Einde samenwonen en pensioen.

Als u niet meer samenwoont zijn er gevolgen voor het partnerpensioen. Ook als u geen samenlevingsovereenkomst heeft. Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen.

Bijzonder partner­pensioen

In de Pensioenwet is afgesproken dat een ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum waarop uw relatie is gestopt. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is voor uw ex-partner, als u overlijdt.

Doet u afstand van het recht op bijzonder partnerpensioen?

Dan kunt u dat afspreken in een overeenkomst die u met uw ex-partner opstelt. Heeft u geen overeenkomst? Vul dan samen een 'Afstandsverklaring Bijzonder Partnerpensioen' in. Eén van de documenten geeft u aan ons door.

Ouderdoms­pensioen

Uw ex-partner heeft geen recht op de helft van uw ouderdomspensioen. In de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is afgesproken dat dit recht alleen geldt bij een echtscheiding of als het geregistreerd partnerschap stopt.

druiventak