De kosten van Exclusief Pensioen.

De kosten van Exclusief Pensioen.

De kosten van Exclusief Pensioen bestaan uit kosten voor de beleggingen en overige kosten. Hieronder leest u een uitleg over deze kosten.

Totale fondskosten

Werknemers betalen de kosten voor het regelen van de beleggingen. De fondskosten verschillen per fonds. Bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen lopen ze uiteen van 0,42% tot 0,60%. De totale fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 en de totale fondskosten 0,42%? Dan zijn de fondskosten € 42 per jaar. Bij VrijBeleggen lopen de totale fondskosten uiteen van 0,42% tot 1,75%.

Administratiekosten

Voor het beheer van de pensioenregeling betaalt u een vast bedrag per werknemer per jaar dat afhankelijk is van de jaarlijkse pensioenpremie. De administratiekosten zijn afhankelijk van het premievolume en bedragen tussen €59 en €102 per deelnemer per jaar.