RendementsCorrectie Exclusief Pensioen.

RendementsCorrectie Exclusief Pensioen.

De premie aanpassen aan de marktrente

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Als maatstaf voor de veranderende marktrente hanteren wij 20-jaars Euro Swap bidrente. Hoe dit werkt, ziet u hieronder.

Voorbeeld

Bij een marktrente van 2,9% is de RendementsCorrectie 1,2%. Met dit percentage worden de premies voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen verhoogd. Als u een voorstel ontvangt voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen, is de correctie al in de tarieftabellen van dit voorstel verwerkt.

De hoogte van de RendementsCorrectie

Maand Marktrente RendementsCorrectie Exclusief Pensioen
April 2024 2,60% 6,90%
Maart 2024 2,64% 6,10%
Februari 2024 2,57% 7,50%
Januari 2024 2,50% 8,80%
December 2023 2,95% 0,10%
November 2023 3,35% -8,00%
Oktober 2023 3,31% -7,20%
September 2023 2,92% 0,80%
Augustus 2023 2,90% 1,20%
Juli 2023 2,74% 4,20%
Juni 2023 2,83% -24,10%
Mei 2023 2,88% -24,50%
April 2023 2,77% -23,50%
Maart 2023 3,04% -25,70%
Februari 2023 2,64% -22,40%
Januari 2023 2,83% -24,10%
December 2022 2,42% -20,50%
November 2022 2,84% -24,10%
Oktober 2022 2,85% -24,2%0

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie bepalen wij iedere eerste werkdag van de maand. Op het moment dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de maand dat wij de ondertekende uitvoeringsovereenkomst van u hebben ontvangen. De RendementsCorrectie staat vast voor de duur van de overeenkomst
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie voor uw contract wordt vastgesteld.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast het Zwitserleven Exclusief Pensioen ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan €  137.800 (in 2024) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt dezelfde RendementsCorrectie als voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen.