Kan Zwitserleven uw pensioeninkomen verlagen?
ImagePensioen

Kan Zwitserleven uw pensioeninkomen verlagen?

ImageLeestijd 2 minuten

In de media is veel aandacht voor het korten (verlagen) van pensioenen. Zo meldde de NOS dat ongeveer 2 miljoen Nederlanders mogelijk minder pensioeninkomen krijgen dan waarop zij rekenen. Dit raakt alleen mensen met een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Geldt dit ook voor het Zwitserleven pensioeninkomen? Nee, een pensioenverzekeraar verlaagt pensioeninkomens niet. Hoe werkt dat nu precies?

Pensioen bij een pensioenfonds

Wat u in de media hoort, gaat over verlaging van pensioenen door de te lage dekkingsgraad van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de uitkeringsverplichtingen van een pensioenfonds. De uitkeringsverplichting is het geld dat nodig is om de pensioeninkomens te betalen.

Pensioenfondsen hebben nu last van de lage rentestand, een stijgende levensverwachting en tegenvallende beleggingsresultaten. Deze factoren beïnvloeden de hoogte van de dekkingsgraad. Bij een te lage dekkingsgraad moet het pensioenfonds maatregelen treffen. Het verlagen van de pensioenen kan een maatregel zijn.

Hoe zeker is uw pensioeninkomen bij Zwitserleven?

Alleen in uiterste nood, bij een dreigend faillissement, kunnen we een gegarandeerd pensioeninkomen verlagen.

Zwitserleven kent verschillende pensioenregelingen. Regelingen waarbij het pensioeninkomen meteen gegarandeerd is. En regelingen waarbij we voor u beleggen. Bij deze regeling varieert de hoogte van uw pensioenkapitaal natuurlijk door wisselende koersen van de beleggingen. Op de pensioendatum koopt u met het pensioenkapitaal een pensioeninkomen. Het pensioeninkomen is dan vanaf de pensioendatum gegarandeerd. Op uw Uniform Pensioen Overzicht en op MijnZwitserleven ziet u welke regeling u heeft. Ook ziet u daar wat uw verwachte pensioeninkomen is.


Dit artikel is gepubliceerd op 17 oktober 2019

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

De restitutievariant valt van de plank!

Onder het nieuwe stelsel vervalt de restitutievariant. Maar is dat wel in het belang van deelnemers?

Leestijd 5 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Doorbeleggen na pensioenleeftijd nu ook mogelijk met Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal. De klant kan daarbij zelf exact bepalen hoe groot dat deel mag zijn.

Leestijd 3 minuten