Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.
ImageBeleggen, Duurzaam

Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ImageLeestijd 2 minuten

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 19 mei 2023 over onder andere de wijziging van het beleggingsbeleid van de drie Zwitserleven Duration fondsen.

Onderdeel van het gewijzigde beleggingsbeleid was een aanpassing in het beheer van het renterisico. De uitvoering van het renterisicobeleid wordt bepaald door meerdere beleggingsrestricties. Eén van deze restricties is nu aangepast. De impact van deze aanpassing op het renterisicoprofiel van de Zwitserleven Duration fondsen is beperkt, omdat alle overige restricties onverkort van toepassing blijven. Hierdoor blijft het rendement risicoprofiel van de fondsen ongewijzigd.

Meer informatie

Meer informatie over deze wijziging vindt u in de toelichting. De wijzigingen zijn ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van de Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.


Dit artikel is gepubliceerd op 25 juli 2023