Multinationale pooling is een schot voor open doel.
ImageOver Zwitserleven, Producten

Multinationale pooling is een schot voor open doel.

ImageLeestijd 4 minuten

Werkgevers die onderdeel uitmaken van een multinational doen er goed aan om bij de selectie van een pensioenuitvoerder, de mogelijkheden en voordelen van multinationale pooling in hun onderzoek en tenderproces mee te nemen. Financieel kan het namelijk aanzienlijke voordelen opleveren. Daarnaast biedt het vaak extra mogelijkheden voor het hoofdkantoor van een multinational om eenvoudig data-uitwisseling te krijgen over de arbeidsvoorwaarden van de dochtermaatschappijen.

Door: Berry van Sonsbeek, Product Marktmanager Zwitserleven

Wat is multinationale pooling?

Een collectieve pensioenregeling bevat risicoverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheidsrisico’s en een nabestaandenpensioen bij overlijden van de deelnemer. Voor het dekken van deze risico’s worden premies betaald. Als een multinational in verschillende landen over de wereld collectieve pensioenregelingen heeft, zijn er oplossingen beschikbaar om deze risico’s in een verzekeringspool samen te voegen. Omdat er dan sprake is van een groter groepsvolume ontstaan er vormen van internationale technische winstdeling op deze risicodekkingen op multinationaal niveau. Deze winst wordt uitgekeerd aan het hoofdkantoor van de multinational en kan dan weer verdeeld worden onder de lokale vestigingen van dit bedrijf.

Hoe werkt multinationale pooling?

Het concept is eenvoudig uitlegbaar met onderstaand schema.

De dochters A, B en C van de multinational hebben een pensioenovereenkomst in de landen A, B, en C met de pensioenverzekeraars A, B en C. De in die landen behaalde resultaten op risico’s gaan als bijdrage in de pool. Mocht het saldo over (in dit geval) de 3 contracten positief zijn, dan wordt het als internationaal dividend uit de pool aan de multinational uitgekeerd. Op verzoek van het hoofkantoor van de multinational kan het dan weer worden herverdeeld over de dochters.

Schema multinationale pooling
Dit systeem komt veelal bovenop eventuele lokale voordelen (lees: kortingen of winstdeling). Dit is afhankelijk van het verzekeringsnetwerk waarbinnen multinationale pooling wordt toegepast. Het mag dan terecht als een ’extra‘ voordeel worden gezien.

Welke voordelen zijn er nog meer verbonden aan multinationale pooling?

Naast het aspect van technische winstdeling en uitwisseling van informatie zijn er voor de multinational nog andere voordelen aan een multinationale pooling overeenkomst. Een en ander hangt af van de mogelijkheden van het internationale verzekeringsnetwerk met wie de Multinational een pooling overeenkomst heeft gesloten.

Naast de eerder genoemde voordelen van:

1. Internationale technische winstdeling, en

2. Data-uitwisseling van arbeidsvoorwaarden van de lokale dochters
zien we vaak ook nog de volgende voordelen van een aansluiting bij een internationaal verzekeringsnetwerk:

3. Expat-arrangementen: voordelen voor uitgezonden of internationaal opererende medewerkers

4. Benchmarkinformatie over de individuele 'employee benefits' per land.

Conclusie

Als er sprake is van een multinationale klant (hoofdkantoor of dochter) waarvoor een selectieproces loopt voor een pensioenuitvoerder, onderzoek dan ook altijd de mogelijkheid om het lokale contract mee te laten lopen in een multinationale pooling-overeenkomst. Het kan zo maar zijn dat een vergelijking in een tender in het voordeel van de pensioenuitvoerder uitvalt die is aangesloten bij een internationaal verzekeringsnetwerk, puur door de financiële voordelen van een pooling-overeenkomst.

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek

Berry van Sonsbeek (1960) studeerde actuariaat aan de universiteit van Amsterdam en wiskunde aan de universiteit van Leiden en is Product Marktmanager bij Zwitserleven. Hij is gespecialiseerd in commerciële- en actuarieel technische aspecten van pensioenen.


Dit artikel is gepubliceerd op 22 februari 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Meer biodiversiteit in Zwitserleven-bossen.

Met het geld dat beschikbaar is gekomen door de vervallen heel kleine pensioenen heeft Zwitserleven een eigen bos aangeplant. Inmiddels is er al een flinke toename van de biodiversteit waargenomen.

Leestijd 2 minuten