Multinationale pooling is een schot voor open doel.
ImageOver Zwitserleven, Producten

Multinationale pooling is een schot voor open doel.

ImageLeestijd 4 minuten

Werkgevers die onderdeel uitmaken van een multinational doen er goed aan om bij de selectie van een pensioenuitvoerder, de mogelijkheden en voordelen van multinationale pooling in hun onderzoek en tenderproces mee te nemen. Financieel kan het namelijk aanzienlijke voordelen opleveren. Daarnaast biedt het vaak extra mogelijkheden voor het hoofdkantoor van een multinational om eenvoudig data-uitwisseling te krijgen over de arbeidsvoorwaarden van de dochtermaatschappijen.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Wat is multinationale pooling?

Een collectieve pensioenregeling bevat risicoverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheidsrisico’s en een nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer. Voor het dekken van deze risico’s worden premies betaald. Als een multinational in verschillende landen over de wereld collectieve pensioenregelingen heeft, zijn er oplossingen beschikbaar om deze risico’s in een verzekeringspool samen te voegen. Omdat er dan sprake is van een groter groepsvolume ontstaan er vormen van internationale technische winstdeling op deze risicodekkingen op multinationaal niveau. Deze winst wordt uitgekeerd aan het hoofdkantoor van de multinational en kan dan weer verdeeld worden onder de lokale vestigingen van dit bedrijf.

Hoe werkt multinationale pooling?

Het concept is eenvoudig uitlegbaar met onderstaand schema.

De dochters A, B en C van de multinational hebben een pensioenovereenkomst in de landen A, B, en C met de pensioenverzekeraars A, B en C. De in die landen behaalde resultaten op risico’s gaan als bijdrage in de pool. Mocht het saldo over (in dit geval) de 3 contracten positief zijn, dan wordt het als internationaal dividend uit de pool aan de multinational uitgekeerd. Op verzoek van het hoofkantoor van de multinational kan het dan weer worden herverdeeld over de dochters.

Schema multinationale pooling
Dit systeem komt veelal bovenop eventuele lokale voordelen (lees: kortingen of winstdeling). Dit is afhankelijk van het verzekeringsnetwerk waarbinnen multinationale pooling wordt toegepast. Het mag dan terecht als een ’extra‘ voordeel worden gezien.

Welke voordelen zijn er nog meer verbonden aan multinationale pooling?

Naast het aspect van technische winstdeling en uitwisseling van informatie zijn er voor de multinational nog andere voordelen aan een multinationale pooling overeenkomst. Een en ander hangt af van de mogelijkheden van het internationale verzekeringsnetwerk met wie de Multinational een pooling overeenkomst heeft gesloten.

Naast de eerder genoemde voordelen van:

1. Internationale technische winstdeling, en

2. Data-uitwisseling van arbeidsvoorwaarden van de lokale dochters
zien we vaak ook nog de volgende voordelen van een aansluiting bij een internationaal verzekeringsnetwerk:

3. Expat-arrangementen: voordelen voor uitgezonden of internationaal opererende medewerkers

4. Benchmarkinformatie over de individuele 'employee benefits' per land.

Conclusie

Als er sprake is van een multinationale klant (hoofdkantoor of dochter) waarvoor een selectieproces loopt voor een pensioenuitvoerder, onderzoek dan ook altijd de mogelijkheid om het lokale contract mee te laten lopen in een multinationale pooling-overeenkomst. Het kan zo maar zijn dat een vergelijking in een tender in het voordeel van de pensioenuitvoerder uitvalt die is aangesloten bij een internationaal verzekeringsnetwerk, puur door de financiële voordelen van een pooling-overeenkomst.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 22 februari 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.

Een beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.

Leestijd 3 minuten

Zwitserleven PPI halfjaarcijfers 2022.

De Zwitserleven PPI publiceert haar halfjaarcijfers van 2022. De Assets under management (het belegd vermogen) zijn licht gedaald in juni 2022 van € 1,591 miljard in december 2021 naar € 1,480 miljard in juni 2022. Dit komt door de waardedalingen van beleggingen op de financiële markten in het eerste halfjaar van 2022.

Leestijd 2 minuten

Athora Netherlands Halfjaarcijfers 2022.

Athora Netherlands boekt aanzienlijke vooruitgang bij de uitvoering van de strategie Ambition 2025. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Naast een verbeterd netto onderliggend resultaat en een groei van 5% in pensioen premie-inkomsten, valt vooral de aanzienlijk stijging van onze solvabiliteit op.

Leestijd 4 minuten

Visser-Brons benoemd tot General Manager Commerce.

Annemieke Visser-Brons treedt in dienst bij Athora Netherlands, het moederbedrijf van Zwitserleven, en wordt benoemd tot General Manager Commerce per 1 januari 2023. Annemieke wordt daarmee verantwoordelijk voor het aansturen en uitbouwen van de commerciële Pensioen- en Levenstrategie van Athora Netherlands.

Leestijd 3 minuten