Kapitaal overdragen van andere pensioenpotjes.

Kapitaal overdragen van andere pensioenpotjes.

Al uw pensioenen op één polis - zo regelt u het

U kunt pensioenpotjes die u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd, overdragen aan Zwitserleven. Hiervan koopt u dan vlak voor uw pensioendatum één pensioeninkomen. Dat is overzichtelijk: u heeft immers al uw pensioenen op één polis en betaalt maar één keer poliskosten. Lees hieronder hoe het werkt.

Recht om te shoppen

In veel gevallen hoeft u uw pensioeninkomen niet per se te kopen bij de pensioenuitvoerder waar u het heeft opgebouwd. Ga dus eens na of u shoprecht heeft. Zo ja, dan kunt u de voorwaarden van diverse pensioenuitvoerders met elkaar vergelijken om een passend pensioen te krijgen. U bepaalt zelf wat u belangrijk vindt en wat bij welke pensioenuitvoerder voor u de doorslag geeft: bijvoorbeeld de hoogte van het pensioeninkomen, de voorwaarden, het gemak of duurzaamheid. Een financieel adviseur kan u helpen om te beoordelen welk pensioen het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Eén pensioendatum, één tarief

Als u verschillende pensioenpotjes wilt samenvoegen tot één pensioeninkomen, kunt u tot aan uw pensioendatum potjes toevoegen. Het is wel belangrijk dat al deze pensioenpotjes op dezelfde datum ingaan. Waarom? Bij de berekening van uw totale pensioeninkomen houden wij rekening met het tarief van dat moment. Dit tarief tonen wij u in de offerte en staat na ondertekening vast tot uiterlijk 14 dagen na uw pensioendatum. Dit betekent dat de pensioenpotjes die u bij Zwitserleven wilt onderbrengen binnen die geldigheidstermijn van ons overgedragen moeten worden.

Zo voegt u uw pensioenpotjes samen

  1. Kies uw pensioendatum. Vergelijk hiervoor de ingangsdatums van al uw pensioenpotjes en stel vast wat voor u de beste ingangsdatum is.
  2. Pas zo nodig de ingangsdatum van een of meerdere potjes aan. Kijk wat u kunt vervroegen of eventueel uitstellen. De ingangsdatum van het pensioenpotje dat u bij Zwitserleven heeft opgebouwd, kunt u ook uitstellen. Let op: het aanpassen van de oorspronkelijke ingangsdatum kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioeninkomen. Kijk hier voor meer informatie onder ‘Wanneer met pensioen?’. Ook uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.
  3. Stel – bij voorkeur met een financieel adviseur – vast welke keuzes u voor uw pensioeninkomen wilt maken.
  4. Als u uw keuzes aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u per e-mail een offerte* voor het totale pensioenkapitaal (alle door u opgegeven pensioenpotjes samen) dat u wilt onderbrengen op basis van de keuzes die u heeft gemaakt. Hierbij vindt u ook een formulier voor de waardeoverdracht.
    Belangrijk: Zorgt u ervoor dat u, samen met uw eventuele partner, dit formulier zo snel mogelijk invult, ondertekent en uploadt op onze speciale webpagina. Pas als dit formulier bij ons binnen is kunnen wij de pensioenuitvoerder(s) waar u een pensioenpotje heeft dat u wilt overdragen, vragen om het kapitaal aan ons over te dragen.

* De bedragen in de offerte kunnen afwijken van uw uiteindelijke pensioeninkomen. Dit heeft onder andere te maken met de beleggingen, de voorwaarden waaronder het kapitaal is opgebouwd en de juistheid van de gegevens die u ons heeft doorgegeven over uw pensioenpotje.

Komt u er zelf niet uit? Raadpleeg een financieel adviseur.
Vind een adviseur bij u in de buurt

Dit moet u weten over de geldigheidstermijn

De offerte die u ontvangt is geldig tot uiterlijk 14 dagen na uw pensioendatum. De pensioenpotjes die u bij Zwitserleven wilt onderbrengen moeten wij binnen die geldigheidstermijn ontvangen. Zorg er dus voor dat u zo snel mogelijk het ondertekende waardeoverdrachtsformulier uploadt. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn als uw pensioenpotjes niet op tijd bij ons binnen zijn. Hierbij maken wij onderscheid tussen twee situaties: A) de situatie waarbij het pensioenkapitaal voor het pensioen dat u wenst alleen bestaat uit potjes die u ergens anders heeft opgebouwd en B) de situatie waarbij uw pensioenkapitaal ook bestaat uit een of meer pensioenpotjes bij Zwitserleven.

A. Uw pensioenpotjes zijn opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder

Zijn al uw potjes uiterlijk 14 dagen na uw pensioendatum bij ons binnen? Dan stellen wij uw definitieve pensioenkapitaal vast en het daarbij horende pensioeninkomen. Zo niet, dan vervalt het tarief uit onze eerdere offerte. Op het moment dat wij het totale pensioenkapitaal hebben ontvangen, krijgt u van ons een nieuwe offerte tegen het dan geldende tarief. Dit tarief kan hoger of lager zijn dan het eerdere tarief. Houdt u er rekening mee dat dan ook uw pensioeninkomen op een later moment zult ontvangen.

B. Uw pensioenpotjes zijn opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder én bij Zwitserleven

Hebben wij 14 dagen na uw pensioendatum nog niet het totale pensioenkapitaal ontvangen? Dan berekenen wij op dat moment uw pensioeninkomen op basis van uw pensioenkapitaal bij Zwitserleven (en eventuele pensioenpotjes die al wel binnen zijn) tegen het tarief uit de offerte. Zo zorgen we ervoor dat u de maand na uw pensioendatum al pensioeninkomen ontvangt. Pensioenpotjes die later binnen komen, kunnen dan niet meer worden toegevoegd. U ontvangt hiervoor een nieuwe offerte tegen het tarief van dat moment. Dit tarief kan hoger of lager zijn dat het eerdere tarief. Ook betaalt u opnieuw distributiekosten en poliskosten. Dit pensioeninkomen ontvangt u mogelijk later.

Goed om te weten

Zwitserleven controleert of uw aanvraag voor waardeoverdracht volledig is. Pas dan kunnen wij uw pensioenuitvoerder verzoeken om de overdracht in gang te zetten. Vindt u het lastig om de aanvraag voor waardeoverdracht zelf te regelen? Raadpleeg dan een adviseur. Hij helpt u ook graag uw aanvraag zorgvuldig in te vullen.

Zwitserleven houdt zich, net als andere pensioenuitvoerders, aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.