Productiekalender

We maken voor het Zwitserleven Pensioen gebruik van een productiekalender voor het maandelijks uit te voeren proces waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  • 1. Aanleveren van de deelnemersgegevens door de werkgever
  • 2. Vaststellen en beschikbaar stellen van de premienota
  • 3. Innen van de premies
  • 4. Beleggen van de spaarpremies

Via de onderstaande button heeft u toegang tot de productiekalender en kunt u zien wat de uiterste data zijn waarop per maand een stap dient te zijn afgerond.