Internationale pooling.

Uw uitvoeringsovereenkomst bij Zwitserleven poolen?

Is uw onderneming onderdeel van een multinational? Dan kan het interessant voor u zijn om uw uitvoeringsovereenkomst met Zwitserleven mee te laten lopen in een internationale pooling-constructie.

Poolen is een vorm van internationale risicodeling (of technische winstdeling) waarbij alle collectieve pensioenverzekeringen van één multinational in één verzekeringspool worden samengevoegd. Hiermee haalt uw onderneming maximaal voordeel uit het groepsvolume. Door het groepsvolume is de kans reëel dat er winstdelling kan plaatsvinden op de risicodekkingen zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Daarbij maakt het niet uit of u als Nederlandse vestiging deel uitmaakt van een kleine of grote multinational.

Om gebruik te kunnen maken van internationale pooling moet uw pensioenverzekeraar aangesloten zijn bij een internationaal verzekeringsnetwerk. Zwitserleven is aangesloten bij het Swiss Life Network for multinational pooling.

Internationale Pooling bij Zwitserleven via het Swiss Life Network

Bij Zwitserleven is internationale pooling alleen mogelijk via het Swiss Life Network. Van oudsher is Zwitserleven lid van dit oudste en een van de grootste internationale verzekeringsnetwerken. Tot 2010 als volle dochter van de voormalige Schweizerische Rentenanstalt. Tegenwoordig is Zwitserleven in Nederland de exclusieve partner voor het Swiss Life Network.

Het Swiss Life Network is een van de leidende employee benefits netwerken. Het is opgericht in 1962 en viert dit jaar haar 60 jarig bestaan. Dit netwerk is een wereldwijd samenwerkingsverband van 90 vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen, verspreid over meer dan 80 landen.

Voordelen van pooling via Swiss Life

  • Technische winstdeling op collectieve risicopremies kan achteraf resulteren in lagere pensioenlasten.
  • Informatieverstrekking over internationaal verzekerde arbeidsvoorwaarden en pensioenmogelijkheden per land.
  • Expat-arrangementen: voordelen voor uw uitgezonden of internationaal opererende medewerkers.
  • Benchmark-informatie over de individuele 'employee benefits' per land.
  • Centrale data-uitwisselingsmogelijkheden voor het hoofdkantoor van de aangesloten multinational over verzekerde employee benefits in de diverse landen.
  • Internationaal contactpersoon vanuit Swiss Life voor de centrale coördinatie van de overeenkomsten met diverse verzekeraars aangesloten bij het netwerk.

Hoe weet ik of mijn uitvoeringsovereenkomst kan poolen?

Bent u de hoofdvestiging of een dochter van een multinationale onderneming? Dan onderzoeken we graag met u en uw adviseur welke toegevoegde waarde internationale pooling voor u biedt. Op basis van de offerte voor de lokale pensioenregeling vragen wij via het Swiss Life netwerk informatie op over in ieder geval de financiële voordelen die pooling kan leveren.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt of u deel kunt uitmaken van een zogenoemde klantspecifieke pool of van een multi-client pool. In het eerste geval wordt uw overeenkomst gepoold met de in het netwerk verzekerde andere onderdelen van uw multinational. In de tweede situatie maakt u deel uit van een pool met ondernemingen van andere multinationals.

Multi client kring

Heeft uw onderneming geen vestigingen in andere landen, maar opereert uw onderneming wel internationaal? Ook dan onderzoeken we of u via een multi-client kring mee kunt doen aan internationale pooling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Internationale Pooling? Neem contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.