Isle of Skye, Schotland. Twee wandelaars lopen, in de verte, tussen paarse bloemen. Groene heuvels en grijze rotsen op de voorgrond.

Verbeterde lifecycles.

Lifecycles in beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen zijn vernieuwd

Uw pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor u, tegen een verantwoord risico. In november 2022 hebben we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aangepast. U leest hier waarom we dit hebben gedaan en wat het voor u betekent.

Kwaliteit en prestatie van de lifecycles waarborgen

Met HorizonBeleggen en ProfielBeleggen beleggen we pensioengeld in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Zwitserleven verzorgt de individuele mix van de beleggingen. Dit gebeurt op basis van een Lifecycle Model. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen waarbij het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt.

Regelmatig onderzoeken we de verhouding tussen beleggingsrisico en rendement in de lifecycles samen met een onafhankelijke adviseur. Als daaruit blijkt dat de lifecycles verbeterd kunnen worden passen we deze aan. Dit doen we om de kwaliteit en de prestatie van de lifecycles te waarborgen.

Nieuw in de lifecycles

 1. Uitbreiding van de lifecycle met microfinanciering, hypotheken en Ultra Long Duration Fonds

  Uit het onderzoek is gebleken dat we het verwacht rendement en de duurzaamheid van de lifecycles kunnen verbeteren. Dit doen we door het toevoegen van nieuwe beleggingsfondsen en door het verloop van de lifecycles aan te passen.

  Microfinanciering versterkt duurzaamheid lifecycle

  Zo is in het Zwitserleven Selectie fonds een beperkt belang opgenomen in microfinanciering. Met microfinanciering verstrekken we leningen aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Dit is een unieke toevoeging aan de lifecycles en een van de verbeteringen die we in november hebben doorgevoerd.

  Beleggen in Nederlandse hypotheken

  Ook hebben we het nieuwe Zwitserleven Credit Hypotheken mixfonds toegevoegd dat naast bedrijfsobligaties belegt in Nederlandse hypotheken. Dit fonds vervangt het Zwitserleven Credits fonds.

  Betere rendement-risicoverhouding

  De beleggingen in hypotheken en microfinanciering zorgen voor een betere risicospreiding en het Ultra Long Duration fonds beschermt u nog beter tegen renteschommelingen. Met microfinanciering versterken we ook de duurzaamheid van de lifecycle. Door deze veranderingen verwachten we een betere rendement-risicoverhouding. 

  Als u tevreden bent over uw huidige beleggerprofiel dan hoeft u geen actie te ondernemen. U kunt in MijnZwitserleven altijd opnieuw uw beleggerprofiel bepalen of kiezen voor een andere beleggingsvorm.

  Beleggingsfondsen in de lifecycles

 2. Afbouw beleggingsrisico HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

  Voorheen startten alle lifecycles 15 jaar voor pensioendatum met risicoafbouw. Dit is veranderd: het hangt nu van uw beleggingsvorm en beleggerprofiel af op welk moment we starten met de afbouw van het beleggingsrisico.

Voorbereiden op variabel pensioen vanaf startmoment risicoafbouw

Heeft u gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen?
Door de aanpassing van de lifecycle wijzigt het startmoment van de risicoafbouw en voorbereiden op variabel pensioeninkomen ook, tenzij uw beleggerprofiel Defensief is.

Is de risicoafbouw al begonnen en is het nieuwe startmoment van de risicoafbouw dat bij uw beleggersprofiel hoort later? Dan stopt het voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Het nieuwe startmoment voor het voorbereiden op een variabel pensioeninkomen is het nieuwe startmoment van de risicoafbouw.

ZekerheidZwitch

Kunt u kiezen voor de ZekerheidZwitch?
Door de aanpassing van de lifecycle wijzigt het startmoment van de inkoop van de ZekerheidZwitch. De inkoop start op het nieuwe startmoment van de risicoafbouw.

Ook handig om te weten

Kleine wijziging beleggingskosten

Omdat we de verdeling hebben veranderd en nieuwe fondsen hebben toegevoegd, zijn er kleine verschillen in de fondskosten die u betaalt. De fondskosten worden hierdoor gemiddeld 0,01% per jaar hoger. De verbeterde, verwachte pensioenresultaten wegen daar echter ruimschoots tegen op.

Kosten voor aan- en verkoop

Om uw beleggingsmix te verbeteren worden beleggingen aangekocht en verkocht. Hiervoor wordt de gebruikelijke op- of afslag in de koers berekend. De op- en afslagen komen volledig ten goede aan de fondsen. Zwitserleven brengt zelf geen kosten in rekening voor aan- en verkopen.

Vragen die u misschien nog heeft

Wat is een lifecycle?

Met een lifecycle zorgen we ervoor dat de risico’s van uw beleggingsportefeuille afnemen naarmate uw pensioenleeftijd dichterbij komt. In de huidige lifecycles begint de risicoafbouwfase 15 jaar voor pensioendatum. In deze fase wordt uw beleggingsmix jaarlijks aangepast. U belegt ieder jaar minder in aandelen en meer in het Medium en Long Duration fonds. Door het risico te verminderen in de laatste jaren voorkomen we dat u ineens veel minder pensioeninkomen kunt kopen wanneer beleggingen vlak voor uw pensioenrichtleeftijd tegenvallen.

Kan ik zelf een een lifecycle kiezen?

U kunt voor een andere lifecycle kiezen binnen de beleggingsvorm ProfielBeleggen. In ProfielBeleggen zijn 5 lifecycles beschikbaar. Uw werkgever heeft bepaald of ProfielBeleggen beschikbaar is in uw pensioenregeling. Als u gebruik wilt maken van ProfielBeleggen hebben wij een beleggerprofiel van u nodig. U bepaalt uw beleggerprofiel eenvoudig op MijnZwitserleven. Zwitserleven belegt voor u in een bijpassende lifecycle.

Kan ik ook zelf bepalen hoe er voor mijn pensioen belegd wordt?

Uw werkgever heeft bepaald of VrijBeleggen in uw pensioenregeling is toegestaan. Als VrijBeleggen is toegestaan dan kunt u daarvoor kiezen via MijnZwitserleven en zelf kiezen uit een door Zwitserleven bepaald assortiment beleggingsfondsen hoe uw pensioenpremie belegd wordt.

Op welke datum zijn de beleggingen gewijzigd?

De lifecycles zijn gewijzigd op 14 november 2022, maar dat hoeft niet te leiden tot een directe wijziging in uw beleggingen. Wij hanteren namelijk bandbreedtes. Als uw huidige beleggingen dicht genoeg bij de lifecycle zitten dan is een aanpassing nu nog niet nodig. Pas als uw beleggingen te ver verwijderd raken en dus buiten de bandbreedte komen sturen wij bij.

Heeft dit met de invoering van de nieuwe Pensioenwet te maken?

De wijzigingen die wij aanbrengen aan de Lifecycles staan los van de nieuwe Pensioenwet die momenteel door de regering wordt voorgesteld.

Moet ik nu mijn beleggerprofiel updaten?

U hoeft naar aanleiding van de lifecycle update het beleggerprofiel niet te updaten. Door de update lopen de profielen wel meer uiteen en verschillen de momenten van het afbouwen van risicoafbouw per profiel. Wij raden u aan om eens per jaar te kijken of uw beleggerprofiel nog bij u past.