Poolse Landdag: het nieuwe pensioenstelsel in de Eerste Kamer.
ImagePensioenakkoord

Poolse Landdag: het nieuwe pensioenstelsel in de Eerste Kamer.

ImageLeestijd 3 minuten

De Eerste Kamer wordt overladen met kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Maar waar was het geluid van de verzekeraars en PPI’s? Waarom werden zij niet gehoord?

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Op uitnodiging van de Senaat hebben diverse experts uit de pensioensector hun visie gedeeld op de invoering van het nieuwe stelsel. De bijeenkomsten van 14 en 21 februari jl. zijn terug te kijken op de website van de Eerste Kamer.

Inhoudelijk droegen de experts nuttige aandachtspunten aan, die via novelles of lagere wet- en regelgeving nog nadere uitwerking verdienen. Denk daarbij aan:

  • de risico’s rond invaren, zowel juridisch, actuarieel als uitvoeringstechnisch
  • tijdige en transparante communicatie met de deelnemers
  • de verwachtingen van deelnemers over koopkrachtbehoud in het nieuwe stelsel
  • de tijd en capaciteit die nodig is om dit hele traject voor 1-1-2027 te kunnen afronden

Soms liepen de meningen ver uiteen, soms versterkten ze elkaar. Maar waar waren de experts van de verzekeraars en PPI’s in dit verbale geweld? Kennelijk vond de Eerste Kamer het nu niet nodig dit deel van de pensioensector te horen. Toch wel vreemd, als je bedenkt dat circa 20% van de bevolking pensioen opbouwt of ontvangt via een verzekeraar of PPI.

We kunnen het ook positief bekijken. Misschien is de Eerste Kamer na het lezen van alle stukken tot het inzicht gekomen dat de Wtp voor verzekeraars en PPI’s business as usual is. Zij zijn immers al sinds 1995 bekend met het uitvoeren van individuele DC-regelingen. En de Flexibele Premieregeling heeft veel overeenkomsten met de DC-regelingen zoals die sinds de Wet verbeterde premieregeling gangbaar zijn. Verondersteld dat verzekeraars en PPI’s niet zo snel de Solidaire pensioenregeling zullen gaan aanbieden, is de overgang naar het nieuwe stelsel voor hen dus veel minder spannend dan voor de pensioenfondsen.

Hoe dan ook, het is een majeure operatie. Ook verzekeraars en PPI’s hebben veel werk te doen om de pensioenregelingen van al hun klanten vóór 2027 Wtp-proof te maken. De belangrijkste wijzigingen betreffen hier het nabestaandenpensioen. Voor de opbouw van ouderdomspensioen hanteren zij al een gelijkblijvend premiepercentage. Keuzebegeleiding zoals omschreven in de nieuwe wet vraagt wel aandacht. Deze regels gaan mogelijk al per 1 juli 2023 voor alle pensioenregelingen in. Maar ook daarmee zijn verzekeraars en PPI’s al jaren bij uitstek bekend.

Mijn oproep aan de Eerste Kamer is vooral tempo te houden. Ja, luister uiteraard naar alle constructieve adviezen om hobbels in de uitvoerbaarheid op te lossen en een verantwoorde overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Maar wees wijs en ga niet in op de druk om de wet af te wijzen. Dat zou ons meer dan 10 jaar terug in de tijd zetten. En tientallen, misschien wel honderden miljoenen aan investeringen tenietdoen. Bovenal missen we dan een goede kans om over te gaan naar een modern pensioenstelsel dat aansluit op de omstandigheden en wensen van deze tijd.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 17 maart 2023

Meer over het pensioenakkoord

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Nieuwe onboarding voor nieuwe deelnemers

Benieuwd hoe pensioenen begrijpelijker willen maken, ook met ook op de nieuwe pensioenwet? Lees het in dit artikel.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten

Instemmen bij invaren?

Berry van Sonsbeek neemt je mee in de uitdagingen rondom de nieuwe pensioenwet bij pensioen­fondsen.

Leestijd 2 minuten