Flat rate-premieregeling voor nieuwe deelnemers
ImagePensioenakkoord

Flat rate-premieregeling voor nieuwe deelnemers

ImageLeestijd 2 minuten

Op basis van de nieuwe pensioenwet moeten werkgevers overstappen op een ‘flat rate-premieregeling’. Voor iedere werknemer wordt dan hetzelfde premiepercentage ingelegd. En de pensioenpremie voor de opbouw van het pensioen is leeftijdsonafhankelijk. Vanaf wanneer is deze regeling verplicht? En wat doe je tot die tijd? Die vragen hoor ik steeds vaker.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Het overgangsrecht

Stel, een werkgever heeft een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI). Deze werkgever mag mogelijk gebruik maken van het overgangsrecht. Dan kan nog steeds een leeftijdsafhankelijke staffel gehanteerd worden voor bestaande deelnemers. Vanaf welk moment mogen werknemers niet meer toetreden tot deze pensioenregeling? In eerste instantie leek dat het moment waarop de bestaande regeling wordt aangepast aan de nieuwe wet. Later bleek dat dit ook op een later moment kan: uiterlijk 1 januari 2028.

Doorgaan met flexibele premieregeling

Ik ga uit van de volgende situatie: er is sprake is van een bestaande beschikbare premieregeling (DC-regeling) met een stijgende premiestaffel, óf een middelloonregeling gefinancierd met een leeftijdsafhankelijke premie (DB-regeling). Een werkgever mag onder de nieuwe pensioenwet voor alle actieve deelnemers in die regeling doorgaan met een flexibele premieregeling. Hierbij loopt de premie nog steeds door op basis van een stijgende premiestaffel, gebaseerd op de leeftijd van de werknemer. Het is een eis dat deze staffel onder de wettelijke 38R staffel valt.

Tot aan welk moment mag een werknemer toetreden tot de bestaande regeling?

Stel nu dat je de bestaande pensioenregeling op alle fronten onder het overgangsrecht hebt aangepast aan de nieuwe wetgeving (dus inclusief aanpassing van het nabestaandenpensioen). Tot aan welk moment kunnen werknemers dan nog toetreden tot deze pensioenregeling? Zolang er voor werknemers nog geen nieuwe pensioenregeling met een vlakke premie is geïntroduceerd, kunnen werknemers nog toetreden tot de oude - of, als die niet meer van toepassing is - de onder het overgangsrecht aangepaste pensioenregeling.

Uiterlijk 1 januari 2028 vallen nieuwe deelnemers onder een nieuwe pensioenregeling met een vlakke premie. Dit geeft wat ruimte om een nieuwe pensioenregeling voor werknemers vast te stellen in het tijdtraject naar 2028.

Wat is verstandig voor nieuwe deelnemers tot 1 januari 2028?

Mijn oprechte vraag is: is het wel altijd verstandig om van die tijd gebruik te maken voor het inrichten van de speciale regeling voor nieuwe deelnemers. Het lijkt mij het meest efficiënt om het transitieproces als één geheel te zien. Als werkgever moet je misschien twee keer onderhandelen over de pensioenregeling. Eerst over de manier waarop gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht. En later nog een keer over het inrichten van een pensioenregeling voor nieuwe deelnemers. Dit terwijl je uit kunt gaan van een beschikbaar premiebudget voor de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’. Dan kun je het één niet los zien van het ander. Dus mijn persoonlijke advies is: pak de koe meteen volledig bij de hoorns.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 16 oktober 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Zwitserleven voor beginners

We willen jou helpen om je pensioen beter te snappen, zodat je er meer bij betrokken bent.

Leestijd 2 minuten

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten