Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.
ImageOver Zwitserleven, Producten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

ImageLeestijd 5 minuten

Zwitserleven breidt lifecycles uit met hypotheken en microfinanciering

Beleggingen spelen een steeds grotere rol in de selectie van een pensioenuitvoerder voor DC-regelingen. Daarbij wordt niet meer voornamelijk op prijs vergeleken, maar bijvoorbeeld ook op de kwaliteit van de lifecycles en op duurzaam beleggen. Zwitserleven heeft zijn lifecycles aangepast om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Klantonderzoek

Een belangrijk vertrekpunt bij het inrichten van de lifecycles is het zogenaamde risicopreferentieonderzoek om de risicohouding te bepalen. Tegenwoordig een verplicht onderdeel voor het vaststellen van de ‘default’ lifecycle: de lifecycle waar de deelnemer in belegt als die geen gebruik maakt van de keuzemogelijkheden die vrijwel elke aanbieder heeft. "Iedereen heeft zijn eigen risicovoorkeur, maar helaas kiest lang niet iedereen ervoor een beleggerprofiel in te vullen," licht Ria toe. "Daarom hebben we een klantonderzoek uitgevoerd om de gemiddelde risicovoorkeur te bepalen, zodat we daar in ons product rekening mee kunnen houden. Ook de deelnemers die geen keuze maken krijgen zo een lifecycle met een verantwoorde verhouding tussen risico en rendement die is getoetst aan de doelgroep."

RIa Blok-Leenheer.jpg Ria Blok-Leenheer, sales director

Microfinanciering

De volgende stap is: onderzoeken of nieuwe beleggingscategorieën een goede toevoeging kunnen zijn aan de bestaande beleggingsmix. Daarbij wordt ook gekeken naar minder liquide beleggingen. Zo zijn in steeds meer lifecycles hypotheken opgenomen. Ook Zwitserleven voegt binnenkort hypotheken toe en geeft daarnaast microfinanciering een plaats in de nieuwe lifecycles. Met de financiering van micro- en kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden geeft Zwitserleven invulling aan een andere belangrijke ontwikkeling: het verduurzamen van de beleggingen.

Catelijne Reissenweber small.jpgCatelijne Reissenweber, product manager

Duurzaam beleggen staat steeds meer in de belangstelling, zowel bij werkgevers als werknemers. Zwitserleven heeft duurzaamheid als kernwaarde omarmd. Catelijne: “We beleggen niet uitsluitend in duurzame ondernemingen met positieve impact, maar ook in bedrijven die nog niet duurzaam opereren en wel de nodige stappen in de goede richting zetten. Want om werkelijk bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld is alleen een uitsluitingsbeleid niet genoeg. Een paar jaar geleden hebben we al een belang opgenomen in het Impact Wereld Aandelenfonds van ACTIAM en nu voegen we microfinanciering toe, zowel aan de lifecycles als aan ons variabel pensioenproduct. Het gaat weliswaar om een relatief klein belang van circa één procent in de lifecycles, maar het draagt toch een steentje bij aan het financieel en maatschappelijk rendement.’’

Ria valt haar bij: ‘’Dit is een unieke toevoeging die mede mogelijk is door onze samenwerking met vermogensbeheerder ACTIAM, die een uitstekend trackrecord heeft in microfinanciering.” Het Actiam Financial Impact Fund heeft een rendementsdoelstelling van 3% per jaar na kosten. Om eventuele onbedoelde effecten van microfinanciering te voorkomen, zoals overkreditering, volgt het fonds de Principles for Investors in Inclusive Finance. Het haalde hierop de hoogst mogelijke score van A+.

Hypotheken

De tendens om pensioengelden ook in minder liquide assets te beleggen is al een tijd gaande. Hypotheken zijn hier een goed voorbeeld hiervan. Catelijne: ‘’Nederlandse woninghypotheken wijken op een aantal kenmerken af van andere beleggingscategorieën, waaronder het illiquide karakter. Een allocatie naar hypotheken in de portefeuille heeft daardoor een diversifiërend effect.”

Minder liquide beleggingen toevoegen aan lifecycles is een lastige puzzel om te leggen: de kosten liggen over het algemeen hoger en de mindere liquiditeit is operationeel een uitdaging. Catelijne: “Door hypotheken en microfinanciering in een mixfonds te combineren met liquide fondsen krijgen deelnemers toch de dagelijkse liquiditeit die bij Zwitserleven gebruikelijk is.”

Positieve resultaten

De afweging tussen kosten, risico en rendement kan een lastige zijn. Ria: “De bodem lijkt inmiddels wel bereikt in de markt wat betreft de fondskosten. We streefden er naar de nieuwe fondsen toe te voegen en tegelijk de kosten gelijk te houden. Uiteindelijk hebben we de kostenstijging weten te beperken tot 0,01%. De procenten verbetering in verwacht pensioenresultaat wegen daar ruimschoots tegenop.”

Catelijne: ’’In de optimalisatie van de nieuwe lifecycles hebben wij ons als doel gesteld de verwachte pensioenopbrengst te verbeteren zónder de verwachte opbrengst in het slechtweerscenario te laten verslechteren. We wilden het risico dus minimaal gelijk houden voor de diverse groepen deelnemers die we hebben getoetst. Niet alleen door het toevoegen van nieuwe fondsen - ook het verloop van alle profielen is aangepast en de renteafdekking in de risicoafbouwfase is verbeterd. Dit hebben we gedaan door een matchingfonds met een hoge rentegevoeligheid toe te voegen.”

Sinds half november 2022 biedt Zwitserleven de verbeterde lifecycles aan in zijn beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen.

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie


Dit artikel is gepubliceerd op 08 december 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Deel van de deelnemers van Pensioen­fonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

Het bestuur van Pensioen­fonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioenge­rechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioen­regelingen naar het Algemeen Pensioen­fonds Stap.

Leestijd 2 minuten

Goede resultaten voor moederbedrijf Zwitserleven.

Athora Netherlands heeft zijn financiële resultaten over 2022 gepubliceerd

Leestijd 2 minuten

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Chris Zegers in gesprek met Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer.

Annemieke Visser-Brons vertelt meer over de toekomstplannen van het bedrijf, welke uitdagingen we hebben, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, en haar ‘Gevoel voor de toekomst’.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeen­stemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

Leestijd 2 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten