Man met grijs haar staat bij een rode Alfa Romeo cabriolet. Hij staat in een graanveld, met op de achtergrond groene bomen.

Variabel pensioen.

 • Kans op een hoger pensioeninkomen
 • Zelf de verhouding bepalen tussen vast pensioen en beleggen
 • Steeds een jaar zekerheid over uw pensioeninkomen

Kans op een hoger pensioen

Met Zwitserleven Variabel Pensioen blijft u beleggen met uw pensioenkapitaal. Of met een deel daarvan. Uw pensioeninkomen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en kan dan hoger of lager uitvallen. Uiteraard beleggen wij uw kapitaal duurzaam. Bespreek met uw financieel adviseur of variabel pensioen bij u past en in welke vorm.  

Kenmerken van Zwitserleven Variabel Pensioen

Zelf de verhouding bepalen tussen vast pensioen en beleggen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u kiezen met welk deel van uw pensioenkapitaal u wilt doorbeleggen. Voor het overige deel krijgt u een vast pensioeninkomen. U bepaalt dus zelf hoeveel risico u kan en wilt nemen.

Kans op een hoger pensioeninkomen

Omdat uw met (een deel van) uw pensioenkapitaal belegt, maakt u kans op rendement en dus een hoger pensioeninkomen in het erop volgende jaar. Of lager als het tegenzit. Hoe groter het beleggingsdeel, hoe groter de kans is op schommelingen in uw pensioeninkomen.

Steeds een jaar zekerheid over uw pensioeninkomen

Het pensioeninkomen uit het beleggingsdeel stellen wij elk jaar opnieuw vast op basis van de beleggingsresultaten in het voorafgaande jaar. Zo weet u altijd precies wat u het komende jaar aan pensioeninkomen ontvangt.

Een variabel pensioen past mogelijk bij u als

 • U bereid bent met (een deel van) uw pensioenkapitaal te beleggen voor de kans op een hoger pensioeninkomen en het risico kan dragen van een lager pensioen.
 • U geen financiële problemen krijgt als de beleggingsresultaten tegenvallen. Dus dat u andere financiële middelen heeft waarmee u de vaste lasten kunt blijven betalen. Bijvoorbeeld het pensioen van uw partner, een lijfrente of spaargeld.
 • U niet afhankelijk wil zijn van de marktrente op het moment dat u met pensioen gaat, maar liever het renterisico spreidt.

Past dit waarschijnlijk minder bij u?

U kunt ook kiezen voor Zwitserleven Vast Pensioen. U ontvangt dan elke maand hetzelfde bedrag aan pensioeninkomen, zolang u leeft.

Het oordeel van Moneywise over Zwitserleven Variabel Pensioen

"Erg flexibel en in te richten naar eigen wens. Eén van de voordelen bij Zwitserleven is dat je beleggingsprofiel aangepast kan worden van offensief naar defensief als dat blijkt uit je profieltest."

Jeroen Wolfsen, Moneywise blog

Welke keuzes kunt u maken?

U kunt uw pensioeninkomen aanpassen aan uw wensen en situatie. Wilt u bijvoorbeeld uw pensioen uitstellen tot aan uw AOW-leeftijd? Of de eerste jaren een hoger pensioen? Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende keuzes.

Wanneer met pensioen?

Misschien werkt u nog langer door en heeft u het inkomen nog niet nodig. Of wilt u uw pensioeninkomen op hetzelfde moment laten ingaan als uw AOW. Als u wilt stoppen met werken voordat uw pensioen ingaat, dan kunt u uw pensioen vervroegen. Wilt u later met pensioen gaan dan kunt u uw pensioen uitstellen. Zorg ervoor dat u uw keuze doorgeeft voordat uw pensioenkapitaal vrijkomt.

Wanneer wilt u met pensioen?
 • AOW
 • Pensioen

Pensioen vervroegen: beleggingsrisico wordt hoger

Als u er voor kiest uw pensioen eerder in te laten gaan, dan daalt uw verwachte maandelijkse pensioeninkomen. En het beleggingsrisico wordt hoger.

U belegt in een lifecycle. Hierbij wordt het beleggingsrisico afgebouwd als uw pensioendatum dichterbij komt. Als u ervoor kiest om uw pensioendatum te vervroegen dan verandert de beleggingsmix niet mee. De verdeling over de beleggingsfondsen in HorizonBeleggen en ProfielBeleggen blijft altijd gebaseerd op de verdeling die hoort bij uw oorspronkelijke pensioenrichtdatum. Het beleggingsrisico wordt niet versneld afgebouwd. Daardoor loopt u als u uw pensioen vervroegt een hoger beleggingsrisico ten opzichte van de situatie waarbij u uw pensioen laat ingaan op de pensioenrichtdatum. U kunt de verdeling over de beleggingsfondsen hier opzoeken.

