Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.
ImageBeleggen

Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.

ImageLeestijd 3 minuten

Een beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.
Vanaf 29 september 2022 is deze voor alle deelnemers in ProfielBeleggen beschikbaar in MijnZwitserleven.

Drie nieuwe onderdelen

De nieuwe methode is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd en begeleid de deelnemer beter naar een passend profiel. De deelnemer doorloopt in deze nieuwe methode 3 onderdelen:

  • Risicohouding
  • Risiconiveau
  • Risicodraagvlak

Flow keuze beleggerprofiel

Als de deelnemer de hele flow heeft doorlopen, ziet hij welk beleggerprofiel het beste past bij het beleggingsrisico dat hij wil en kan nemen. De deelnemer kan kiezen voor het best passende profiel, maar mag hier ook van afwijken. In dat geval moet de deelnemer invullen waarom hij wil afwijken.

Heeft een deelnemer nog 15 jaar voor pensioendatum, dan krijgt hij ook aanvullende vragen over voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en de ZekerheidZwitch.

Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.


Dit artikel is gepubliceerd op 20 september 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022

Elk kwartaal brengt ACTIAM verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Dit kwartaalrapport staat in het teken van het spanningsveld tussen praten over klimaatverandering en daadwerkelijke actie.

Leestijd 2 minuten

ACTIAM kritisch in het nieuws.

Onlangs was ACTIAM in het nieuws over beleggingen in fossiele bedrijven. Een branchebreed journalistiek onderzoek stelde zich kritisch op over het beleid van ACTIAM en andere marktpartijen. Wij begrijpen dat dit artikel zorgen kan hebben opgeroepen.

Leestijd 4 minuten

Verbeterde lifecycles.

De pensioenpremie beleggen we volgens ons duurzame beleggingsbeleid. We dragen zo bij aan een mooiere wereld en streven naar een zo goed mogelijk pensioen voor deelnemers, tegen een verantwoord risico. In november 2022 passen we de lifecycles in onze beleggingsvormen HorizonBeleggen en ProfielBeleggen aan. U leest hier waarom we dit doen en wat het voor deelnemers betekent.

Leestijd 6 minuten

Nieuwe benchmark Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds

Zwitserleven en ACTIAM willen met het Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds meer marktconform gaan beleggen. Uit de periodieke beoordeling van het beleggingsbeleid blijkt dat dit beter past bij de lange termijnontwikkelingen die we verwachten van de verschillende regio’s

Leestijd 2 minuten

Wijziging voor­waarden en prospectussen aan vereisten SFDR en Taxonomieverordening

Per 3 januari 2022 zijn de voor­waarden aangepast van de Zwitserleven Beleggings­fondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen.

Leestijd 1 minuten

Zwitserleven Variabele Rente wordt opgeheven

Zwitserleven stopt per 17 januari 2022 met Zwitserleven Variabele Rente. Beleggers krijgen bericht dat zij voor 14 januari 2022 moeten overstappen naar een ander fonds.

Leestijd 2 minuten