Samen op weg naar de toekomst van pensioenen.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze pensioenregelingen en aanvullende risicoverzekeringen op tijd klaar zijn. Vanaf nu kunt u kiezen voor een toekomstbestendige pensioenregeling met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2024.

Flexibele premieregelingen

Flexibele premie­regelingen

Alle middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomsten zijn per 1 januari 2028 niet meer mogelijk. Heeft u zo’n regeling, dan kunt u vanaf 1 januari 2024 al kiezen voor een beschikbare-premieregeling bij Zwitserleven. Onze beschikbare-premieregelingen zijn aangepast aan de eisen van de nieuwe wet.

  • Gelijke premie voor alle deelnemers, leeftijdscategorieën vervallen. De premie is maximaal  30% van de pensioengrondslag. Onder voorwaarden kan de premie tijdelijk verhoogd worden tot maximaal 33%.
  • Keuze voor een vast of een variabel pensioeninkomen met het Zwitserleven Variabel Pensioen.
  • Een beleggingsbeleid en passende lifecycles afgestemd op de samenstelling van alle deelnemers per werkgever.
Kiezen voor voorbereiden op een vast of variabel pensioen

Kiezen voor voorbereiden op een vast of variabel pensioen

Uw werknemers bouwen met hun pensioenregeling inkomen op voor later. Doen ze dat via een beschikbare premieregeling? Dan krijgen werknemers vanaf het moment dat het pensioen ingaat een vast of variabel pensioen. We kunnen voor de pensioendatum al rekening houden met hun voorlopige keuze. En zorgen voor een passende mix van beleggingen. Bij HorizonBeleggen legt u in de pensioenregeling vast wat het uitgangspunt is: voorbereiden op een vast pensioen of voorbereiden op een variabel pensioen. Uw werknemer mag hier wel van afwijken. Bij ProfielBeleggen kan uw werknemer zelf kiezen voor voorbereiden op een variabel pensioen en zelf invloed hebben op de mix van de beleggingen.

Voorbereiden op een variabel pensioen

Overzichtelijker partner- en wezenpensioen

Overzichtelijker partner- en wezen­pensioen

Het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum is standaard 70% van het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum

  • Verzekerd bedrag is maximaal 50% van het loon van de deelnemer.
  • Aantal dienstjaren en AOW-franchise tellen niet mee.
  • Zo weet de deelnemer precies welk bedrag de partner krijgt als de deelnemer overlijdt voor de pensioendatum.

Wezenpensioen

  • 1 vaste eindleeftijd, 25 jaar.
  • Maximaal 20% van het loon van de deelnemer. (Maximaal 40% voor volle wezen)

Hoe helpen we u bij een soepele overgang?

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent dat u veel keuzes moet maken. Een nieuwe pensioenregeling en wat betekent de overgang van een middelloon- of eindloonregeling naar een flexibele beschikbare-premieregeling voor u. Ook voor deelnemers verandert er veel. Een goede begeleiding van u én deelnemers bij het maken van keuzes is daarom van absoluut belang. En dat doen we samen met uw adviseur.

Tooling transitie
Het is belangrijk om de financiële gevolgen van het pensioenakkoord voor u en de deelnemers goed in beeld te brengen. Zwitserleven heeft een tool waarmee de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling in beeld gebracht kunnen worden.

Meer informatie over de Zwitserleven Beheertool

Communicatie

U ontvangt van ons belangrijke en relevante informatie over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit doen we onder meer via de NieuwZ, kennissessies, persoonlijke e-mails en natuurlijk in updates op deze pagina.

Ook deelnemers vinden op onze website informatie over het pensioenakkoord. Op een aparte pagina informeren we hen over de nieuwe afspraken en regels voor pensioen. Daarnaast houden we deelnemers via de NieuwZ op de hoogte. En het pensioenakkoord is natuurlijk ook een van de onderwerpen tijdens onze PensioenAvonden.

Meer informatie over het pensioenakkoord