ISAE-rapport.

ISAE-rapport.

Voorwaarden

Melding onafhankelijkheid van de service auditor

Bij het uitvoeren van de ISAE 3402 Assurance opdracht heeft Ernst & Young (EY) gebruik gemaakt van artikel 3 paragraaf 7 van de Nederlandse onafhankelijkheidsregels voor accountants bij de uitvoering van Assurance opdrachten ("Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten").

De gebruiker van dit (Assurance) rapport erkent door in te loggen op deze website en door toegang te verkrijgen tot de meest recente versie van het Zwitserleven ISAE 3402 type II rapport, dat de onafhankelijkheidseisen voor EY met betrekking tot deze opdracht beperkt zijn tot de onafhankelijkheid van het controleteam ten opzichte van het controleobject en ten opzichte van Zwitserleven’s personeel verantwoordelijk voor het controleobject.

Deze rapportage en de beschrijving van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen is alleen bedoeld voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van interne beheersing van Zwitserleven met betrekking tot de pensioenadministratie processen en hun accountants voor het specifieke doel zoals beschreven in het rapport. Deze rapportage mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden verstrekt. Zwitserleven en EY aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens derden.

Downloaden