RendementsCorrectie Vast voor NOVP.

RendementsCorrectie Vast voor NOVP.

Overlijdt uw werknemer vóór de pensioendatum die in het reglement staat? Met een i-Pensioen Nabestaanden-overbruggingspensioen ontvangt de nabestaande een gegarandeerd, tijdelijk pensioen. Uw werknemers lopen geen beleggingsrisico. De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u betaalt voor het pensioen van uw werknemers. De marktrente gaat omhoog en omlaag. We passen uw premie één keer per contractperiode aan de marktrente aan. Dat noemen we RendementsCorrectie Vast voor NOVP. De RendementsCorrectie heeft geen invloed op de hoogte van het pensioen.

Bij RendementsCorrectie Vast voor NOVP bepalen we eenmalig per contractperiode de correctie met marktrente op de premie. We houden daarbij rekening met de kosten voor solvabiliteit en vermogensbeheer. En met de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. Afhankelijk van de marktrente aan het begin van de contractperiode, betaalt u de gehele contractperiode een opslag of krijgt u een korting.

Meer informatie vindt u op de actuele hoogte van de korting of de opslag. Zwitserleven kijkt naar de marktrente op lange termijn. Hiervoor gebruiken we een SWAP bid-rentecurve.

Rendementscorrectie Vast voor NOVP

Hierbij zetten we de RendementsCorrectie vast bij de start van de uitvoeringsovereenkomst. De korting of opslag op de premie geldt dan voor de hele termijn van de overeenkomst. Zo is de premie niet afhankelijk van schommelingen van de marktrente. 

Solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding

De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding bedragen samen 0,25%. De solvabiliteitsvergoeding hebben we onder andere nodig om de pensioenen te kunnen garanderen als verzekerden langer blijven leven dan verwacht. De beheerkostenvergoeding hebben we nodig om het pensioenvermogen te beheren. De solvabiliteits- en beheerkostenvergoeding is een onderdeel van de RendementsCorrectie Vast voor NOVP.
Let op: als de marktrente stijgt, heeft u geen voordeel van een verlaging van de premie.

De RendementsCorrectie Vast kunnen we wel aanpassen als er significante wijzigingen zijn in het deelnemersbestand. Of of als het reglement wordt aangepast, bijvoorbeeld voor verhoging van de reglementaire pensioenrichtleeftijd.

Is RendementsCorrectie geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
  • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
  • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
  • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.