Verbeterde lifecycles.
ImageBeleggen, Producten

Verbeterde lifecycles.

ImageLeestijd 6 minuten

De pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers, tegen een verantwoord risico. In november 2022 passen we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aan. U leest hier waarom we dit doen en wat het voor deelnemers betekent.

Onderzoek verhouding risico en rendement

Regelmatig onderzoeken we de verhouding tussen beleggingsrisico en rendement in de lifecycles samen met een onafhankelijke adviseur. Als daaruit blijkt dat de lifecycles verbeterd kunnen worden passen we deze aan. Dit doen we om de kwaliteit en de prestatie van de lifecycles te waarborgen.

Nieuw in de lifecycles

Uit het onderzoek is gebleken dat we het verwacht rendement en de duurzaamheid van de lifecyles kunnen verbeteren door het toevoegen van nieuwe beleggingsfondsen en door het verloop van de lifecycles aan te passen. Zo zal er een beperkt belang opgenomen worden in microfinanciering. Dit fonds verstrekt financiering aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Dit is een unieke toevoeging aan de lifecycles en een van de verbeteringen die we in november doorvoeren. Ook zal een belang worden opgenomen in een fonds dat belegt in Nederlandse hypotheken.

De veranderingen op een rij:

  • De lifecycle wordt uitgebreid met de beleggingscategorieën microfinanciering en hypotheken.
  • In de risico-afbouwfase voegen we het Ultra Long Duration fonds toe.
  • De afbouw van het beleggingsrisico start eerder of later, afhankelijk van het gekozen beleggerprofiel.

De beleggingen in hypotheken en microfinanciering zorgen voor een betere risicospreiding en het Ultra Long Duration fonds beschermt nog beter tegen renteschommelingen. Met microfinanciering versterken we ook de duurzaamheid van de lifecycle.

Afbouw beleggingsrisico HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

Op dit moment starten alle lifecycles 15 jaar voor pensioendatum met risicoafbouw. Dit gaat veranderen: het hangt straks af van de beleggingsvorm en het beleggerprofiel, op welk moment we starten met de afbouw van het beleggingsrisico. 

HorizonBeleggen

In de beleggingsvorm HorizonBeleggen beleggen we in de lifecycle met profiel Neutraal. Na de aanpassing van de lifecycle starten we vanaf 12 jaar voor de pensioendatum met het afbouwen van het beleggingsrisico. Dit was 15 jaar voor de pensioendatum.

ProfielBeleggen

In de beleggingsvorm ProfielBeleggen beleggen we volgens het gekozen beleggerprofiel van de deelnemer in de bijpassende lifecycle. Na de aanpassing van de lifecycle verandert ook het moment waarop we starten met afbouw van het beleggingsrisico. Dit was 15 jaar voor de pensioendatum. Na de aanpassing hangt het af van het beleggerprofiel.

Beleggerprofiel Startmoment risicoafbouw
Voorzichtig 18 jaar voor pensioendatum
Defensief 15 jaar voor pensioendatum (ongewijzigd)
Neutraal 12 jaar voor pensioendatum
Ambitieus 10 jaar voor pensioendatum
Offensief 8 jaar voor pensioendatum


Voor de beleggerprofielen Neutraal, Ambitieus en Offensief starten we later met de risicoafbouw. Hierdoor beleggen we langer in aandelenfondsen. Daar staat een betere risicospreiding tegenover. Zit een deelnemer nu al in de risicoafbouwfase van profiel Neutraal, Ambitieus en Offensief? Dan zorgt deze wijziging voor een grotere herverdeling van het opgebouwde kapitaal, omdat de deelnemer in de huidige lifecycle al in de risicoafbouwfase zit en in de nieuwe lifecycle later start met het afbouwen van het risico. De deelnemer hoeft hier zelf geen actie op te ondernemen maar kan in MijnZwitserleven altijd opnieuw het beleggerprofiel vaststellen of kiezen voor een andere beleggingsvorm.

Voor het beleggerprofiel Voorzichtig starten we eerder met de risicoafbouw. Ook daardoor kan zich een grotere wijziging van het opgebouwde kapitaal voordoen als de deelnemer nu rond de huidige afbouwfase zit.

Kleine wijziging beleggingskosten

Omdat we de verdeling veranderen en nieuwe fondsen toevoegen, zijn er kleine verschillen in de fondskosten. De fondskosten worden hierdoor gemiddeld 0,01% per jaar hoger. De verbeterde, verwachte pensioenresultaten wegen daar echter ruimschoots tegen op.

Deelnemers ontvangen van ons bericht

Vanaf 13 oktober ontvangen deelnemers van ons een brief in MijnZwitserleven of per post. 


Dit artikel is gepubliceerd op 04 oktober 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022

Elk kwartaal brengt ACTIAM verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Dit kwartaalrapport staat in het teken van het spanningsveld tussen praten over klimaatverandering en daadwerkelijke actie.

Leestijd 2 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten