Beleggingsvorm ProfielBeleggen.

Met ProfielBeleggen belegt u in één van de lifecycles die Zwitserleven beheert. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen, waarin het risico wordt afgebouwd naarmate de pensioenrichtdatum nadert. ProfielBeleggen bestaat uit vijf lifecycles, van voorzichtig tot offensief.

U bepaalt het beleggerprofiel, Zwitserleven belegt in de bijpassende lifecycle

Afhankelijk van de lifecycle verschilt de samenstelling en de afbouw van het risico van de beleggingen. Daarom is uw beleggerprofiel van belang. Blijkt uit uw beleggerprofiel dat u meer of minder risico wilt nemen? Dan belegt u in een andere lifecycle. Zwitserleven verzorgt deze aanpassing, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert. U moet ervoor zorgen dat uw beleggerprofiel past bij uw persoonlijke situatie. Daarom is het verstandig om eens per jaar te kijken of uw beleggerprofiel nog bij u past. Dit doet u in MijnZwitserleven. U logt in met DigiD of met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Voorbereiden op een variabel pensioeninkomen

Vanaf het moment dat uw pensioen ingaat, krijgt u een vast of variabel pensioen. Het is belangrijk om tijdig stil te staan bij deze keuze. Want als uw voorlopige keuze uitgaat naar een variabel pensioen, houden we daar van tevoren rekening mee. Vanaf het moment dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd tot aan het moment dat uw pensioen ingaat, gaan we dan op een andere manier beleggen. Dit noemen we voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Dat kan voor de hele beleggingswaarde, of voor een deel ervan. Zo zorgen wij ervoor dat uw beleggingen in de periode dat u kapitaal voor uw pensioen opbouwt, zijn afgestemd op uw wensen in de periode dat u pensioen krijgt.

Lees meer over voorbereiden op een variabel pensioen

Bekijk uw huidige beleggingsmix

Laatste fase van uw pensioenopbouw

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. De hoogte van het kapitaal bepaalt niet alleen de hoogte van uw pensioeninkomen. Ook de hoogte van het pensioen tarief op dat moment is van belang. Als wij zeggen dat uw beleggingsmix minder risicovol wordt dan kijken wij daarbij vooral naar de hoogte van de pensioenuitkering die u krijgt en niet naar de hoogte van het opgebouwde kapitaal. Wij houden dus ook rekening met het pensioen tarief.

Meer informatie over afbouwen van risico in de lifecycle