Uw inkomen voor later

Misschien duurt het nog even voordat u met pensioen gaat. Toch is het verstandig om u nu al te verdiepen in uw pensioen, uw inkomen voor later. Pensioen in Nederland bestaat uit 3 pijlers: pensioen via de overheid, via uw werkgever en verzekeringen of bankspaarproducten die u zelf voor uw inkomen voor later regelt.

1. Overheid: AOW

Iedereen die in Nederland woont ontvangt een basispensioen via de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit wordt maandelijks uitgekeerd door de SVB. U ontvangt dit wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. Bekijk hier wat uw AOW-leeftijd is.

2. Werkgever: ouderdomspensioen

De meeste werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever. Vaak betaalt de werkgever een deel van de pensioenpremie, en u betaalt de rest via het (bruto)salaris. In MijnZwitserleven vindt u hoeveel pensioen u nu opbouwt en uw verwachte pensioeninkomen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen. Dus ook wat u heeft opgebouwd bij eerdere werkgevers.

Binnen uw pensioenregeling kunt u keuzes maken die van invloed kunnen zijn op uw inkomen voor later. Bekijk hieronder uw mogelijkheden. Dit kan per regeling verschillen. 

3. U zelf: eigen aanvullingen

Bovenop het pensioen van de overheid en uw werkgever kunt u zelf ook het extra inkomen voor later aanvullen. Bijvoorbeeld met sparen, beleggen of bancaire lijfrentes. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Meer weten over uw pensioen?

Meer weten over uw pensioen?

En bent u tussen de 30 en 55 jaar? Volg dan op 5 april een webinar en krijg meer inzicht in uw pensioen. Ook hoort u meer over de gevolgen voor uw pensioen bij bepaalde momenten in uw leven.

Keuzes die u zelf kunt maken binnen uw pensioenregeling

Pensioen­Aanvullen

Bouw extra pensioeninkomen op door elke maand extra premie te betalen of eenmalig een bedrag in te leggen. Uw werkgever houdt dit in op uw brutoloon.

Beleggerprofiel wijzigen

Bekijk welk beleggerprofiel u heeft. U bepaalt (afhankelijk van uw regeling) zelf of u meer of minder risico wilt lopen bij het beleggen van uw pensioenpremie.

Pensioendatum kiezen

Wilt u misschien eerder met pensioen, of juist langer doorgaan met werken? U kunt dan uw pensioendatum vervroegen of uitstellen.

Pensioenen samenvoegen

Wilt u uw pensioenen samenvoegen? Vraag dan waardeoverdracht aan en bekijk of dit gunstig is voor u.

Meer zekerheid?

Meer zekerheid over de hoogte van uw pensioeninkomen? Kies dan voor de ZekerheidZwitch.

Partner aanmelden

Als u samenwoont kunt u uw partner aanmelden voor het partnerpensioen. Als u getrouwd bent hoeft u dit niet te doen.

Hoe ziet mijn pensioenregeling er uit?

In uw Pensioen 1-2-3 vindt u eenvoudige en gelaagde informatie over uw pensioenregeling. U krijgt o.a. antwoord op de volgende belangrijke vragen:

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel en niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Hoe duurzaam is mijn pensioenregeling?

U vindt uw Pensioen 1-2-3 onder Documenten in MijnZwitserleven.

We beleggen duurzaam.

We beleggen duurzaam.

Uw pensioenpremie wordt geïnvesteerd in duurzame beleggingsfondsen.

Persoonlijk advies?

Een adviseur geeft u onafhankelijk advies over het maken van pensioenkeuzes, passend bij uw persoonlijke situatie.