Wat betekent “Als het mee- of tegenzit”?

U ziet in uw UPO hoeveel pensioen u kunt verwachten als het mee- of tegenzit. Dit blok op het UPO laat drie scenario’s zien. Met deze scenario’s geven wij u inzicht in de koopkracht van uw pensioen. Hoeveel is uw pensioen nog waard als u met pensioen gaat? De drie scenario’s zijn:

 • Als het tegenzit: als het slechter gaat met de economie kan u minder kopen met uw pensioen.
 • Als het naar verwachting gaat: als de verwachtingen over de economie lijken uit te komen.
 • Als het meezit: als het beter gaat met de economie kan u meer kopen met uw pensioen. 

In de drie scenario’s houden we, onder andere, rekening met de volgende uitgangspunten:

 • Alle pensioenuitvoerders gaan uit van dezelfde wettelijke rekenregels. Dat houdt in dat ze onder meer de rentestand, de inflatie en het rendement op de beleggingen toepassen volgens de regels van de Uniforme Rekenmethodiek (URM).
 • Bouwt u nog pensioen op? Dan houden we tot uw afgesproken pensioendatum rekening met:
  • Een ongewijzigde pensioengrondslag (dit is uw loon dat meetelt voor de pensioenregeling na aftrek van het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt vanwege de AOW).
  • Bij middelloon- en eindloonregelingen houden we rekening met de kans op toeslagen op uw pensioen. Hoe groot die kans is, hangt af van de afspraken over toeslagen in uw pensioenreglement.
  • In beschikbare premieregelingen houden we rekening met een eventueel stijgende beschikbare premie naarmate u ouder wordt.

Over het mee- of tegenvallen van uw pensioen is een filmpje gemaakt. Deze ziet u op de pagina met meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht. Het kan u helpen dit onderwerp nog beter te begrijpen. U leest meer over uw pensioenregeling in uw Pensioen 1-2-3. Deze vindt u in MijnZwitserleven.

Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.