Middelloon- of eindloon­regeling.

Uw huidige regeling is in principe het uitgangspunt voor ons voorstel. Heeft u nu een middelloonregeling of een eindloonregeling? Dan ontvangt u een voorstel voor het Zwitserleven i-Pensioen Middelloon.

Meer grip op de kosten van uw regeling

Bij uw huidige pensioenregeling staat de hoogte van het op te bouwen pensioen vast. De premie hangt af van de hoogte van het pensioen én de hoogte van de marktrente. Deze rente is al lang erg laag. En mensen leven langer. Hierdoor stijgen de kosten voor een pensioenregeling zoals u die nu heeft. Misschien overweegt u een andere soort regeling? Natuurlijk is dat mogelijk.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur. Die kan u alles vertellen over de mogelijkheden en helpt u graag om de keuzes te maken die bij uw organisatie passen.