Kansen pakken met keuzemomenten van deelnemers.
ImagePensioenakkoord

Kansen pakken met keuzemomenten van deelnemers.

ImageLeestijd 5 minuten

Brainstorm tijdens Zwitserleven PensioenEvent

De workshop over keuzebegeleiding tijdens het Zwitserleven PensioenEvent bleek een vruchtbare kruisbestuiving. Werkgevers én adviseurs hebben zo’n 600 kansen die zij zien op papier gezet.

Hieronder vatten wij een aantal kansen samen.

Persoonlijke aanpak

Veruit de meest genoemde kans is het goed begeleiden van medewerkers door middel van persoonlijke gesprekken. Dit kan een pensioen adviesgesprek zijn, maar ook een breder financieel planningsgesprek waarin het totaalplaatje wordt geschetst. Op zich niet nieuw natuurlijk, maar de kansen worden vooral gezien in de wijze van faciliteren/financieren van deze gesprekken. Aangezien kosten vaak een drempel zijn voor een deelnemer, zou je kunnen denken aan financiering door de werkgever. Maar ook door het in de toekomst fiscaal aftrekbaar te maken.

Samenwerking werkgever & adviseur

Een tweede rode draad in de ideeën is de samenwerking tussen werkgever en adviseur. Door een goede samenwerking kunnen deelnemers op een goede en efficiënte manier worden begeleid. Vaak wordt het als een kans gezien om bijvoorbeeld een HR-medewerker of een pensioenexpert/kennisdrager op te leiden binnen het bedrijf. Zodat de werkgever zelf ook een goede rol kan vervullen in de keuzebegeleiding. Daarnaast kan het betrekken van de OR in dit vraagstuk bijdragen aan meer draagvlak, awareness en activatie.

Informatiesessies

De plenaire informatiesessies worden ook nog steeds als erg zinvol beschouwd. Live, maar ook zeker digitaal. Door deelnemers regelmatig te informeren over pensioen en aandacht voor de belangrijke keuzes, komt en blijft dit beter onder de aandacht. Ook hier is een gezamenlijke rol weggelegd voor werkgever en adviseur.

Slimme tooling

Tooling voor keuzebegeleiding is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Daarbij zijn klantbelang en gebruiksvriendelijkheid belangrijk. De hele pensioensector is de afgelopen jaren overgegaan op Mijn-omgevingen en hier is nog een enorme winst te behalen. Met name op het gebied van gebruiksgemak. Ook hier wordt een enorme kans gezien om de tooling gezamenlijk of in samenhang met werkgever, adviseur en uitvoerder vorm te geven. Hier worden data-ontsluiting, meekijkfuncties en deep-links genoemd. In de ideale situatie wordt tooling voor het helpen met het maken van tijdige en juiste keuzes geïntegreerd opgezet. De uitdaging is om de deelnemers in te laten zien dat toestemming geven voor het delen van hun gegevens in hun belang is.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) wordt heel veel genoemd als kans voor het tijdig helpen bij de juiste keuzes. Hoe kunnen we op basis van beschikbare data zorgen dat iedereen op een passende manier wordt benaderd, met de juiste informatie? Dit staat in de pensioensector echt nog in de kinderschoenen. En afgezien van alle Legal issues, wordt AI wel degelijk als kans voor de toekomst gezien.

Samenvatting

Naast de algemene sessies moet het helpen van de klant bij het maken van keuzes vooral persoonlijk zijn. Veel kansen hebben te maken met persoonlijke aandacht. Benader deelnemers actief en breng ze met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen. Een ongedwongen setting kan bijdragen aan het succes. Denk hierbij aan een borrel of ontbijtsessie. Maar luister vooral ook naar de deelnemers. Ga met elkaar in gesprek om erachter te komen waar de behoeftes liggen. Bijvoorbeeld met een enquête onder de medewerkers kan simpel worden achterhaald waar de winst te behalen is. En zet dan ook voor verschillende doelgroepen andere middelen in. Segmentatie is een veelgenoemd element. Je kunt hier denken aan leeftijdsgroepen, maar ook op segmentatie naar thema’s als life-events en lifestyle/voorkeuren. Verschillende doelgroepen worden getriggerd of geactiveerd op een andere manier.

Highlights

Uiteraard zijn er heel veel mooie creatieve ideeën voor pensioencommunicatie en keuzebegeleiding opgeschreven. Zomaar een aantal mooie kansen:

 • gamificatie bijv. een pensioen bordspel (levensweg) of een online pensioengame (in het portaal)
 • e-learnings en/of interactieve uitleg filmpjes
 • kant-en-klare begeleidingspakketten
 • een pensioenfestival (foodtruck) met verschillende uitvoerders/adviseurs
 • deelnemers virtueel een stap in de (pensioen)toekomst laten stappen
 • jaarlijks online pensioen APK – incl. loyalty programma
 • pensioenpodcasts
 • pensioen/adviesgesprek als kerstcadeau
 • pensioen informatiezuil voor op kantoor
 • leaflets/one-pagers/brochures op verschillende thema’s/keuzes
 • "the great pension game" als bedrijfsuitje
 • gebruik gedragsfilosofie en design principes
 • organiseer “de week van pensioen”
 • beslisbomen voor diverse keuzes

Vervolg?

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan de workshop keuzebegeleiding nogmaals hartelijk danken voor de actieve deelname en hopen dat jullie met de informatie en tools in handen de deelnemer goed kunnen begeleiden in het maken van keuzes.

Zoals aangekondigd willen wij graag samen voortborduren op deze input, door middel van rondetafelgesprekken met werkgevers en adviseurs.

Als u hiervoor interesse heeft, dan kunt u zich melden bij Marije Romeijn.

Aanmelden voor rondetafelgesprekken


Dit artikel is gepubliceerd op 04 augustus 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten

Instemmen bij invaren?

Berry van Sonsbeek neemt je mee in de uitdagingen rondom de nieuwe pensioenwet bij pensioen­fondsen.

Leestijd 2 minuten