Vanuit een regenwoud zicht op de kustlijn van Port Douglas in Australië. Bergen in de verte en een grijze lucht.

Fondsinformatie

Ieder kwartaal stelt Zwitserleven factsheets beschikbaar van de drie fondsen en van alle beleggingsfondsen die aangeboden worden binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen van het product Zwitserleven Pensioen. De factsheets kun je inzien via de links op deze pagina en geven je op bondige wijze inzicht in het beleggingsbeleid, de gehanteerde benchmark, de behaalde beleggingsrendementen en de samenstelling van de beleggingen op hoofdlijnen. De Essentiële Beleggersinformatie (EBi) factsheet van de beleggingsfondsen binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen wordt jaarlijks geactualiseerd en is ook via een link op deze pagina in te zien.

Factsheets Rendement fonds

Het Rendement fonds belegt in verschillende beleggingscategorieën via deelname in passief beheerde beleggingsfondsen, met als doel op langere termijn (5 tot 10 jaar) de rendementsontwikkeling van het Matching Lang fonds met 2% per jaar te overtreffen. Er wordt ingespeeld op middellange termijn marktontwikkelingen. Afhankelijk daarvan kunnen wegingen binnen het Rendement fonds worden aangepast of (nieuwe) beleggingscategorieën worden toegevoegd of uitgesloten.

Factsheet Rendement fonds

Factsheets onderliggende fondsen

Factsheet Matching lang fonds

De doelstelling van het Matching Lang fonds is het efficiënt repliceren van kasstromen behorende bij een 15-jaars uitgestelde reële annuïteit, op een zodanige wijze dat de deelnemer te zijner tijd een reëel pensioen kan inkopen op zijn of haar pensioendatum bij een verzekeraar.

Factsheet Matching Lang fonds

Factsheet Matching Kort fonds

De doelstelling van het Matching Kort fonds is het efficiënt repliceren van kasstromen behorende bij een direct ingaande reële annuïteit, op een zodanige wijze dat de deelnemer een reëel pensioen kan inkopen op zijn of haar pensioendatum bij een verzekeraar.

Factsheet Matching Kort fonds

Zelf Beleggen Essentiele-informatiedocumenten

De Essentiële-informatiedocumenten (EID) behorende bij de 21 aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen binnen de beleggingsoptie ‘Zelf beleggen’ (opting out) zijn hier beschikbaar.

Bekijk EID

Factsheets Zelf Beleggen

Als u deelneemt aan de beleggingsoptie Zelf Beleggen (opting out), dan heeft u momenteel de keuze uit 21 aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. De factsheets van de beschikbare fondsen zijn hier beschikbaar. Er is gekozen voor een samenwerking met een van ’s werelds grootste en vooraanstaande aanbieders van beleggingsfondsen, BlackRock. Ook is het mogelijk te beleggen in maatschappelijk verantwoorde beleggingen via fondsen van Triodos. In de toekomst kan het aanbod van beschikbare beleggingsfondsen wijzigen.

Bekijk factsheets Zelf Beleggen

Begrippenlijst beleggen

We hebben alle begrippen die te maken hebben met beleggen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. In de financiële wereld wordt immers veel gebruik gemaakt van vaktermen en met onze uitleg heb je een beter idee waarover het gaat.

Bekijk de begrippenlijst