Beleggingsvorm HorizonBeleggen.

Met de beleggingsvorm HorizonBeleggen heeft u geen omkijken naar uw beleggingen. Wij beleggen voor u via een lifecycle.

Beleggen in een Lifecycle

Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen. Bij de samenstelling van uw beleggingen zorgen we ervoor dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Dit betekent dat we de mix van fondsen veranderen zodat het beleggingsrisico afneemt.

U hoeft niets te doen

Op basis van uw leeftijd en de resterende jaren tot uw pensioendatum beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoedaandelen, bedrijfs- en staatsobligaties. Uw mix van beleggingen wordt automatisch jaarlijks aangepast. Zelf hoeft u hiervoor niets te doen.

Bij het lifecyclemodel benut u de kans op een goed rendement, terwijl het beleggingsrisico steeds kleiner wordt. Uw pensioendatum is de horizon voor uw beleggingen.
Voor onze pensioenregelingen integreren we duurzaamheidsrisico’s in onze investeringsbeslissingen.

Meer informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid 

Hoe werkt HorizonBeleggen?

Hoe werkt HorizonBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Samenstelling van de beleggingen

Als uw pensioendatum nog ver weg is, is het belangrijk om de kans op een goed rendement te benutten. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Naarmate uw pensioendatum nadert, zorgen wij ervoor dat uw beleggingsmix minder risicovol wordt. Vlak voor uw pensioendatum bestaat de beleggingsmix grotendeels uit obligaties. Hiervoor gebruiken we het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Grafiek samenstelling beleggingen

Waarom het Medium Duration Fonds en Long Duration Fonds?

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. De hoogte van het kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van uw pensioeninkomen. Ook is de hoogte van de rente op het moment dat u uw pensioeninkomen koopt van belang. Met het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds hebben renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum minder invloed op uw verwachte pensioen.

Als de rente daalt heeft u meer kapitaal nodig voor hetzelfde pensioeninkomen. Het Medium- en Long Duration Fonds stijgen in waarde als de rente daalt. Hierdoor heeft een rentedaling minder negatief effect op uw verwachte pensioen. De keerzijde is wel dat als de rente stijgt, de koersen van het Medium- en Long Duration Fonds in waarde dalen. Bij een hogere rente heeft u ook minder kapitaal nodig voor hetzelfde pensioeninkomen. Zo zorgen beide fondsen dat u in de periode voor uw pensioendatum meer zekerheid heeft over uw pensioen.

Invloed marktrente zonder rentematching

De hoogte van het jaarlijkse pensioeninkomen op het moment van aankoop beweegt mee met de marktrente. Daalt de rente dan daalt ook uw pensioeninkomen.

Hoeveel pensioen krijg je bij HorizonBeleggen

Invloed marktrente met rentematching

Pensioen bij het Long Duration Fonds en Medium Duration Fonds