Einde samenwonen en pensioen.

Als u niet meer samenwoont zijn er gevolgen voor het partnerpensioen. Ook als u geen samenlevingsovereenkomst heeft. Uw ex-partner kan wettelijk recht hebben op het partnerpensioen. Tenzij u het anders wil regelen. Lees hieronder wat uw keuzemogelijkheden zijn.

Afspraken maken over uw pensioen

In een scheidingsconvenant of andere overeenkomst legt u afspraken vast over bijvoorbeeld uw bezittingen. U kan daarin ook alle afspraken vastleggen over uw partnerpensioen. Legt u niets vast? Dan gelden standaardregels. U kan samen andere afspraken maken. Het is belangrijk dat u de keuzes samen vastlegt. Stuurt u ons een kopie van dit document, bij voorkeur voordat deze definitief wordt. We kunnen dan meteen zien of uw wensen en afspraken mogelijk zijn. Verderop leest u over de rechten van uw ex-partner.

Bijzonder partnerpensioen

Volgens de standaardregels blijft uw ex-partner meestal recht hebben op het partnerpensioen. Na een echtscheiding, einde ongehuwd samenwonen of einde van een geregistreerd partnerschap wordt dit pensioen een bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit ontvangt uw ex-partner als u overlijdt. Meestal heeft u ook recht op het opgebouwde partnerpensioen uit de regeling van uw ex-partner.

Geef de scheiding aan ons door

Woonde u ongehuwd samen? Dan moet u ons informeren over uw scheiding. In die gevallen krijgen wij namelijk geen informatie via de gemeente waar u woont.

Doet u afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen?

Willen u en uw ex-partner afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen? Deze afspraak legt u meestal vast in het scheidingsconvenant of in een andere overeenkomst. Stuur dit document via onderstaande button naar ons toe. Heeft u geen afspraak gemaakt over het bijzonder partnerpensioen in het scheidingsconvenant of een andere overeenkomst? Vul dan samen het formulier 'Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen' in. En stuur de afstandsverklaring dan naar ons toe.

Wanneer afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen?

Er zijn voordelen en nadelen als uw ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen. Of het bij u en uw ex-partner past, hangt dan ook af van wat jullie belangrijk vinden en de persoonlijke situatie. En welke mogelijkheden u heeft binnen uw pensioenregeling. Bekijk daarom eerst in MijnZwitserleven of u partnerpensioen verzekerd heeft. In het overzicht hieronder ziet u in welke situaties het verstandig kan zijn dat uw ex-partner afstand doet van het recht op bijzonder partnerpensioen.

Voordelen

 • Krijgt u een nieuwe partner? Uw nieuwe partner heeft dan recht op het volledige partnerpensioen.
 • U kan het partnerpensioen op de pensioendatum omzetten naar een ouderdomspensioen.

Nadelen

 • U en uw ex-partner moeten het allebei goed vinden dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen.
 • Uw ex-partner krijgt geen bijzonder partnerpensioen na uw overlijden; dat geeft wellicht onrust. Zeker als uw ex-partner afhankelijk is van alimentatie. De alimentatie stopt namelijk als u komt te overlijden.

Afstand laten doen van het recht op bijzonder partnerpensioen door de ex-partner past mogelijk bij u als:

 • Uw ex-partner zelf voldoende inkomen heeft en niet afhankelijk wil zijn van de inkomsten van uw pensioen.
 • Uw ex-partner een goed eigen pensioen heeft of opbouwt.   
 • Uw ex-partner andere middelen heeft, zoals bijvoorbeeld spaargeld. 
 • U andere bezittingen heeft die u kan verdelen met uw ex-partner. En dit het bijzonder partnerpensioen compenseert.
 • Als de ex-partner andere inkomsten heeft die verlaagd worden door het bijzonder partnerpensioen. Denk daarbij aan een uitkering of toeslagen.
 • Uw ex-partner een korte levensverwachting heeft.

Past waarschijnlijk niet of minder bij u als u:

 • Uw ex-partner zelf onvoldoende inkomen heeft en afhankelijk is van de inkomsten van uw pensioen.
 • Uw ex-partner geen of minder pensioen heeft of opbouwt.   
 • Er geen andere middelen zijn, zoals bijvoorbeeld spaargeld. 

Ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft geen wettelijk recht op de helft van uw ouderdomspensioen. In de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) staat dat dit recht alleen geldt bij een echtscheiding of als het geregistreerd partnerschap stopt. Maar u mag hiervan afwijken. Bijvoorbeeld door elkaar toch een deel van het ouderdomspensioen te geven. Dat kan alleen in gezamenlijk overleg en na toestemming van ons.

Advies nodig bij uw keuzes?

Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.