Zwitserleven VP Credits.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen? Dat kan met Zwitserleven VP Credits.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits belegt in het Zwitserleven Credits Fonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Credits Fonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven VP Credits. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Credits liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven VP Credits is gelijk aan dat van het Zwitserleven Credits Fonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits belegt in het Zwitserleven Credits Fonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits belegt in het Zwitserleven Credits Fonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.8 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Credits Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende kosten factor van Zwitserleven VP Credits is 0,30% per jaar.
  • Beheerkosten, die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u op uw polisblad.
  • Het fonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen kosten. Die kosten noemen we portefeuilletransactiekosten (PtrK).