Bouwt u via uw werkgever pensioen op bij Zwitserleven? Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In MijnZwitserleven vindt u uw UPO bij ‘Documenten’. 

Webinar terugkijken: ‘Hoeveel pensioen mag ik verwachten en wanneer?

Meer weten over uw pensioen en MijnZwitserleven? Of weten hoe u meer pensioen kan opbouwen? Kijk dan het webinar terug en ga aan de slag met uw pensioen. 

Informatie op uw UPO

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft u inzicht in uw pensioensituatie. Hiermee krijgt u snel en eenvoudig een goede kijk op uw financiële situatie nu en voor later.

Op uw UPO staat hoeveel pensioeninkomen u later ontvangt. U ziet het pensioen dat u al heeft opgebouwd. En het pensioen dat u naar verwachting kan opbouwen als u bij deze werkgever blijft werken tot uw pensioendatum. U leest ook welke verschillen er zijn met uw vorige UPO. Heeft u een partner en/of kinderen? Dan leest u ook wat zij krijgen als u overlijdt.

Het UPO laat ook mee- en tegenvallers zien

In MijnZwitserleven ziet u de hoogte van het verwachte pensioeninkomen. En wat er gebeurt als het meezit of tegenzit. Bekijk de video voor meer uitleg.

Op het UPO in het blok “Als het mee- of tegenzit” tonen we een inschatting van de koopkracht van uw pensioen in de toekomst. Daarbij ziet u drie scenario’s. Deze scenario’s berekenen we volgens de zogenoemde URM (Uniforme Rekenmethodiek).
Heeft u een pensioenregeling op basis van beleggingen? Dan kan het zijn dat de bedragen op uw UPO bij “Als het mee- of tegenzit” hoger zijn geworden vergeleken met uw UPO 2022. Dit is het gevolg van de economische ontwikkelingen (zoals de rentestijging) van afgelopen jaar.

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Vragen die u misschien nog heeft over uw UPO

Waar download ik mijn UPO?

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kan u vinden in MijnZwitserleven bij Documenten. Selecteer bij Type document Uniform Pensioenoverzicht en kies dan voor welk jaar u uw UPO wilt downloaden.

Goed om te weten

In uw UPO ziet u soms gegevens van meerdere pensioenen samen. In de voorbrief van uw UPO of op uw UPO zelf leest u uit welke contract- en polisnummers uw overzicht bestaat.

Waarom heb ik € 0,00 pensioen?

Heeft u pensioen opgebouwd bij Zwitserleven en leest u dat uw pensioen € 0,00 bedraagt? Dan is uw pensioenkapitaal of beleggingswaarde te laag om pensioen aan te kopen.

Goed om te weten

Voor de berekening van het indicatief pensioen wordt het Zwitserleven tarief gebruikt dat nu geldt voor Zwitserleven Vast Pensioen. Er worden ook kosten in rekening gebracht bij het kopen van pensioen. Als deze kosten hoger zijn dan uw pensioenkapitaal of beleggingswaarde, dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl en MijnZwitserleven dat uw indicatief pensioen € 0,00 bedraagt.

Hoe vaak staat er een nieuwe UPO digitaal voor mij klaar?

In de volgende gevallen krijgt u elk jaar van ons een bericht dat uw nieuwe Uniform Pensioenoverzicht (UPO) digitaal voor u klaarstaat:

 • U werkt bij uw werkgever en bouwt bij Zwitserleven pensioen op, of
 • U bent arbeidsongeschikt en de opbouw van uw pensioen gaat nog steeds door, of
 • U ontvangt pensioeninkomen van Zwitserleven.

Heeft u aangegeven dat u het UPO per post wilt ontvangen? Dan krijgt u het UPO ieder jaar thuisgestuurd.

In de volgende gevallen zetten we elk jaar een UPO digitaal voor u klaar, maar u ontvangt eenmaal per vijf jaar bericht:

 • U bouwt geen (nieuw) pensioen meer op bij Zwitserleven, of
 • U bent gescheiden van de persoon die pensioen opbouwde en u heeft (voorwaardelijk) recht op pensioen van Zwitserleven

Heeft u aangegeven dat u het UPO per post wilt ontvangen? Dan krijgt u deze eenmaal per 5 jaar thuisgestuurd.

Waarom zijn de bedragen op mijn UPO bij “Als het mee- of tegenzit” lager geworden?

In het blok “Als het mee- of tegenzit” staat de inschatting van de koopkracht van uw pensioen in de toekomst. Deze bedragen berekenen we met de zogenoemde URM (Uniforme Reken Methodiek). De URM is voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB) en is voor alle pensioenuitvoerders hetzelfde.

