Uw inkomen voor later

Misschien duurt het nog even voordat u met pensioen gaat. Toch is het verstandig om u nu al te verdiepen in uw pensioen, uw inkomen voor later. Pensioen in Nederland bestaat uit 3 pijlers: pensioen via de overheid, via uw werkgever en verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf voor uw inkomen voor later regelt.

1. Overheid: AOW

Iedereen die in Nederland woont ontvangt een basispensioen via de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit wordt maandelijks uitgekeerd door de SVB. U ontvangt dit wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Bekijk hier wat uw AOW-leeftijd is.

2. Werkgever: ouderdomspensioen

De meeste werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. Vaak betaalt de werkgever een deel van de pensioenpremie, en u betaalt de rest via het (bruto)salaris. In MijnZwitserleven vindt u hoeveel pensioen u nu opbouwt en uw verwachte pensioeninkomen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen. Dus ook wat u heeft opgebouwd bij eerdere werkgevers.

Binnen uw pensioenregeling kunt u keuzes maken die van invloed kunnen zijn op uw inkomen voor later. Bekijk hieronder uw mogelijkheden. Dit kan per regeling verschillen. 

3. U zelf: eigen aanvullingen

Bovenop het pensioen van de overheid en uw werkgever kunt u zelf ook het extra inkomen voor later aanvullen. Bijvoorbeeld met sparen, beleggen of bancaire lijfrentes. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Keuzes die u zelf kunt maken binnen uw pensioenregeling

Pensioen­Aanvullen

Bouw extra pensioeninkomen op door elke maand extra premie te betalen of eenmalig een bedrag in te leggen. Uw werkgever houdt dit in op uw brutoloon.

Pensioenen samenvoegen

Wilt u uw pensioenen samenvoegen? Vraag dan waardeoverdracht aan en bekijk of dit gunstig is voor u.

Beleggerprofiel wijzigen

Bekijk welk beleggerprofiel u heeft. U bepaalt (afhankelijk van uw regeling) zelf of u meer of minder risico wilt lopen bij het beleggen van uw pensioenpremie.

Netto­pensioen opbouwen

 Wilt u pensioen opbouwen over uw salarisdeel boven € 128.810? Dat kan met onze nettopensioenregeling. 

Meer zekerheid?

Meer zekerheid over de hoogte van uw pensioeninkomen? Kies dan voor de ZekerheidZwitch.

Partner aanmelden

Als u samenwoont kunt u uw partner aanmelden voor het partnerpensioen. Als u getrouwd bent hoeft u dit niet te doen.

Hoe ziet mijn pensioenregeling er uit?

In uw Pensioen 1-2-3 vindt u eenvoudige en gelaagde informatie over uw pensioenregeling. U krijgt o.a. antwoord op de volgende belangrijke vragen:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel en niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Hoe duurzaam is mijn pensioenregeling?

U vindt uw Pensioen 1-2-3 onder Documenten in MijnZwitserleven.

We beleggen duurzaam.

We beleggen duurzaam.

Uw pensioenpremie wordt geïnvesteerd in duurzame beleggingsfondsen.

Persoonlijk advies?

Een adviseur geeft u onafhankelijk advies over het maken van pensioenkeuzes, passend bij uw persoonlijke situatie.