Verbeterde Lifecycles

Verbeterde Lifecycles

26-08-2018


Pensioenregeling
Heeft u via uw werkgever een pensioenregeling waarbij de premie wordt belegd? Als u dit doet met HorizonBeleggen, ProfielBeleggen of VrijBeleggen, is dit bericht belangrijk voor u.

Bij HorizonBeleggen belegt u in een mix van beleggingen die bij uw leeftijd past. Op basis van een neutraal beleggerprofiel. We noemen deze leeftijdsafhankelijke mix een lifecycle.
Bij ProfielBeleggen kennen we vijf lifecycles, die horen bij beleggerprofielen die variëren van voorzichtig tot offensief. De lifecycle wordt afgestemd op uw beleggerprofiel.
Bij VrijBeleggen draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de beleggingen.

Zwitserleven verzorgt de samenstelling van de beleggingen van uw pensioenkapitaal. Voor HorizonBeleggen en ProfielBeleggen verbeteren wij de lifecycles in de maand juli van 2018. Per leeftijd en beleggerprofiel zijn er nieuwe beleggingsmixen gemaakt.

Kans op een beter rendement
Er wordt meer belegd in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en het Zwitserleven Selectie Fonds. Er wordt minder belegd in obligaties. De kans op een beter rendement wordt hiermee groter.

Rendement en risico
Het verbeterde lifecyclemodel behoudt de verantwoorde verhouding tussen rendement en risico. De nieuwe lifecycle is geanalyseerd door een onafhankelijk adviseur.

Kosten voor aan- en verkoop
Om uw beleggingsmix te verbeteren worden beleggingen aangekocht en verkocht. Hiervoor wordt de gebruikelijke op- of afslag in de koers berekend. De op- en afslagen komen volledig ten goede aan de fondsen. Zwitserleven brengt zelf geen kosten in rekening voor aan- en verkopen. Kijk hier voor meer informatie over op- en afslagen.

Kosten in de fondsen
De verdeling van uw pensioenkapitaal over de verschillende fondsen verandert. De fondsen kennen kosten die we service fee noemen. Doordat de verdeling verandert, zijn er ook kleine verschillen in de totale service fee die u betaalt. Deze verschillen kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van uw leeftijd en uw beleggerprofiel.

VrijBeleggen
Wilt u zelf de mix van uw beleggingen regelen? Dit heet VrijBeleggen. Als uw (voormalige) werkgever VrijBeleggen in uw pensioenregeling toestaat, kunt u uw beleggingen aanpassen op uw persoonlijke website.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de verbeterde lifecycles. Hier staan ook brochures met de beleggingsmixen voor en na deze verandering.