Pensioenpolis op basis van PW of LB?

Pensioenpolis op basis van PW of LB?

Een DGA kan pensioen opbouwen met een polis in de 'PW-sfeer' of in de 'LB-sfeer'. PW staat voor PensioenWet en LB voor de Wet op de Loonbelasting 1964. Dit onderscheid is waarschijnlijk af te leiden van de polis, informeer anders bij de betreffende pensioenuitvoerder. Het onderscheid tussen PW en LB is van belang bij een aantal onderwerpen. Bij echtscheiding regelt onder andere de PW het recht op bijzonder partnerpensioen. Een DGA met een LB-polis heeft daar niet direct mee te maken, maar is daar via een andere wet wel weer aan gebonden. Voor regels over pensioenverdeling van OP is ook die andere wet van toepassing, daar is een DGA dus ook altijd aan gebonden. Verdeling van pensioen geldt zowel voor pensioen in eigen beheer als voor pensioen dat is verzekerd. Een ex-partner kan daardoor in een eigen beheersituatie de financiële positie van uw BV beïnvloeden.

De PW kent een specifiek afkoopverbod. Voor een DGA kan dat van belang zijn bij faillissement, een curator kan niet zomaar aan dit deel van uw pensioenpot komen. Heeft u een LB-polis, dan kunt u zich niet beroepen op het afkoopverbod in de PW.

Om het pensioen toch te beschermen, kunt u op de LB-polis een 'fiscale pensioenclausule' laten plaatsen met een duidelijk afkoopverbod. Dat beperkt u zelf ook wat meer. Maar aangenomen wordt dat een contractuele beperking op een pensioenpolis van het afkooprecht ook aan de curator kan worden tegengeworpen. Laat u goed adviseren hierover.

Let op bepaalde flexibiliseringelementen die u kunt hebben als u met pensioen gaat en let op indexatie. Dat is voor werknemers net wat anders geregeld dan voor DGA's met een LB-polis. Een DGA kent minder afdwingbare rechten, maar aan de andere kant heeft u als DGA wel vergelijkbare en soms zelfs meer mogelijkheden. Maak daar dan duidelijke afspraken over als u niet alleen invloed heeft op uw pensioentoezegging, dus als er meerdere DGA's zijn betrokken bij uw bedrijf.

Heeft u een PW-polis, dan valt u onder de informatievoorziening die ook op gewone werknemers van toepassing is.

In het boek Arbeidsongeschiktheid voor Dummies wordt het keuringsrecht van verzekeraars omschreven. Voor nu is van belang te realiseren dat u met een PW-polis niet door een verzekeraar mag worden gevraagd naar uw gezondheid. Heeft u een LB-polis, dan mag een verzekeraar daar wel naar vragen. Dat kunt u beperken in het verhogen van arbeidsongeschiktheids- of partnerpensioen. Verder gelden nog wat afwijkingen ten aanzien van het berekenen van pensioenaanspraken na ontslag en gevolgen bij premieachterstand, maar de belangrijkste aandachtspunten hebben wij nu wel duidelijk omschreven. Op waardeoverdracht na, dat verdient extra aandacht.