Wel of geen partnerpensioen?

Heeft u een partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat uw partner levenslang pensioen ontvangt als u overlijdt. Uw partner kan maximaal 70% van uw pensioen ontvangen. Heeft u geen partner of uw partner heeft zelf een inkomen? Dan kunt u ervoor kiezen geen partnerpensioen te nemen en zelf een hoger pensioeninkomen te ontvangen. Uw partner moet hiermee wel instemmen.

Wel of geen partnerpensioen?
 • AOW
 • Pensioen

Uw pensioen­inkomen

 • AOW
 • Pensioen

Pensioen­inkomen van uw partner

Bedrag ineens: tot 10% van het ouderdomspensioen vrij besteden

De Wet bedrag ineens biedt u de mogelijkheid om op uw pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Dat klinkt aantrekkelijk. Het grote voordeel van een bedrag ineens opnemen, is de flexibiliteit die u hiermee krijgt als u met pensioen gaat. Na aftrek van belastingen mag u dit geld besteden zoals u dat wilt. Bijvoorbeeld uw huis verbouwen, een stukje hypotheek aflossen of uw droomreis maken. Lees meer over bedrag ineens opnemen

Een hoger pensioeninkomen bij de start

Bij Zwitserleven Variabel Pensioen met een hoger pensioeninkomen bij de start verhogen we het pensioeninkomen bij de start al met een deel van de verwachte opbrengst van de beleggingen. Hiervoor stellen wij bij de start van het pensioeninkomen een percentage vast. Dit wordt ook wel vaste daling genoemd. Zo houden wij rekening met de verwachte beleggingsresultaten. Dat betekent dat uw pensioeninkomen elk jaar daalt als er geen of niet voldoende beleggingsresultaat is behaald.

Is het beleggingsresultaat zo goed als we verwachten? Dan blijft uw pensioen het jaar ongeveer gelijk. Is het beleggingsresultaat beter? Dan stijgt uw pensioen. En is het beleggingsresultaat slechter? Dan daalt uw pensioen. Het risico op gelijkblijvend of dalend pensioeninkomen is groter als u kiest voor een hoger pensioeninkomen bij de start.

Altijd persoonlijk advies nodig

Zwitserleven Variabel Pensioen betekent een pensioeninkomen op maat. Daarom kunt u dit pensioen alleen via een financieel adviseur afsluiten. Deze adviseur kan uw vragen beantwoorden en u onafhankelijk advies geven over een passend pensioeninkomen.

US Person? Kies dan voor Zwitserleven Vast Pensioen
Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS)? Dan kunt u helaas niet kiezen voor Zwitserleven Variabel Pensioen. U kunt wel kiezen voor Zwitserleven Vast Pensioen.

Zo werkt het

Keuzes maken
Vanaf 6 maanden voor uw pensioendatum kunt u keuzes maken voor uw pensioeninkomen in MijnZwitserleven. U krijgt hierover bericht van ons.
Offerte via een onafhankelijk adviseur
U bespreekt uw keuzes met uw eigen adviseur. Hij of zij vult samen met u een risicoprofieltoets in om te kijken of het gewenste pensioen past bij uw financiële draagkracht. Vervolgens vraagt uw adviseur bij ons een offerte aan.
Uw eerste pensioeninkomen
Als u vóór uw pensioendatum de definitieve offerte ondertekend heeft teruggestuurd, krijgt u uw eerste pensioeninkomen uit uw Zwitserleven Variabel Pensioen binnen een maand na uw pensioendatum.
Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie

Zwitserleven gelooft dat de financiële sector een leidende rol moet nemen in de verduurzaming van de wereld. Het Zwitserleven Variabel Pensioen is een product dat de duurzaamheidskenmerken ‘ecologisch’ en ‘sociaal’ promoot. Meer leest u in Kenmerken Zwitserleven Variabel Pensioen onder ‘Beleggingsbeleid en duurzaamheid' en in onze duurzaamheidsrapportages.

Beleggingsmix en fondsen

De beleggingsmix van Zwitserleven Variabel Pensioen bevat de volgende fondsen: