Handelskalender

In je pensioenregeling wordt geld voor je opzij gelegd voor het moment dat je stopt met werken. Dit geld gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering te kopen bij een verzekeringsmaatschappij van jouw keuze, zoals Zwitserleven. Er is een flink kapitaal nodig om er voor te zorgen dat je een goed pensioen krijgt. Je geld op een spaarrekening bij een bank zetten levert niet genoeg rendement op. Voor een goed pensioen is beleggen daarom noodzakelijk.

Voor het aan- en verkopen van je beleggingen gaan wij uit van een maandelijkse handelskalender. Deze kalender kun je inzien door op onderstaande knop te klikken.

Bekijk de handelskalender 

In de kalender zie je het volgende:

Handelsmoment

Per maand zijn er 3 handelsmomenten. Per handelsmoment worden er verschillende acties uitgevoerd. 

Handelsmoment 1

Periodieke premie-inleg.

Via dit proces wordt de premie belegd die wij voor jou ontvangen hebben.

Handelsmoment 2

Bijstellingen en verkopen op initiatief deelnemer.

 • a. Via dit proces worden beleggingen in het Rendement fonds en de Matching fondsen indien nodig aangepast.
  Dit kan het gevolg zijn van een opdracht die jij hebt doorgegeven via een wijziging van je lifecycle. Maar het kan ook het gevolg zijn van een bijstelling van je beleggingen die Zwitserleven uitvoert om je beleggingen aan te laten aansluiten op je lifecycle (rebalancing).
 • b. Via dit proces worden beleggingen in het Rendement fonds en de Matching fondsen verkocht als je de opdracht hebt gegeven om over te stappen naar de Zelf Beleggen fondsen.
 • c. Via dit proces worden beleggingen in de Zelf Beleggen fondsen verkocht als je de opdracht hebt gegeven om een wijziging aan te brengen in de Zelf Beleggen fondsen.
 • d. Via dit proces worden beleggingen in de Zelf Beleggen fondsen verkocht als je de opdracht hebt gegeven om over te stappen naar het Rendement fonds en de Matching fondsen.

Handelsmoment 3

Aankopen op initiatief deelnemer.

 • a. Via dit proces worden beleggingen in de Zelf Beleggen fondsen aangekocht als je de opdracht hebt gegeven om over te stappen naar de Zelf Beleggen fondsen.
  De opbrengst van de verkoop uit handelsmoment 2 onderdeel b, wordt belegd.
 • b. Via dit proces worden beleggingen in de Zelf Beleggen fondsen aangekocht als je de opdracht hebt gegeven om een wijziging aan te brengen in de Zelf Beleggen fondsen.
  De opbrengst van de verkoop uit handelsmoment 2 onderdeel c, wordt belegd.
 • c. Via dit proces worden beleggingen in het Rendement fonds en de Matching fondsen aangekocht als je de opdracht hebt gegeven om over te stappen naar deze fondsen.
  De opbrengst van de verkoop uit handelsmoment 2 onderdeel d, wordt belegd.

Aanmaken bestand

Iedere maand starten de hiervoor genoemde processen met het aanmaken van een bestand. In dit bestand worden alle opdrachten verwerkt die in de afgelopen maand zijn gegeven.
Een opdracht die voor de datum van het aanmaken van het bestand is gegeven, wordt meegenomen in het proces van uitvoering in die maand. Een opdracht die is gegeven op of na de datum van aanmaken van het bestand, wordt meegenomen in het proces van de volgende maand.

Inleggen beleggingsorders

Op de in deze kolom genoemde data worden door ons de beleggingsorders ingelegd.

Handelsdag Rendement fonds en Matching fondsen

Op de in deze kolom genoemde data worden aan- of verkopen in het Rendement fonds en de Matching fondsen uitgevoerd. Bij de beschrijving van de handelsmomenten, kun je lezen of het om een aan- of verkoopmoment gaat.

Verwachte uiterste handelsdag Zelf Beleggen fondsen

Op de in deze kolom genoemde data worden aan- of verkopen in Zelf Beleggen fondsen naar verwachting uiterlijk uitgevoerd. De feitelijke datum is afhankelijk van het specifieke fonds. Bij de beschrijving van de handelsmomenten, kun je lezen of het om een aan- of verkoopmoment gaat.

Openzetten planners

Als je een wijziging in je beleggingen doorgeeft, dan gaat de planner dicht. We hebben dan tijd nodig om je wijziging te verwerken. Nadat de wijziging is verwerkt, gaat de planner weer open. In deze kolom kun je zien op welke datum de planner wordt opengezet.