De bedragen naast en boven de pijlen zijn op het UPO 2021 mogelijk lager dan op het UPO 2020. Deze daling geldt voor iedere pensioenuitvoerder en komt omdat DNB voor het UPO 2021 de uitgangspunten van de URM heeft aangepast. DNB heeft onder andere de verwachting over de ontwikkeling van de rente op lange termijn naar beneden bijgesteld. DNB stelt dat door de aangepaste URM de verwachte uitkomst van het pensioen zo beter overeenkomt met de marktomstandigheden en de werkelijkheid.

Waarom ontvang ik een UPO?

U ontvangt een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zodat u inzicht krijgt in uw pensioenopbouw. U heeft uw UPO ook nodig als u een (hypotheek)lening aanvraagt.

In uw UPO vindt u bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • De hoogte van uw pensioen bij Zwitserleven
 • Informatie over wat er is geregeld is bij uw overlijden en arbeidsongeschiktheid
 • Hoe zeker uw pensioen is en of uw pensioen stijgt
 • De koopkracht van uw pensioen als u met pensioen gaat
 • Hoeveel uw pensioen het afgelopen jaar is aangegroeid, de factor A. Deze kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte
 • Is er ook nettopensioen voor u verzekerd? Dan vindt u op het UPO ook het icoon “Jaarruimte”. Hier staat het bedrag aan betaalde premies voor nettopensioen. Deze opgave kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Goed om te weten

 • Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken dezelfde indeling voor het UPO. Zo zijn alle UPO’s vergelijkbaar en kunt u van dezelfde soort pensioenregelingen gemakkelijk bedragen bij elkaar optellen.
 • Lees meer informatie over uw UPO op onze site.
Zijn de gegevens in mijn UPO actueel?

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) laat uw pensioengegevens zien zoals deze waren op  31 december van het afgelopen jaar. Alle aanpassingen op of na 1 januari van dit jaar3, bijvoorbeeld in uw salaris, ziet u op uw UPO van volgend jaar. De gegevens in uw UPO zijn dus niet altijd actueel. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl en MijnZwitserleven worden uw gegevens minimaal eens per kwartaal aangepast.

Kan ik mijn UPO ook per post ontvangen?

U kan uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in MijnZwitserleven digitaal raadplegen en downloaden. Ontvangt u uw UPO in het vervolg toch liever per post? Geef uw voorkeur door via MijnZwitserleven bij Mijn Profiel. U ontvangt dan uw volgende UPO per post.

Log in met uw DigiD of e-mailadres en wachtwoord.

 1. Ga naar Mijn profiel
 2. Bij Kies voor digitale communicatie vinkt u Nee aan
Waarom staat de naam van mijn kind niet op het UPO?

De naam van uw kind vermelden wij niet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op uw UPO ziet u wel of er wezenpensioen verzekerd is. Ziet u op uw UPO geen wezenpensioen staan? Dan is er geen wezenpensioen verzekerd.

In een pensioenregeling met onbepaald wezenpensioen wordt voor iedereen wezenpensioen meeverzekerd. Ook als u geen kinderen heeft. Het wezenpensioen is het bedrag dat ieder kind bruto per jaar ontvangt bij uw overlijden.

Pensioenregeling op basis van beleggingen

Heeft u een pensioenregeling op basis van beleggingen? Dan wordt voor iedereen wezenpensioen meeverzekerd. Is dat niet het geval, dan is het wezenpensioen alleen meeverzekerd als u uw jongste kind aanmeldt. Dat kan via MijnZwitserleven. U logt in op MijnZwitserleven met uw DigiD of met uw e-mailadres en wachtwoord. Kies bij uw pensioen voor Bekijk detailsBekijk polis en dan Wijzigingen doorgeven.

Voorwaarden om uw jongste kind aan te melden

 • U neemt deel aan een pensioenregeling op basis van beleggingen.
 • U bent nog in dienst bij de werkgever die u heeft aangemeld in de pensioenregeling.
 • In de regeling kan wezenpensioen verzekerd worden.
 • U meldt alleen uw jongste kind aan. Al uw kind(eren) zijn dan meeverzekerd.

Goed om te weten

 • U vindt uw Pensioen 1-2-3 in uw persoonlijke online omgeving MijnZwitserleven bij Documenten. Hierin leest u meer informatie over het wezenpensioen in uw pensioenregeling.
 • In de meeste pensioenregelingen is het wezenpensioen verzekerd zolang u in dienst bent. Treedt u uit dienst of wijzigt uw pensioenregeling? Dan is er minder of geen wezenpensioen verzekerd. Ook hierover vind u informatie in uw Pensioen 1-2-3.
Waarom staan de gegevens van mijn partner niet (juist) op het UPO?

