Wet uitfasering pensioen in eigen beheer.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer.

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) die via de bestaande regeling pensioen in eigen beheer opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, ook wel 'beklemd vermogen' genoemd. Staatssecretaris Wiebes is met een voorstel gekomen om de pensioenregeling in eigen beheer uit te faseren. Dit  voorstel is op 7 maart 2018 door de Eerste Kamer aangenomen en is per 1 april 2018 van kracht.


Volgens deze wet wordt, bij DGA’s, die kiezen voor beëindiging van pensioen in eigen beheer, de commerciële balanswaarde afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Over de afgestempelde waarde is geen loonbelasting en geen revisierente verschuldigd. Na afstempelen kan worden gekozen tussen afkoop en overstappen naar de spaarvariant oudedagsvoorziening.

Meer informatie over deze wet vindt u in de veelgestelde vragen.