En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!
ImagePensioenakkoord

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

ImageLeestijd 4 minuten

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Wat is de kern van de laatste wijzigingen?

In de afgelopen weken zijn er diverse voorstellen ingediend om de wetteksten nog aan te passen. Daardoor kreeg de wet een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich, wat weer voor voldoende draagvlak in de Eerste Kamer kan zorgen. Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn dit samengevat de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel:

  1. 1. De wettelijke minimumleeftijd vanaf wanneer je pensioen opbouwt, gaat van 21 naar 18 jaar. Het voordeel daarvan is vooral dat werkende jongeren eerder pensioen opbouwen.
  2. 2. De wachttijd voor uitzendkrachten om pensioen op te bouwen vervalt.
  3. 3. De minister krijgt een zorgplicht om het aantal werknemers zonder pensioen in vijf jaar te halveren tot ca. 450.000.

Ook in het nabestaandenpensioen zijn nog wijzigingen doorgevoerd. Daardoor kan je na beëindiging van het dienstverband de dekking langer op vrijwillige basis voortzetten.

Wij houden u op de hoogte

Het is een hele uitdaging voor pensioenuitvoerders om, samen met hun klanten en adviseurs, alle pensioenregelingen in Nederland op tijd aan te passen. Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de wijzigingen die wij doorvoeren in onze producten en diensten. Daarnaast hebben wij voor adviseurs al tooling beschikbaar om actuele berekeningen te maken. Zo kunnen zij werkgevers beter bijstaan in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Meer informatie vindt u hier.

Keuzebegeleiding

Met de Wet toekomst pensioenen komen er ook nieuwe richtlijnen over keuzebegeleiding van deelnemers. Deze gaan per 1 juli 2023 in voor alle pensioenregelingen, ongeacht of die al zijn aangepast aan het nieuwe stelsel. Met het oog daarop stellen we ons bij alle keuzeprocessen de vraag: hoe kunnen we de deelnemer nog beter begeleiden bij zijn pensioenkeuzes.

Al lijkt 1 januari 2027 nog ver weg, wij roepen werkgevers en adviseurs op om samen aan de slag te gaan met het nieuwe stelsel. Wij denken graag bijtijds met u mee over goed uitvoerbare oplossingen voor de nieuwe regelingen. Alleen al om te voorkomen dat u eind 2026 in de file terecht komt van klanten die hun regeling op het laatst nog Wtp-proof moeten maken.


Dit artikel is gepubliceerd op 23 december 2022

Meer over het pensioenakkoord

Transitie Wtp: carve-out als extra keuze.

De overheid wil dat oude aanspraken zoveel mogelijk worden ‘ingevaren’, ofwel ingebracht, in het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk criterium in de besluitvorming is dat invaren op een verantwoorde manier kan en dat voldaan is aan een evenwichtige belangenafweging van alle deelnemers. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Dispensatie van bedrijfs­pensioen­fonds.

Werkgevers met een verplicht gesteld fonds die een eigen regeling willen aanbieden, moeten aantonen dat die actuarieel gelijk­waardig is aan de regeling van het fonds. Hoe zij dat onder de nieuwe wet precies moeten aantonen is volgens de deskundigen nog niet helder. Het verdient aandacht in de uitwerking van lagere wet en regelgeving. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten

Slip of the pen in beantwoording van vragen door de minister.

Berry van Sonsbeek is in zijn laatste opiniestuk ingegaan op de compensatie­regeling die in alle gevallen ook van toepassing moet zijn voor nieuwe werknemers. Uit de stukken van de tweede ronde vragen en antwoorden tussen de minister en Tweede Kamer (gepubliceerd op 30 juni jl.) is een aantal dingen naar voren gekomen.

Leestijd 4 minuten

Compensatie­regelingen leiden tot gebruik van de eerbiedigende werking.

Het recent verschenen document met vragen van de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel en de antwoorden daarop van minister Schouten, geeft wat reden voor het fronzen van wenkbrauwen. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 8 minuten