Beleggingsvorm ProfielBeleggen.

Met Zwitserleven ProfielBeleggen belegt u in één van de lifecycles die Zwitserleven beheert. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen, waarin het risico wordt afgebouwd naarmate de pensioenrichtdatum nadert. ProfielBeleggen bestaat uit vijf lifecycles, van voorzichtig tot offensief.

U bepaalt het beleggerprofiel, Zwitserleven belegt in de bijpassende lifecycle.
Afhankelijk van de lifecycle verschilt de samenstelling en de afbouw van het risico van de beleggingen. Daarom is uw beleggerprofiel van belang. Blijkt uit uw beleggerprofiel dat u meer of minder risico wilt nemen? Dan belegt u in een andere lifecycle. Zwitserleven verzorgt deze aanpassing, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert. U moet ervoor zorgen dat uw beleggerprofiel past bij uw persoonlijke situatie. Daarom is het verstandig om eens per jaar te kijken of uw beleggerprofiel nog bij u past.

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Hoe kunt u zich voorbereiden op een variabele uitkering?

Een belangrijk keuzemoment ligt 15 jaar vóór de pensioenrichtdatum. Wij vragen u of u de mix van uw beleggingen wilt voorbereiden op een variabele uitkering. Dat kan voor de hele beleggings­waarde, of voor een deel ervan.

Via uw persoonlijke website vult u een vragenlijst in. Uit deze vragenlijst blijkt hoeveel risico u bereid bent te nemen en wat u belangrijk vindt voor uw pensioen. En welk keuze bij u past.

U bent verantwoordelijk voor de uitkomst van de vragenlijst en beslist zelf of u volgens het bijbehorende profiel wilt gaan beleggen. De mix van de beleggingen in dit profiel sluit zo goed mogelijk aan bij uw keuzes. Waarbij met een individuele mix van beleggingen de risico's van beleggen tot de pensioendatum in meer of mindere mate wordt afgebouwd.

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Bekijk uw beleggingsmix

Laatste fase van uw pensioen­opbouw

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. De hoogte van het kapitaal bepaalt niet alleen de hoogte van uw pensioeninkomen. Ook de hoogte van het pensioen tarief op dat moment is van belang. Als wij zeggen dat uw beleggingsmix minder risicovol wordt dan kijken wij daarbij vooral naar de hoogte van de pensioenuitkering die u krijgt en niet naar de hoogte van het opgebouwde kapitaal. Wij houden dus ook rekening met het pensioen tarief.