Optimaal Staatsobligaties 10+ Fonds.

Optimaal Staatsobligaties 10+ Fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden? Dat kan met het Optimaal Staatsobligaties 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid en de spreiding van de portefeuille. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Dit fonds belegt in staatsleningen van landen uit de eurozone of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd.

Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,70% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,04% per jaar.
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,66%.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Essentiële Belggersinformatie risicoscore 4

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

LifeCycleBeleggen.

LifeCycleBeleggen.

Dit fonds maakt deel uit van de beleggingsmix in LifeCycleBeleggen Optimaal.