Jaarlijks aanpassen rendementscorrectie vanaf 1 januari 2024.
ImageProducten

Jaarlijks aanpassen rendementscorrectie vanaf 1 januari 2024.

ImageLeestijd 3 minuten

Op 1 januari 2022 heeft Zwitserleven PPI de contracten zonder Tariefgarantie voor het laatst aangepast. Op dat moment is ook de rendementscorrectie weer opnieuw vastgesteld. Zwitserleven PPI had als uitgangspunt de rendementscorrectie tenminste eens in de 3 jaar aan te passen. Dit gaan we veranderen. Vanaf 1 januari 2024 past Zwitserleven PPI ieder jaar de rendementscorrectie aan aan de rente die op dat moment geldt.

Waarom passen we dit aan?

Toen Zwitserleven PPI de rendementscorrectie voor de contracten zonder tariefgarantie voor het laatst aanpaste, was de rente waarop dit gebaseerd was (zo blijkt nu) historisch laag. Daarna is de rente sterk gestegen. Om ervoor te zorgen dat de rendementscorrectie goed aansluit bij de rente van dat moment is het nodig om de rendementscorrectie ieder jaar aan te passen.

Wat moeten we doen om dit te realiseren?

We willen de werkgever een zo zuiver mogelijke prijs in rekening brengen. Daarvoor is het nodig om dit proces eenvoudiger te maken in de toekomst en te automatiseren. Om dit voor elkaar te krijgen doen we het volgende:

De werkgever met een actieve uitvoeringsovereenkomst bij Zwitserleven PPI zonder tariefgarantie ontvangt in april/mei 2023 een addendum bij zijn uitvoeringsovereenkomst. In dit addendum staat dat we de rendementscorrectie ieder jaar gaan aanpassen. En dat we deze niet meer vermelden in de uitvoeringsovereenkomst maar in de nieuwe tarieftabellen die we ieder jaar maken. De tarieftabellen plaatsen we in MijnZwitserleven van de werkgever.

Per 1 januari van elk jaar passen we de tarieftabellen aan de rente die dan geldt. Daarbij is de rente van november van het jaar ervoor leidend. De tarieftabellen plaatsen we in MijnZwitserleven van de werkgever en maken onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst.

Welke communicatie ontvangt de werkgever?

We willen u natuurlijk zo goed mogelijk meenemen in deze aanpassing. En richting de werkgever brengen we ook de nodige communicatie op gang. Over ongeveer twee weken sturen we een NieuwZ naar de werkgevers met een Zwitserleven PPI contract zonder tariefgarantie waarin we deze aanpassing aankondigen.

Op het moment dat we het addendum plaatsen in MijnZwitserleven van de werkgever, ontvangt deze een bericht in de berichtenbox. U ontvangt op hetzelfde moment ook een bericht.

In januari 2024 plaatsen we voor het eerst de nieuwe tarieftabellen met de aangepaste rendementscorrectie in MijnZwitserleven van de werkgever. Ook hiervan ontvangen de werkgever en u een bericht in de berichtenbox.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met uw accountmanager. Deze helpt u graag!


Dit artikel is gepubliceerd op 23 maart 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Het is bijna 1 januari 2023, helpt u de werkgever een beslissing te nemen?

Voor werkgevers van wie de uitvoerings­overeenkomst bij Zwitserleven eindigt op 31 december 2022, eindigen ook de verzekerde dekkingen. Dat betekent voor de deelnemers dat de risico's van overlijden en arbeids­ongeschiktheid niet meer (volledig) verzekerd zijn. Het is dus belangrijk dat de werkgever vóór 1 januari 2023 besluit of hij de uitvoerings­overeenkomst wel of niet wil verlengen. We helpen u hier graag bij.

Leestijd 2 minuten

De stijgende AOW is een onbedoeld cadeautje voor werkgevers, of toch niet? 

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW met meer dan 10%. In een aantal gevallen leidt dit voor het komende jaar, afhankelijk van de reguliere salarisverhogingen en de verdeling van de hoogte van de salarissen over de deelnemers, tot een verlaging van de pensioengrondslag. En dus tot een lagere pensioen­opbouw en een lagere absolute pensioenpremie. Is dit een onbedoeld cadeautje voor de werkgever of biedt dit kansen?  Column door Berry van Sonsbeek.

Leestijd 3 minuten

Verdere ontwikkeling lifecycles: duurzaamheid en illiquide beleggingen.

Zwitserleven past binnenkort zijn lifecycles aan om zowel de verwachte pensioenopbrengst, als de duurzame impact van de lifecycles te vergroten. Hoe? Dat leggen sales director Ria Blok-Leenheer en product manager Catelijne Reissenweber graag uit.

Leestijd 5 minuten

Collectieve waardeoverdracht: een onderge­waardeerde optie.

De laatste tijd lijkt er een soort aversie te ontstaan tegen collectieve waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Welke afwegingen maken werkgevers om daar al of niet toe te besluiten? En belangrijker nog - wat is het beste voor de deelnemers? Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 5 minuten