De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 
ImageOver Zwitserleven, Producten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

ImageLeestijd 3 minuten

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met 10,15%. Daar waar de franchise in de pensioenregeling is afgeleid van de AOW, stijgt deze ook met 10,15%. Bij een ongewijzigd salaris daalt dan de pensioengrondslag (het deel van het salaris waar je pensioen over opbouwt) met de stijging van de franchise. Dit levert een lagere pensioenopbouw op en mogelijk een lagere absolute premie voor zowel werkgever als werknemer. Nog een bijkomend effect is overigens dat de dekking van het nabestaandenpensioen ook naar beneden kan gaan. Dat laatste is niet zo'n prettige gedachte. 

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Nu is dat allemaal niks nieuws, want dat hoort bij het systeem waarin de pensioengrondslag wordt vastgesteld. En met een jaarlijks stijgende AOW zien we dit dus elk jaar. Alleen was het de afgelopen jaren meestal zo dat de salarisstijging van de deelnemer de stijging van de franchise overtrof. En daarmee steeg dus de pensioengrondslag. En dus ook de pensioenopbouw en de dekking van het nabestaandenpensioen. Niks aan de hand dus. 

Maar nu, in het uitzonderlijke jaar met hoge inflatie en een hoge stijging van de AOW, is het de vraag of we deze bijzondere gebeurtenis zomaar moeten laten passeren. Uiteraard is het antwoord weer afhankelijk van de specifieke situatie. En is het allemaal niet zo simpel als ik hier schets. Maar wellicht biedt het kansen.  

Stel, u heeft bijvoorbeeld als werkgever een pensioenregeling toegezegd die nog niet de maximale fiscale ruimte gebruikt doordat u bijvoorbeeld nog niet de laagst mogelijke AOW-franchise hanteert. Kans? Ander voorbeeld: de premiestaffel die gebruikt wordt in de beschikbare premieregeling is nog niet fiscaal maximaal. Kans? 

De kernvraag bij het onbedoelde cadeautje is eigenlijk: stel dat door de enorme schok in de franchise per 1 januari 2023 de pensioenlasten voor de werkgever (en wellicht ook voor de werknemer) dalen, wend je deze ruimte dan aan om binnen het vrijgekomen budget de pensioenregeling te verbeteren, of ga je er andere dingen mee doen? Er is geen ‘one size fits all’ antwoord, maar het is wel een moment om bij stil te staan. 

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 13 december 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Zwitserleven neemt 2e pijler pensioenportefeuille over van Onderlinge ’s-Gravenhage.

Zwitserleven heeft met Onderlinge ’s-Gravenhage overeen­stemming bereikt over de overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge ’s-Gravenhage. In totaal betreft het circa 11.300 polissen en een belegd pensioenvermogen van ongeveer EUR 307 miljoen.

Leestijd 2 minuten

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.

Met het geld dat beschikbaar is gekomen door de vervallen heel kleine pensioenen heeft Zwitserleven een eigen bos aangeplant. Inmiddels is er al een flinke toename van de biodiversteit waargenomen.

Leestijd 2 minuten