En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!
ImagePensioenakkoord

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

ImageLeestijd 4 minuten

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Wat is de kern van de laatste wijzigingen?

In de afgelopen weken zijn er diverse voorstellen ingediend om de wetteksten nog aan te passen. Daardoor kreeg de wet een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich, wat weer voor voldoende draagvlak in de Eerste Kamer kan zorgen. Voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn dit samengevat de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel:

  1. 1. De wettelijke minimumleeftijd vanaf wanneer je pensioen opbouwt, gaat van 21 naar 18 jaar. Het voordeel daarvan is vooral dat werkende jongeren eerder pensioen opbouwen.
  2. 2. De wachttijd voor uitzendkrachten om pensioen op te bouwen vervalt.
  3. 3. De minister krijgt een zorgplicht om het aantal werknemers zonder pensioen in vijf jaar te halveren tot ca. 450.000.

Ook in het nabestaandenpensioen zijn nog wijzigingen doorgevoerd. Daardoor kan je na beëindiging van het dienstverband de dekking langer op vrijwillige basis voortzetten.

Wij houden u op de hoogte

Het is een hele uitdaging voor pensioenuitvoerders om, samen met hun klanten en adviseurs, alle pensioenregelingen in Nederland op tijd aan te passen. Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de wijzigingen die wij doorvoeren in onze producten en diensten. Daarnaast hebben wij voor adviseurs al tooling beschikbaar om actuele berekeningen te maken. Zo kunnen zij werkgevers beter bijstaan in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Meer informatie vindt u hier.

Keuzebegeleiding

Met de Wet toekomst pensioenen komen er ook nieuwe richtlijnen over keuzebegeleiding van deelnemers. Deze gaan per 1 juli 2023 in voor alle pensioenregelingen, ongeacht of die al zijn aangepast aan het nieuwe stelsel. Met het oog daarop stellen we ons bij alle keuzeprocessen de vraag: hoe kunnen we de deelnemer nog beter begeleiden bij zijn pensioenkeuzes.

Al lijkt 1 januari 2027 nog ver weg, wij roepen werkgevers en adviseurs op om samen aan de slag te gaan met het nieuwe stelsel. Wij denken graag bijtijds met u mee over goed uitvoerbare oplossingen voor de nieuwe regelingen. Alleen al om te voorkomen dat u eind 2026 in de file terecht komt van klanten die hun regeling op het laatst nog Wtp-proof moeten maken.


Dit artikel is gepubliceerd op 23 december 2022

Meer over het pensioenakkoord

Zwitserleven voor beginners

We willen jou helpen om je pensioen beter te snappen, zodat je er meer bij betrokken bent.

Leestijd 2 minuten

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten