De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 
ImageOver Zwitserleven, Producten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

ImageLeestijd 3 minuten

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met 10,15%. Daar waar de franchise in de pensioenregeling is afgeleid van de AOW, stijgt deze ook met 10,15%. Bij een ongewijzigd salaris daalt dan de pensioengrondslag (het deel van het salaris waar je pensioen over opbouwt) met de stijging van de franchise. Dit levert een lagere pensioenopbouw op en mogelijk een lagere absolute premie voor zowel werkgever als werknemer. Nog een bijkomend effect is overigens dat de dekking van het nabestaandenpensioen ook naar beneden kan gaan. Dat laatste is niet zo'n prettige gedachte. 

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Nu is dat allemaal niks nieuws, want dat hoort bij het systeem waarin de pensioengrondslag wordt vastgesteld. En met een jaarlijks stijgende AOW zien we dit dus elk jaar. Alleen was het de afgelopen jaren meestal zo dat de salarisstijging van de deelnemer de stijging van de franchise overtrof. En daarmee steeg dus de pensioengrondslag. En dus ook de pensioenopbouw en de dekking van het nabestaandenpensioen. Niks aan de hand dus. 

Maar nu, in het uitzonderlijke jaar met hoge inflatie en een hoge stijging van de AOW, is het de vraag of we deze bijzondere gebeurtenis zomaar moeten laten passeren. Uiteraard is het antwoord weer afhankelijk van de specifieke situatie. En is het allemaal niet zo simpel als ik hier schets. Maar wellicht biedt het kansen.  

Stel, u heeft bijvoorbeeld als werkgever een pensioenregeling toegezegd die nog niet de maximale fiscale ruimte gebruikt doordat u bijvoorbeeld nog niet de laagst mogelijke AOW-franchise hanteert. Kans? Ander voorbeeld: de premiestaffel die gebruikt wordt in de beschikbare premieregeling is nog niet fiscaal maximaal. Kans? 

De kernvraag bij het onbedoelde cadeautje is eigenlijk: stel dat door de enorme schok in de franchise per 1 januari 2023 de pensioenlasten voor de werkgever (en wellicht ook voor de werknemer) dalen, wend je deze ruimte dan aan om binnen het vrijgekomen budget de pensioenregeling te verbeteren, of ga je er andere dingen mee doen? Er is geen ‘one size fits all’ antwoord, maar het is wel een moment om bij stil te staan. 

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 13 december 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Deel van de deelnemers van Pensioen­fonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

Het bestuur van Pensioen­fonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioenge­rechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioen­regelingen naar het Algemeen Pensioen­fonds Stap.

Leestijd 2 minuten

Goede resultaten voor moederbedrijf Zwitserleven.

Athora Netherlands heeft zijn financiële resultaten over 2022 gepubliceerd

Leestijd 2 minuten

Jaarlijks aanpassen rendements­correctie vanaf 1 januari 2024.

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendements­correctie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendements­correctie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendements­correctie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Leestijd 3 minuten

Chris Zegers in gesprek met Annemieke Visser-Brons, Chief Commercial Officer.

Annemieke Visser-Brons vertelt meer over de toekomstplannen van het bedrijf, welke uitdagingen we hebben, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, en haar ‘Gevoel voor de toekomst’.

Leestijd 2 minuten