Er kunnen meerdere dingen aan de hand zijn als de gegevens van uw partner niet (juist) op uw uniform pensioenoverzicht staan vermeld:

 • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje Uw partner/echtgenoot/echtgenote: De gegevens van uw (eventuele) partner hebben we nu nog niet nodig?
  • Dan is er partnerpensioen verzekerd. In een pensioenregeling met onbepaald partnerpensioen wordt voor iedereen partnerpensioen meeverzekerd. Ook als u geen partner heeft. U hoeft niets te doen.
 • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje Uw partner/echtgenoot/echtgenote: Geen partner bekend?
  • Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner verzekerd. Heeft u wel een partner en bouwt u nog pensioen op in de pensioenregeling waar dit uniform pensioenoverzicht over gaat? Meld uw partner dan zo snel mogelijk alsnog aan voor uw pensioenregeling. Stel dit niet uit!
 • Staat bij uw persoonlijke gegevens onder het kopje Uw partner/echtgenoot/echtgenote: alleen de naam of alleen de geboortedatum van uw partner?
  • Dan is er partnerpensioen verzekerd. U hoeft niets te doen.
Wat betekent “Als het mee- of tegenzit”?

U ziet in uw UPO hoeveel pensioen u kunt verwachten als het mee- of tegenzit. Dit blok op het UPO laat drie scenario’s zien. Met deze scenario’s geven wij u inzicht in de koopkracht van uw pensioen. Hoeveel is uw pensioen nog waard als u met pensioen gaat? De drie scenario’s zijn:

 • Als het tegenzit: als het slechter gaat met de economie kan u minder kopen met uw pensioen.
 • Als het naar verwachting gaat: als de verwachtingen over de economie lijken uit te komen.
 • Als het meezit: als het beter gaat met de economie kan u meer kopen met uw pensioen. 

In de drie scenario’s houden we, onder andere, rekening met de volgende uitgangspunten:

 • Alle pensioenuitvoerders gaan uit van dezelfde wettelijke rekenregels. Dat houdt in dat ze onder meer de rentestand, de inflatie en het rendement op de beleggingen toepassen volgens de regels van de Uniforme Rekenmethodiek (URM).
 • Bouwt u nog pensioen op? Dan houden we tot uw afgesproken pensioendatum rekening met:
  • Een ongewijzigde pensioengrondslag (dit is uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling na aftrek van het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt vanwege de AOW).
  • Bij middelloon- en eindloonregelingen houden we rekening met de kans op toeslagen op uw pensioen. Hoe groot die kans is, hangt af van de afspraken over toeslagen in uw pensioenreglement.
  • In beschikbare premieregelingen houden we rekening met een eventueel stijgende beschikbare premie naarmate u ouder wordt.

Over het mee- of tegenvallen van uw pensioen is een filmpje gemaakt. Deze ziet u op de pagina met meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht. Het kan u helpen dit onderwerp nog beter te begrijpen. U leest meer over uw pensioenregeling in uw Pensioen 1-2-3. Deze vindt u in MijnZwitserleven.

Waarom is de brief over mijn UPO naar mijn vorige adres gestuurd?

Als u verhuist, krijgen wij uw nieuwe adres automatisch door van de gemeente. Er zit soms tijd tussen het maken van de UPO en het verzenden van de brieven. Hierdoor kan het gebeuren dat we de brief nog naar een oud adres verzenden.

Goed om te weten

 • Heeft u uw verhuizing binnen Nederland doorgegeven aan de gemeente? Dan hoeft u uw nieuwe adres niet door te geven aan Zwitserleven. We krijgen daar automatisch een melding van.
 • Verhuist u naar of in het buitenland? Dan kan u zelf uw adreswijziging online doorgeven aan ons.
 • Tip: woont u in het buitenland? Logt u dan tenminste eens in de drie jaar in met uw DigiD, anders verloopt deze.
Wat doe ik met mijn UPO?

Wij vragen u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) altijd goed door te lezen en daarbij te letten op het volgende: 

 • Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd? Hoeveel pensioen heeft u straks? Ga voor uw totale pensioen naar MijnZwitserleven of naar mijnpensioenoverzicht.nl. U kan uw pensioen vergelijken met uw huidige inkomen. En bekijk eventueel samen met uw partner uw gezamenlijk pensioen.
 • Controleer elk jaar bij ‘Wat krijgen uw partner/echtgenoot/echtgenote en kinderen als u overlijdt?’ of er pensioen voor uw nabestaanden verzekerd is.