Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen? Dat kan met Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix belegt in het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix is gelijk aan dat van het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix belegt in het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix belegt in het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende kosten factor van Zwitserleven VP Credits Hypothekenmix is 0,30% per jaar.
  • Beheerkosten, die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u op uw polisblad.
  • Het fonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen kosten. Die kosten noemen we portefeuilletransactiekosten (PtrK).