Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.
ImageProducten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

ImageLeestijd 4 minuten

Goed nieuws voor uw werknemers met een beschikbare premieregeling die binnenkort met pensioen gaan! Sinds begin april kunnen zij naast een vast pensioen ook voor een variabel pensioen bij Zwitserleven terecht.

Klantbehoefte

Met Zwitserleven Variabel Pensioen bieden we flexibiliteit op het keuzemoment; de pensioengerechtigde kan kiezen voor vast pensioen én beleggen binnen één product. Doordat iedere verhouding tussen het deel vast pensioen en het beleggingsdeel mogelijk is, spreken we binnen Zwitserleven Variabel Pensioen ook wel van beleggen op maat, van veel risico tot juist veel zekerheid.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat een werknemer een bewuste keuze voor zijn pensioen kan maken. We hebben veel energie en aandacht besteed aan begrijpelijke informatie. Hiervoor hebben we alle productkenmerken uitgelegd aan de hand van een van onze persona’s, Kees, die net als de doelgroep aan de vooravond van zijn pensioen staat. Deze informatie hebben we gevat in Kenmerken Zwitserleven Variabel Pensioen en is door de deelnemers aan ons klantonderzoek heel positief beoordeeld.

Afsluiten via onafhankelijk adviseurs

Zwitserleven Variabel Pensioen kent veel nuances en kan daardoor precies afgestemd worden op de persoonlijke situatie van een werknemer. Daarvoor is belangrijk te weten wat iemand als risico kán nemen en ook bereid is te nemen. Wij vinden dat onafhankelijk persoonlijk advies hierbij echt een meerwaarde heeft. De risicoprofieltoets die de werknemer dan samen met de adviseur invult, geeft aan welke combinatie van vast pensioen en beleggen het beste bij zijn financiële situatie en risicohouding past.

Beleggingsmix

Iedereen start in dezelfde beleggingsmix. De mate van risico wordt vervolgens bepaald door de verhouding tussen het deel vast pensioen en het beleggingsdeel. Daarom kunnen we de beleggingsmix heel offensief samenstellen.

Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van risicobeheersing het beste rendement oplevert. Daarnaast gaven klanten aan dat ze liever een groter deel vast pensioen hebben met veel zekerheid om vervolgens meer risico te nemen met het deel dat ze niet echt nodig hebben voor hun geplande uitgaven, en daarmee dan ook kans te maken op een zo hoog mogelijk rendement. Argumenten waren: ‘zit het mee, dan kunnen we een droomreis maken, zit het tegen, dan stellen we die vakantieplannen bij’.

Aanpassen risicoprofiel

Werknemers hebben alleen bij aankoop van het pensioen vrije keuze; daarna zijn wijzigingen wettelijk niet toegestaan. Dus ook de verhouding tussen vast en beleggen die een werknemer op pensioendatum kiest, kan hij later niet aanpassen. Wel kan iemand, wanneer zijn financiële situatie is verslechterd, opnieuw een risicoprofieltoets invullen. Op basis van de uitkomst kunnen wij dan deze persoon overzetten naar een defensievere beleggingsmix. Daarnaast geldt dat we voor standaard vanaf 82-jarige leeftijd starten met afbouwen van het risico door maandelijks een stukje van het beleggingsdeel om te zetten in vast pensioen. Na tien jaar, dus als iemand 92 is, bestaat zijn pensioeninkomen geheel uit vast pensioen dat hij voor de rest van zijn leven ontvangt.

Keuzemogelijkheden

Werknemers kunnen kiezen voor wel of geen partnerpensioen. Ook het percentage partnerpensioen is een keuze, met een maximum van 70% Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor een hogere uitkering bij de start, wat in de markt ook wel vaste daling heet.

Meer informatie is te vinden op de pagina Zwitserleven Variabel Pensioen.


Dit artikel is gepubliceerd op 14 april 2022