Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau
ImagePensioenakkoord

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau

ImageLeestijd 5 minuten
In het huidige systeem van individuele beschikbare premieregelingen maken we bij het inrichten van de beleggingen op deelnemersniveau gebruik van het lifecycle systeem. Straks onder het nieuwe pensioenstelsel gaan we in de flexibele beschikbare premieregeling opnieuw werken met lifecycles.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

De verwachting is dat de samenstelling van de lifecycle modellen onder het nieuwe stelsel wat gaat wijzigen. Dit komt omdat premies op deelnemersniveau een vlak percentage van de pensioengrondslag worden. In het oude stelsel werd veelal een stijgende staffel gebruikt. Ten opzichte van het huidige systeem, gaan de premies aan het begin van de loopbaan stijgen en aan het einde dalen. Deze wijziging van instroom van premies die belegd worden, vraagt om een toetsing van de bestaande lifecycle modellen op optimale uitkomsten. Om uiteindelijk voor de deelnemers weer een zo goed mogelijk pensioen te bereiken onder het nieuwe stelsel.

We weten niet wat we niet weten

Als deelnemers de keuze hebben tussen diverse lifecycle modellen, dan wordt er een uitvraag naar risicohouding en risicobereidheid gedaan bij deelnemers. Het doel is om te komen tot een voorstel van een lifecycle die het beste past bij de deelnemer. De afgelopen tijd zien we dat de professionaliteit waarmee die risicohouding en risicobereidheid wordt vastgesteld toeneemt. En gelukkig maar, want een onzorgvuldige uitvraag en begeleiding kan tot keuzes leiden die schrijnende situaties tot gevolg hebben.

Een punt van zorg is dat we niet altijd relevante data mogen of kunnen gebruiken. We hebben geen zicht  op wat we niet weten van de deelnemer. Dat kan van invloed zijn op een optimale begeleiding bij de keuze voor een lifecycle. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een deelnemer nog elders opgebouwde pensioenen heeft. En dat deze data niet worden meegenomen bij de inrichting van de beleggingen in het nieuwe stelsel. Dit kan ertoe leiden dat je in het nieuwe stelsel te veel of te weinig beleggingsrisico neemt om tot een optimaal pensioen te komen.

Ook is het bij de inrichting van de individuele beleggingen of lifecycle van belang, om mee te wegen wat de totale vermogenspositie en het verwachte uitgavenpatroon van iemand is. Neem je dit soort dingen niet mee, dan kom je altijd tot suboptimale invullingen van de beleggingen van een deelnemer.

Rol van de adviseur

In het nieuwe pensioenstelsel is er een belangrijke rol voor pensioenuitvoerders om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van individuele keuzes. Ik ben ervan overtuigd dat het voor veel deelnemers slim is om een adviseur mee te laten kijken. Iemand die thuis is in de materie en ook samen met de deelnemer naar het totale financiële plaatje kan kijken. Uiteindelijk wil je een invulling van de beleggingen die optimaal past bij de persoonlijke situatie en wensen van de deelnemer. We spreken dan van een dynamisch lifecycle systeem. Een systeem waarbij de lifecycle op regelmatige wijze wordt aangepast aan veranderende wensen en omstandigheden van de deelnemer.

De pensioenuitvoerders moeten de verantwoordelijkheid invullen om de deelnemer een zo goed mogelijke en passende richting te geven bij de keuzemogelijkheden. Op basis van kwalitatief goede data en professionele modellen.

Ik hoop dat we uit voorzichtigheid deelnemers niet per definitie richting te defensief beleggen begeleiden. Je kunt beter eerlijk zijn en aangeven dat informatie ontoereikend is om tot een goede richting te komen. Doe je dat niet, dan ontneem je een deelnemer misschien een kans  om een optimaal pensioen te bereiken doordat er te defensief belegd wordt.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 01 november 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Middelloonregeling voortzetten bij verzekeraar of overstappen naar vrijwillig bedrijfspensioenfonds.

Middelloon­regeling voortzetten bij verzekeraar of overstappen naar vrijwillig bedrijfs­pensioen­fonds.

Een blog over een casus uit de praktijk. Hierbij gaat een middelloon­regeling bij een verzekeraar over naar een middelloon­regeling met een beter opbouw­percentage bij een vrijwillig bedrijfs­pensioen­fonds (BPF).

Leestijd 8 minuten

Transitieperiode nieuw pensioenstelsel

Transitieperiode nieuw pensioenstelsel

Wat zijn de verschillende mijlpalen in de transitieperiode naar de nieuwe pensioen­regelingen? We zetten het voor u op een rij. Ook helpen wij u graag om de gevolgen duidelijk te maken, voor werkgevers én deelnemers.

Leestijd 2 minuten

Vast versus variabel pensioeninkomen

Vast versus variabel pensioeninkomen

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel is dat pensioeninkomens meer gaan meebewegen met rendementen. Die wens is vooral ingegeven doordat bij pensioen­fondsen de laatste jaren weinig tot niet geïndexeerd is.

Leestijd 5 minuten

Pleisters plakken in de pensioensector

Pleisters plakken in de pensioensector

Berry van Sonsbeek over de complexiteit die op ons afkomt. Elke grote wijziging biedt de mogelijkheid om te leren van het verleden en het in de toekomst beter te doen. Als we kijken naar het nieuwe pensioenstelsel, dan .

Leestijd 6 minuten