Middelloon- of eindloon­regeling.

Uw huidige regeling is in principe het uitgangspunt voor ons voorstel. Heeft u nu een middelloonregeling of een eindloonregeling? Dan ontvangt u een voorstel voor het Zwitserleven i-Pensioen Middelloon.

Meer grip op de kosten van uw regeling

Bij uw huidige pensioenregeling staat de hoogte van het op te bouwen pensioen vast. De premie hangt af van de hoogte van het pensioen én de hoogte van de marktrente. Deze rente is al lang erg laag. En mensen leven langer. Hierdoor stijgen de kosten voor een pensioenregeling zoals u die nu heeft. Misschien overweegt u een andere soort regeling? Natuurlijk is dat mogelijk.

BudgetControle

Wil de werkgever meer grip hebben op de uitgaven voor zijn middelloon­regeling? Dan is BudgetControle binnen i-pensioen Middelloon een goede optie! De werkgever maakt vooraf de afspraak met zijn werknemers over de maximale hoogte van de pensioenpremie. Er is namelijk een budgetgrens in de vorm van een percentage van de jaarlijkse loonsom. Dreigen de pensioenpremies hoger te worden dan de budgetgrens? Dan wordt het toekomstig op te bouwen pensioen volgens een vaste methode verlaagd.

Het uiteindelijke pensioen van de werknemers kan hierdoor lager uitkomen. Daarom is goede communicatie essentieel. Het moet voor de werknemers vooraf volstrekt helder zijn dat er een budgetgrens is, wat er gebeurt als die dreigt te worden overschreden en hoe dit gebeurt. Daarom moet BudgetControle worden opgenomen in de pensioen­overeenkomst met de werknemers.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij kent uw situatie het beste en kan u adviseren.

Verschillenanalyse

Bent u benieuwd naar de verschillen tussen uw huidige regeling en het voorstel?
We hebben de belangrijkste verschillen voor u op een rij gezet.