Wat te doen met een klein pensioen?

Een pensioen dat tussen de € 2 en € 592,51 (2024) bruto per jaar oplevert, noemen we een klein pensioen. Dit pensioen mag u op uw pensioendatum afkopen. De overheid bepaalt ieder jaar hoe hoog een klein pensioen mag zijn.

U heeft 3 mogelijkheden met uw klein pensioen:

 • Het klein pensioen ontvangen. Dat is niet heel aantrekkelijk omdat de kosten om het bedrag uit te keren mogelijk hoger zijn dan het pensioeninkomen. Maar het kan wel.
 • Pensioen(en) samenvoegen op pensioendatum: als u in een kapitaal- of premieregeling zit, voegt u de verschillende pensioenpotjes samen en laat ze door één pensioenuitvoerder uitkeren.
 • Het afkopen van uw klein pensioen als u met pensioen gaat. U laat het bedrag in één keer uitkeren. 

Wie kan afkopen?

Zit u vlak voor uw pensioendatum? Dan is het slim om te kijken of het afkopen van een klein pensioen iets voor u is. U krijgt van ons bericht of afkoop mogelijk is. Heeft u meerdere pensioenregelingen? Dan bekijken we per regeling de mogelijkheid tot afkoop.

Voordelen

 • U weet zeker dat u het bedrag nu krijgt.
 • U weet hoe hoog het brutobedrag is dat u dan ontvangt.
 • Afkopen geeft u minder administratie.

Nadelen

 • U verlaagt uw maandelijkse pensioeninkomen in de toekomst.
 • U moet belasting betalen over het geld dat u krijgt met afkoop. Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan kan die belasting hoger zijn dan wanneer u AOW krijgt en waarschijnlijk in een lagere belastingschaal zit.
 • U verliest misschien het recht op toeslagen. Ontvangt u nu toeslagen? Het bedrag dat u ontvangt door het klein pensioen af te kopen wordt opgeteld bij uw jaarinkomen. Door dit tijdelijk hogere jaarinkomen kan het zijn dat u uw recht op toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag geheel of gedeeltelijk verliest.

Past mogelijk bij u als:

 • U zeker weet dat uw inkomen straks genoeg is.

Past mogelijk niet of minder bij u als:

 • Als uw pensioeninkomen laag is. Dan kan zelfs een klein bedrag per maand al een verschil maken. Heeft u veel verschillende kleine pensioenpotjes die afgekocht kunnen worden? Dan kan het verstandiger zijn om te kiezen voor waardeoverdracht voor uw pensioendatum, of te kiezen voor het samenvoegen van al die pensioenpotjes.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn klein pensioen afkoop?

U ontvangt 6 maanden voor uw pensioendatum een afkoopvoorstel voor uw klein pensioen. Kiest u voor afkoop? Dan ontvangt u geen pensioeninkomen, maar de netto waarde van uw klein pensioen op uw rekening. Deze afkoopwaarde telt mee als inkomen in het jaar dat u uw afkoopbedrag ontvangt.

Welke gevolgen zijn er nog meer bij van afkoop van een 'klein pensioen'?

Zwitserleven is verplicht op het bedrag dat u krijgt door afkoop van het klein pensioen loonheffing in te houden. Deze loonheffing maken wij over naar de Belastingdienst. U ontvangt van Zwitserleven een jaaropgave. Hierin staat hoeveel loonheffing op de afkoop van het klein pensioen is ingehouden. Deze jaaropgave is bedoeld voor uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de afkoop plaatsvond.

Welke gevolgen heeft de afkoop voor uitkeringen en toeslagen?

Ontvangt u uitkeringen of toeslagen? Dan kan het zijn dat u deze helemaal of voor een deel terug moet betalen. Dat komt omdat uw inkomen door de afkoop van uw klein pensioen tijdelijk hoger wordt. U kan de uitkerende instanties vragen om geen rekening te houden met deze eenmalige afkoopsom bij de hoogte van uw inkomen. Dit geldt niet voor alle soorten uitkeringen en toeslagen. Hiervoor neemt u het beste contact op met de Belastingdienst en/of de Sociale Verzekeringsbank.

Welke gevolgen heeft de afkoop voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)?

Ontvangt u of gaat u een pensioeninkomen ontvangen van Zwitserleven in hetzelfde kalenderjaar? Dan is Zwitserleven verplicht om alsnog een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) in te houden op uw bruto afkoopwaarde. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen.

U ontvangt nu al een pensioeninkomen van Zwitserleven.

De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW houden we direct in tot een maximum bijdrage per maand. Is het maximum al bereikt voor die maand en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW nog niet volledig ingehouden? In dat geval brengen we de rest in mindering op de volgende maand(en) van hetzelfde kalenderjaar. Uw toekomstige netto pensioeninkomen in hetzelfde kalenderjaar kan hierdoor tijdelijk lager zijn. Dat blijft zo totdat de volledige inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over het afkoopbedrag is betaald. Is uw pensioeninkomen lager dan de maximum bijdrage per maand? Dan ontvangt u tijdelijk geen pensioeninkomen totdat de volledige inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is betaald.

U ontvangt op een later moment in hetzelfde kalenderjaar een pensioeninkomen van Zwitserleven.

Op de betaalde afkoopwaarde moeten we dan alsnog de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW inhouden. We brengen dit in mindering op het pensioeninkomen van hetzelfde kalenderjaar. Ook hier houden we rekening met een maximum bijdrage per maand. Dit kan betekenen dat u tijdelijk een lager netto pensioeninkomen ontvangt totdat de volledige inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is ingehouden. Is uw pensioeninkomen lager dan de maximum bijdrage per maand? Dan ontvangt u tijdelijk geen pensioeninkomen totdat de volledige inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is betaald.

Welke mogelijkheden heeft u?

 • Keuzerondjes

  Eerder of later met pensioen

  Wilt u uw pensioen ontvangen op de pensioendatum? Of kiest u om eerder of later pensioen te ontvangen?

 • Verschillende vormen

  Vast of variabel pensioen

  Wilt u een vast of variabel pensioeninkomen of een combinatie hiervan?

 • Ogen

  Partnerpensioen

  Heeft u een partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat uw partner levenslang pensioen ontvangt als u overlijdt.

 • Munten

  Tijdelijk hoger pensioen

  Tijdelijk een hoger pensioen voor bijvoorbeeld hypotheeklasten, verre reizen of een periode zonder AOW.

 • Stapel munten

  Bedrag ineens

  Tot 10% in één keer op te nemen. Na aftrek van belastingen mag u dit geld besteden zoals u wilt.

 • Portemonnee

  Afkopen van een klein pensioen

  Een klein pensioen dat maximaal € 594,89 bruto per jaar oplevert mag u afkopen op de pensioendatum.

 • Winkelmandje

  Shoprecht

  Koop een pensioeninkomen bij een andere verzekeraar dan waar u het kapitaal opgebouwd heeft.

Advies nodig bij uw keuzes?

Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.