Uw inkomen voor later

Misschien duurt het nog even voordat u met pensioen gaat. Toch is het verstandig om u nu al te verdiepen in uw pensioen, uw inkomen voor later. Pensioen in Nederland bestaat uit 3 pijlers: pensioen via de overheid, via uw werkgever en verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf voor uw inkomen voor later regelt.

1. Overheid: AOW

Iedereen die in Nederland woont ontvangt een basispensioen via de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit wordt maandelijks uitgekeerd door de SVB. U ontvangt dit wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Bekijk hier wat uw AOW-leeftijd is.

2. Werkgever: ouderdomspensioen

De meeste werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. Vaak betaalt de werkgever een deel van de pensioenpremie, en u betaalt de rest via het (bruto)salaris. In MijnZwitserleven vindt u hoeveel pensioen u nu opbouwt en uw verwachte pensioeninkomen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen. Dus ook wat u heeft opgebouwd bij eerdere werkgevers.

Binnen uw pensioenregeling kunt u keuzes maken die van invloed kunnen zijn op uw inkomen voor later. Bekijk hieronder uw mogelijkheden. Dit kan per regeling verschillen. 

3. U zelf: eigen aanvullingen

Bovenop het pensioen van de overheid en uw werkgever kunt u zelf ook het extra inkomen voor later aanvullen. Bijvoorbeeld met sparen, beleggen of bancaire lijfrentes. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Keuzes die u zelf kunt maken binnen uw pensioenregeling

Extra pensioen opbouwen

Bouw met PensioenAanvullen extra pensioeninkomen op door elke maand extra premie te betalen of eenmalig een bedrag in te leggen. Uw werkgever houdt dit in op uw brutoloon.

Pensioenen samenvoegen

Wilt u uw pensioenen samenvoegen? Vraag dan waardeoverdracht aan en bekijk of dit gunstig is voor u.

Beleggerprofiel wijzigen

Bekijk welke beleggingsvorm en beleggerprofiel u heeft. U bepaalt (afhankelijk van uw regeling) zelf of u meer of minder risico wilt lopen bij het beleggen van uw pensioenpremie.

Meer zekerheid?

Meer zekerheid over de hoogte van uw pensioeninkomen? Kies dan voor de ZekerheidZwitch.

Pensioen voor uw partner

Als u overlijdt voor uw pensioendatum ontvangt uw partner vaak een partnerpensioen. Bekijk wat er voor uw partner is geregeld en of u nog keuzes kunt maken.

Wezenpensioen voor uw kinderen

Ook uw kinderen krijgen een bedrag als u overlijdt voor uw pensioendatum. Soms vraagt uw werkgever of u dit wezenpensioen wilt regelen.

 Wilt u pensioen opbouwen over uw salarisdeel boven € 137.800? Dat kan met onze nettopensioenregeling. 
Lees over nettopensioen

Hoe ziet mijn pensioenregeling er uit?

In uw Pensioen 1-2-3 vindt u eenvoudige en gelaagde informatie over uw pensioenregeling. U krijgt o.a. antwoord op de volgende belangrijke vragen:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel en niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Hoe duurzaam is mijn pensioenregeling?

U vindt uw Pensioen 1-2-3 onder Documenten in MijnZwitserleven.

Met Gevoel voor de toekomst.

Met Gevoel voor de toekomst.

Uw pensioenpremie wordt onder andere belegd in organisaties die duurzaam, eerlijk en verantwoord zijn.

Persoonlijk advies?

Een adviseur geeft u onafhankelijk advies over het maken van pensioenkeuzes, passend bij uw persoonlijke situatie.