De collectieve overlijdensrisicoverzekering en belasting.

De collectieve overlijdensrisico­verzekering en belasting.

U betaalt de premie voor de collectieve overlijdensrisicoverzekering aan Zwitserleven. De premie voor een bedrag van maximaal drie maandlonen bij overlijden van de betreffende werknemer hoeft u niet bij het brutoloon op te tellen. 

Heeft u bij overlijden meer dan drie maandlonen verzekerd? Dan behoort de premie die is bestemd voor het meerdere tot het belastbare loon van uw werknemer. U houdt hierop in principe loonheffing in. U moet de premie in dat geval dus splitsen in een deel dat niet en een deel dat wel tot het belastbare loon van de werknemer behoort. Het is belangrijk dat u de premies op de juiste manier belast. Doet u dat niet, dan kan het eenmalige bedrag bij overlijden volledig belast zijn. Neem voor advies contact op met uw (fiscaal) adviseur.

Voorbeeld

Het eenmalige bedrag bij overlijden is 12x het maandloon. De premie voor deze werknemer bedraagt € 200 per jaar. Van de premie is € 50 (3/12e) bestemd voor een eenmalig bedrag bij overlijden van 3x het maandloon. Deze € 50 is vrijgesteld en behoort niet tot het belastbare loon van uw werknemer. Van de premie behoort €150 (9/12e) tot het belastbare loon van uw werknemer. Hierop houdt u loonheffing in. Op het bedrag dat de partner en/of kinderen bij overlijden van de werknemer ontvangt, wordt dan geen loonheffing ingehouden.

Het voordeel van een netto uitkering

In de voorbeelden hierboven betalen de nabestaanden geen loonheffing over de uitkering. Dit is een groot verschil met een nabestaandenpensioen. Bij een nabestaandenpensioen is de premie niet belast bij de werknemer, maar de uitkering wel.

Erfbelasting

De partner en/of kinderen van de overleden werknemer moeten het eenmalige bedrag bij overlijden wel opgeven voor de erfbelasting. In de erfbelasting gelden vrijstellingen voor partners en kinderen. Is het eenmalige bedrag bij overlijden meer dan deze vrijstelling? Dan is erfbelasting verschuldigd.

Meer weten over de collectieve overlijdensrisicoverzekering?

Neem contact op met uw adviseur of vind een adviseur bij u in de buurt.