Beleggingsvorm ProfielBeleggen.

Met ProfielBeleggen gaat Zwitserleven voor u beleggen. Hoe wij dat doen, bepaalt u door het maken van een persoonlijk beleggerprofiel. Dat geeft aan wat voor type belegger u bent en hoeveel risico u wil nemen.

Beleggen in een lifecycle

Bij ProfielBeleggen kiest u voor beleggen in één van de bijpassende lifecycles die Zwitserleven beheert. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen. Bij de mix stemmen we de beleggingen af op uw leeftijd en zorgen we ervoor dat u steeds iets minder risicovol belegt hoe dichter u bij uw pensioendatum komt. Dit betekent dat we de verdeling van fondsen veranderen zodat het beleggingsrisico afneemt. ProfielBeleggen bestaat uit vijf lifecycles, voorzichtig, defensief, neutraal, ambitieus of offensief.

U bepaalt het beleggerprofiel, Zwitserleven belegt in de bijpassende lifecycle

Afhankelijk van de lifecycle verschilt de samenstelling en de afbouw van het risico van de beleggingen. Daarom is uw beleggerprofiel van belang. Een beleggerprofiel geeft aan wat voor belegger u bent en welk risico bij u past. Blijkt uit uw beleggerprofiel dat u meer of minder risico wil nemen dan u nu doet? Dan kan u beleggen in een andere lifecycle, variërend van voorzichtig tot offensief. Zwitserleven verzorgt deze aanpassing, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert.

U moet ervoor zorgen dat uw beleggerprofiel past bij uw persoonlijke situatie. Daarom is het verstandig om elk jaar te kijken of uw beleggerprofiel nog bij u past. Of eerder, als er in de tussentijd iets verandert aan uw situatie. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, kinderen krijgt of als u en uw partner uit elkaar gaan. U bepaalt uw beleggerprofiel (opnieuw) in MijnZwitserleven. U logt in met DigiD of met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Voorbereiden op een variabel pensioeninkomen

Vanaf het moment dat uw pensioen ingaat, krijgt u een vast of variabel pensioen. Het is belangrijk om tijdig stil te staan bij deze keuze. Want als uw voorlopige keuze uitgaat naar een variabel pensioen, houden we daar van tevoren rekening mee. Vanaf het moment dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd tot aan het moment dat uw pensioen ingaat, gaan we dan op een andere manier beleggen. Dit noemen we voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Dat kan voor de hele beleggingswaarde, of voor een deel ervan. Zo zorgen wij ervoor dat uw beleggingen in de periode dat u kapitaal voor uw pensioen opbouwt, zijn afgestemd op uw wensen in de periode dat u pensioen krijgt.

Lees meer over voorbereiden op een variabel pensioen

Bekijk uw huidige beleggingsmix

Laatste fase van uw pensioenopbouw

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. De hoogte van het kapitaal bepaalt niet alleen de hoogte van uw pensioeninkomen. Ook de hoogte van het pensioentarief op dat moment is van belang. Als wij zeggen dat uw beleggingsmix minder risicovol wordt, dan kijken wij daarbij vooral naar de hoogte van het pensioeninkomen dat u krijgt en niet naar de hoogte van het opgebouwde kapitaal. Wij houden dus ook rekening met het pensioentarief.

Meer informatie over afbouwen van risico in de lifecycle

Wanneer kiezen voor ProfielBeleggen?

Er zitten dus voordelen en nadelen aan ProfielBeleggen. Of het bij u past, hangt dan ook af van wat u belangrijk vindt. En welke mogelijkheden u heeft binnen uw pensioenregeling. Bekijk daarom eerst in MijnZwitserleven voor welke beleggingsvormen u kan kiezen. In het overzicht hieronder ziet u in welke situaties u kan denken aan ProfielBeleggen. 

Voordelen

 • U kiest voor beleggen op basis van uw beleggerprofiel. U kan daardoor rekening houden met hoeveel risico u zelf wil en kan dragen. En wat past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

 • U accepteert de risico’s van beleggen en benut de kans op een hoger rendement.

 • Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder risicovol wij gaan beleggen.

 • Het is mogelijk om uw mix van beleggingen voor te bereiden op een variabel pensioeninkomen en daarbij zelf aan te geven voor welk deel van uw beleggingswaarde u dat wil doen.

 • Het is mogelijk om te kiezen voor ZekerheidZwitch. Hiermee koopt u al voor uw pensioendatum een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen.

 • U bent vrij om tussentijds uw beleggingsvorm aan te passen naar HorizonBeleggen of VrijBeleggen, als dat kan binnen uw pensioenregeling.

Nadelen

 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u een beleggerprofiel bepaalt en ervoor zorgt dat dit past bij uw persoonlijke situatie.

 • Beleggen in een lifecycle kan leiden tot mogelijk (veel) meer of (veel) minder pensioeninkomen dan met standaard beleggen.

Past mogelijk bij u als u:

 • Wil dat we meer rekening houden met hoeveel risico u zelf wil en kan nemen dan in HorizonBeleggen. En ook meer met wat past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

 • De kans op een hoger rendement wil benutten en bereid bent de kans op lager rendement te accepteren.

 • Automatisch iets minder risicovol wil beleggen, hoe dichter u bij uw pensioendatum komt.

 • De mix van beleggingen eventueel wil voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en daarbij zelf aan wil geven voor welk deel van uw beleggingswaarde u dat wil doen.

 • Overweegt om een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen te kopen, al voor uw pensioendatum (met ZekerheidZwitch).

Past waarschijnlijk niet of minder bij u als u:

 • Niet de verantwoordelijkheid wil nemen over de mix van uw beleggingen op basis van uw beleggerprofiel.

 • Geen omkijken naar uw beleggingen wil hebben en wil dat Zwitserleven de mix van uw beleggingen bepaalt.

 • Niet overweegt om gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen te kopen, al voor uw pensioendatum (met ZekerheidZwitch).

Advies nodig bij uw keuzes?

Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.