RendementsCorrectie Exclusief Pensioen.

RendementsCorrectie Exclusief Pensioen.

De premie aanpassen aan de marktrente

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Als maatstaf voor de veranderende marktrente hanteren wij 20-jaars Euro Swap bidrente. Hoe dit werkt, ziet u hieronder.

Voorbeeld

Bij een marktrente van 0,68% is de RendementsCorrectie 1,1%. Met dit percentage worden de premies voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen verhoogd. Als u een voorstel ontvangt voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen, is de correctie al in de tarieftabellen van dit voorstel verwerkt.

De hoogte van de RendementsCorrectie

MaandMarktrenteRendementsCorrectie Exclusief Pensioen
Mei 20221,77%-13,8%
April 20221,23%-7,10%
Maart 20220,93%- 2,8%
Februari 20220,61%2,3%
Januari 20220,55%3,3%
December 20210,32%7,4%
November 20210,40%6,0%
Oktober 20210,49%4,4%
September 20210,30%7,7%
Augustus 20210,26%8,5%
Juli 20210,47%4,7%
Juni 20210,50%4,2%
Mei 20210,55%3,3%
April 20210,46%4,9%
Maart 20210,36%6,7%
Februari 20210,11%0,55%11,40%
Januari 2021-0,02%14,10%
December 20200,02%13,3%
November 2020-0,03%14,30%
Oktober 20200,02%13,3%
September 20200,13%11,00%
Augustus 2020-0,01%13,9%
Juli 20200,06%12,4%
Juni 20200,12%11,2%
Mei 20200,03%13,1%
April 20200,22%9,3%
Maart 20200,12%11,2%
Februari 20200,31%7,5%
Januari 20200,55%3,3%

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie bepalen wij iedere eerste werkdag van de maand. Op het moment dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de maand dat wij de ondertekende uitvoeringsovereenkomst van u hebben ontvangen. De RendementsCorrectie staat vast voor de duur van de overeenkomst
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie voor uw contract wordt vastgesteld.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast het Zwitserleven Exclusief Pensioen ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan
€ 112.189 (2021) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt dezelfde RendementsCorrectie als voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen.