering.
  • (bruto) premieovereenkomst voor een kapitaal. Hierbij stelt uw werkgever jaarlijks een percentage van de pensioengrondslag als premie beschikbaar om een eenmalig pensioenkapitaal op te bouwen. Met het eenmalige pensioenkapitaal koopt u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan.
  • (bruto) premieovereenkomst voor beleggingen. Hierbij stelt uw werkgever jaarlijks een percentage van de pensioengrondslag als premie beschikbaar om een eenmalig kapitaal op te bouwen. Zwitserleven belegt de premies na aftrek van kosten in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder meer afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het eenmalige kapitaal koopt u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan.
  • (netto) premieovereenkomst. Voor pensioen over het loon dat hoger is dan de fiscale aftoppingsgrens.

  Meer weten over uw pensioenregeling? Kijk dan in uw Pensioen 1-2-3 of lees uw pensioenreglement. Ga naar Pensioeninzicht en log in met uw Digid.

 • Ik heb een uitkeringsovereenkomst. Wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de AOW-leeftijd?

  Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de pensioenrichtleeftijd van uw pensioen bij Zwitserleven. Dat is de leeftijd die in het pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Dat was eerder meestal 68, de laatste jaren is dat meestal 67. Maar wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In dit filmpje ziet u de gevolgen voor uw inkomen als u langer doorwerkt of juist eerder wilt stoppen. En hoe u dat kunt regelen met uw werkgever en Zwitserleven.

  Is er voor u een ouderdomspensioen verzekerd met pensioenrichtleeftijd 65? Dan bouwt u dat niet verder op. Het al opgebouwde pensioen blijft zoals het is. Nieuwe opbouw van pensioen vindt meestal plaats met pensioenrichtleeftijd 68. U krijgt ruim voor uw 65e van ons een voorstel om de uitkering uit te stellen van het deel van het pensioen dat is opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 65. Bijvoorbeeld naar pensioenrichtleeftijd 68 of uw eerdere AOW-leeftijd. Omdat er meerdere delen pensioen zijn,  ontvangt u meerdere UPO’s. Op elke UPO vindt u welke pensioenrichtleeftijd geldt voor het ouderdomspensioen op dat UPO. U vindt dit in de tekst met de afbeelding van een portemonnee ernaast.

 • Ik heb een premieovereenkomst voor opbouw van kapitaal. Wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de AOW-leeftijd?

  Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de pensioenrichtleeftijd van uw pensioen bij Zwitserleven. Dat is de leeftijd die in het pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Dat was eerder meestal 65 en vanaf 1 januari 2018 zelfs 68 jaar. Maar wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In dit filmpje ziet u de gevolgen voor uw inkomen als u langer doorwerkt of juist eerder wilt stoppen. En hoe u dat kunt regelen met uw werkgever en Zwitserleven.

  Is er voor u een kapitaal verzekerd voor het kopen van ouderdomspeqnsioen op pensioenrichtleeftijd 65? Dan bouwt u dat niet verder op. Het al opgebouwde kapitaal blijft zoals het is. Nieuwe opbouw van kapitaal voor pensioen vindt meestal plaats met pensioenrichtleeftijd 68. U krijgt ruim voor uw 65e van ons een voorstel om de uitkering uit te stellen van het deel van het kapitaal dat is opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 65. Bijvoorbeeld uitstellen naar pensioenrichtleeftijd 68 of uw eerdere AOW-leeftijd. Omdat er meerdere delen kapitaal zijn, ontvangt u meerdere UPO’s. Op elke UPO vindt u welke pensioenrichtleeftijd geldt voor het kapitaal voor ouderdomspensioen op dat UPO. U vindt dit in de tekst met de afbeelding van een portemonnee ernaast.

 • Ik heb een premieovereenkomst voor opbouw van een jaarlijks pensioen. Wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de AOW-leeftijd?

  Het verschuiven van de AOW-leeftijd heeft gevolgen voor de pensioenrichtleeftijd van uw pensioen bij Zwitserleven. Dat is de leeftijd die in het pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Dat was eerder meestal 65 en vanaf 1 januari 2018 zelfs 68 jaar. Maar wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In dit filmpje ziet u de gevolgen voor uw inkomen als u langer doorwerkt of juist eerder wilt stoppen. En hoe u dat kunt regelen met uw werkgever en Zwitserleven.

  Is er voor u een ouderdomspensioen verzekerd met pensioenrichtleeftijd 65? Dan bouwt u dat niet verder op. Het al opgebouwde pensioen blijft zoals het is. Nieuwe opbouw van pensioen vindt meestal plaats met pensioenrichtleeftijd 68. U krijgt ruim voor uw 65e van ons een voorstel om de uitkering uit te stellen van het deel van het pensioen dat is opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 65. Bijvoorbeeld uitstellen naar pensioenrichtleeftijd 68 of uw eerdere AOW-leeftijd. Omdat er meerdere delen pensioen zijn, ontvangt u meerdere UPO’s. Op elke UPO vindt u welke pensioenrichtleeftijd geldt voor het ouderdomspensioen op dat UPO. U vindt dit in de tekst met de afbeelding van een portemonnee ernaast.

 • Ik heb een premieovereenkomst en beleg mijn pensioenpremies. Wat zijn de gevolgen van het verschuiven van de AOW-leeftijd naar 67 en 3 maanden?

  Het verschuiven van de AOW-leeftijd heef ook gevolgen voor de pensioenleeftijd van uw pensioen bij Zwitserleven. Dat is de leeftijd die in het pensioenreglement staat om met pensioen te gaan. Dat was eerder meestal 65 en vanaf 1 januari 2018 zelfs 68 jaar. Wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In dit filmpje ziet u de gevolgen voor uw inkomen als u langer doorwerkt of juist eerder wilt stoppen. En hoe u dat kunt regelen met uw werkgever en de pensioenuitvoerder.

  Is er voor u een beleggingswaarde opgebouwd voor het kopen van pensioen op pensioenrichtleeftijd 65? Dan bouwt u dat niet verder op. De al opgebouwde beleggingswaarde blijft zoals het is. Nieuwe opbouw van beleggingswaarde voor pensioen vindt meestal plaats met pensioenrichtleeftijd 68. U krijgt ruim voor uw 65e van ons een voorstel om de uitkering uit te stellen van het deel van de beleggingswaarde dat is opgebouwd met pensioenrichtleeftijd 65. Bijvoorbeeld uitstellen naar pensioenrichtleeftijd 68 of uw eerdere AOW-leeftijd. Omdat er meerdere delen beleggingswaarde zijn, ontvangt u meerdere UPO’s. Op elke UPO vindt u welke pensioenrichtleeftijd geldt voor de beleggingswaarde voor ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum op dat UPO. U vindt dit in de tekst met de afbeelding van een portemonnee ernaast.

Echtscheiding