Op de achtergrond staat een nevelige berg. In de verte loopt een wandelaar in het groene landschap van het Bregenzerwald in Oostenrijk.

Ik ben werkgever

Er verandert iets voor u

Zoals we in mei al aankondigden: uw pensioenregeling zetten we in september 2024 over naar het administratiesysteem van Zwitserleven PPI N.V. en dan gaat er iets veranderen in uw pensioenregeling. Dat heeft een positief effect voor de meerderheid van uw werknemers.

Wat betekent dit voor u en uw werknemers?

De manier waarop we beleggen, de online omgeving die u en uw werknemers gebruiken en de facturatie worden anders. Daarnaast krijgen uw werknemers nieuwe mogelijkheden in het pensioenproduct.

Beleggen

 • Onderzoek beleggingsrisico
 • Beleggingsvormen
 • Introductie PensioenZekerheid
 • Beleggen in Zwitserleven fondsen
 • Moment van beleggen pensioenpremie op basis van ‘assumed payment’
 • Dagelijks handelen
 • Beleggingskosten per categorie blijven gelijk

Pensioenproduct

 • Meer mogelijkheden om extra brutopensioen op te bouwen
 • Extra brutopensioen opbouwen over een periode in het verleden
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Automatische waardeoverdracht klein pensioen komt te vervallen
 • Meer keuzevrijheid in de nettopensioenregeling
 • Zelfde voorwaarden, nieuwe naam voor een aantal verzekeringen

Online omgeving

 • Een nieuwe persoonlijke online omgeving
 • Gebruikersovereenkomst MijnZwitserleven
 • Aparte inlog voor de UPA-omgeving

Facturatie

 • Drie soorten facturen
 • We berekenen rente over openstaande bedragen
 • Automatische incasso en handmatig betalen blijven mogelijk
 • Meer facturatiemogelijkheden per kostenplaats

Andere aanpassingen

 • Nieuwe service level agreement

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. Deze helpt u graag. Daarnaast kunnen u en uw werknemers terecht bij de servicedesk. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 020 - 578 37 20. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met uw pensioenadviseur.